Menu

Hoeveel kan ik lenen? - Ontdek welke factoren van belang zijn voor je lening

Vergelijk alle leningen

Vergelijk leningen in België

Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen hoeveel je kan lenen. Het bedrag dat een bank ter beschikking van je stelt, is afhankelijk van uiteenlopende factoren, zoals je inkomen, je schulden,... Een rondvraag van TopCompare.be bij de grootbanken leert dat de maandelijkse aflossingen van je leningen samen maximaal 33 procent van het besteedbaar inkomen mag bedragen. Voor wie bijvoorbeeld een besteedbaar inkomen van 1.500 euro heeft, mag de maximale maandelijkse aflossing niet meer bedragen dan 500 euro. Via onze lening simulatie kan je alvast nagaan bij welke kredietgever je de goedkoopste lening krijgt.

Het besteedbaar inkomen is hetgeen je overhoudt nadat je al je maandelijkse financiële verplichtingen bent nagekomen, zoals andere leningen, of de maandelijkse terugbetaling van een bedrag dat je hebt geleend met je kredietkaart. Andere financiële lasten, zoals telecom-en energiefacturen, worden niet opgenomen in deze berekening. De maandelijkse huur telt dan wel weer mee bij de berekening van het besteedbaar inkomen. Dit is immers een cruciale factor voor de banken om te weten hoeveel je maandelijks kan terugbetalen. Hoe groter het besteedbaar inkomen, hoe meer je kan lenen.

Bij een hypothecair krediet is de kans vrij groot dat de maandelijkse aflossing meer mag bedragen dan 33 procent van het besteedbaar inkomen. Bij zo'n lening komen er immers andere factoren kijken, zoals de quotiteit van de woning (de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van de woning). Via deze link kan je nagaan bij welke kredietgevers je in aanmerking komt voor een hypothecaire lening.

Een lening is een contract tussen een kredietnemer en een kredietgever waarbij de laatstgenoemde partij een bepaald bedrag leent aan de kredietnemer. In ruil betaalt de kredietnemer iedere maand een deel van het geleende bedrag, inclusief de interesten terug. De interesten zijn een vergoeding voor de kredietgever. Die neemt immers een risico door het geld uit te lenen aan iemand. De maandelijkse aflossing is afhankelijk van de volgende drie factoren:

 • Het geleende bedrag: Het kredietbedrag kan variëren van €1000 tot €100.000 of meer. Dat bedrag is onder meer afhankelijk van de gekozen bank en je financiële situatie.
 • De looptijd: Bij het sluiten van de kredietovereenkomst wordt de looptijd vastgesteld, deze is afhankelijk van het geleende bedrag. Daarnaast is de looptijd afhankelijk van wat je bank toestaat en wat binnen de regelgeving valt.
 • Het rentepercentage: Het rentepercentage en de maandelijkse aflossing staan vast. Die twee factoren worden dus gedurende de volledige looptijd van je kredietovereenkomst vastgeklikt. Op die manier weet je perfect hoeveel je maandelijks moet afbetalen tijdens de looptijd van je krediet.
 • Bekijk altijd hoe groot de impact van de maandelijkse aflossing is op je gezinsbudget. Zo kan je perfect inschatten of de terugbetaling van een lening haalbaar is. De kredietgevers zijn overigens verplicht om zelf een onderzoek te doen naar je financiële en persoonlijke situatie. Op basis van een vragenlijst en bewijzen (zoals je loonfiches) kunnen ze inschatten of de aangevraagde lening haalbaar voor je is.

  Vandaag kan je bij het merendeel van de banken op twee manieren een lening aanvragen. De meest gekende optie is een bezoekje aan een lokaal kantoor. In het kantoor zal een adviseur samen met jou de aanvraag stap voor stap doorlopen. Daarnaast is het perfect mogelijk om online een lening aan te vragen. Bij sommige banken verloopt de aanvraagprocedure volledig digitaal, terwijl bij andere een bezoek aan een kantoor alsnog nodig is om het contract te vervolledigen. Via TopCompare.be kan je overigens nagaan bij welke banken je de goedkoopste lening krijgt. Vergelijk hier bijvoorbeeld de persoonlijke leningen.

  Eenmaal je een lening hebt aangevraagd, bekijken de banken of je in aanmerking komt voor een lening. Ze kijken daarvoor naar uiteenlopende factoren. Die kunnen variëren van bank tot bank. Zo kan het zijn dat je bij de ene bank gemakkelijker een lening krijgt dan bij de andere. Elk bank is vrij om zelf te bepalen welke criteria ze beoordelen om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een lening. Toch zijn er een aantal elementen die door praktisch alle banken worden beoordeeld.

  Dit zijn de meest voorkomende factoren die onder de loep worden genomen:

  • Burgerlijke staat;
  • Werksituatie;
  • Contracttype (indien van toepassing);
  • Kinderen financieel ten laste (zo ja, hoeveel?);
  • Betaalt je partner- of kinderalimentatie (ja/nee);
  • Woonsituatie;
  • Woonlasten (indien van toepassing);
  • Maandelijks inkomen;
  • Kredietgeschiedenis;
  • ...

  Elke bank mag je om extra specifieke informatie vragen, zowel persoonlijk als financieel. Zo mogen de banken bijvoorbeeld ook informatie over je partner opvragen. De lijst hierboven is dus niet exhaustief. Afhankelijk van hoe je situatie wordt ingeschat, zal de bank je een finaal voorstel doen. De banken zijn hoe dan ook wettelijk verplicht om de zwarte lijst te raadplegen alvorens ze iemand een lening geven. De kans dat je in aanmerking komt voor een lening is bijzonder klein als je naam op die lijst prijkt.

  De ene lening is de andere niet. Daarom is het niet altijd eenvoudig om te bepalen welke lening bij je past. Allereerst is het belangrijk om te kijken naar het doel van je lening. Afhankelijk van het project dat je wilt financieren, zal de bank een bepaalde lening naar voren schuiven. Heb je een nieuwe wagen op het oog? Dan is een autolening de financieringsoplossing voor je. Wie zijn woning wil renoveren, kan dan weer een renovatielening aanvragen. Hoe dan ook moet je altijd kunnen aantonen waarvoor je de lening wilt gebruiken. Dit kan je bijvoorbeeld doen door een offerte op tafel te leggen.

  De persoonlijke lening is een vreemde een in de bijt. Wie zo'n lening afsluit, moet namelijk niet verantwoorden waarvoor hij het krediet wilt gebruiken. Het grote nadeel van een persoonlijke lening is het prijskaartje. Die lening is namelijk duurder dan een lening met een specifiek doel, zoals een renovatielening. Bekijk daarom altijd of het project dat je wilt financieren niet in aanmerking komt voor een specifieke lening. Op die manier kan je honderden euro's (of meer) besparen.

  Dit is een overzicht van de meest voorkomende leningen in ons land:

  Hou er rekening mee dat een hypothecaire lening gepaard gaat met een resem extra kosten en regels. Lees er op deze pagina alles over.

  Om te bepalen of een lening al dan niet interessant voor je is, is het belangrijk om te kijken waarvoor je het geld nodig hebt. Zo kan een krediet een reddingsboei zijn als bijvoorbeeld je was- of droogmachine het plots begeeft. Zo'n toestel moet nu eenmaal snel vervangen worden. De aankoop van zo'n toestel kan een enorme hap uit het budget nemen. Daarom kan het interessant zijn om de financiering daarvan te bekostigen met een lening.

  Wie bijvoorbeeld een nieuwe tv op het oog heeft terwijl zijn huidig toestel nog perfect werkt, kan bijvoorbeeld overwegen om zijn aankoop uit te stellen. Zo kan je nog een tijdje sparen om die aankoop te financieren en vermijd je dat je interesten verschuldigd bent aan de bank. Het is met andere woorden belangrijk om te bepalen hoe dringend de aankoop is. Alleen zo ben je zeker of een lening de beste oplossing is. Een lening is nu eenmaal niet gratis.

  Zit het financieel niet mee? Bespreek dan met je bank wat de mogelijkheden zijn. Misschien is een lening geen optie, maar kan je bijvoorbeeld een zichtrekening openen waar je tijdelijk in het rood mag duiken. Overloop wat er mogelijk is voor je eigen situatie en hou rekening met je terugbetalingscapaciteit. Het heeft geen zin je verder in de schulden te steken als je deze niet kan afbetalen.

  Het is niet altijd eenvoudig om de goedkoopste lening op de markt te vinden. Gelukkig kan je dankzij enkele eenvoudige stappen gemakkelijk bepalen welke lening het goedkoopst is voor jouw persoonlijke situatie

  Allereerst is het belangrijk dat je de juiste lening afsluit voor je project. Een lening met een specifiek doel (zoals een renovatielening of autolening) is veel goedkoper dan een persoonlijke lening. In dat laatste geval moet je niet verantwoorden waarom je een lening nodig hebt. Het tarief van een persoonlijke lening kan oplopen tot 10 procent. Dat is zo goed als nooit het geval bij bijvoorbeeld een autolening of renovatielening. Die tarieven schommelen doorgaans tussen 1 en 5 procent.

  Nadat je de juiste lening gekozen hebt, is het het moment om leningen te vergelijken. Gelukkig hoef je daarvoor niet langer alle banken te bezoeken. Dankzij TopCompare.be kom je in één oogopslag te weten bij welke kredietgever je de goedkoopste lening vindt voor je project. We vergelijken onder meer autoleningen, renovatieleningen en persoonlijke leningen.

  In het merendeel van de gevallen gaat de zoektocht naar een lening gepaard met een bezoek aan een lokaal bankkantoor. Al merken we dat meer en meer banken online leningen aanbieden. Daarbij is het niet altijd nodig om je huis buiten te komen om het contract volledig af te ronden. Maar is de tussenkomst van een bank altijd nodig?

  In principe is het niet mogelijk om via een erkende weg geld te lenen zonder de tussenkomst van een bank. In ons land moeten de mensen en instellingen die kredieten willen verstrekken erkend worden door de FSMA, Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Zonder die erkenning mag je handelen als kredietgever- of makelaar. Toch zien we dat er in ons land kredietgevers de kop opsteken die op een alternatieve manier leningen aanbieden. Mozzeno is daar één van. Via Mozzeno kunnen particulieren (via zogeheten notes) geld lenen aan particulieren. De kredietaanvragen worden wel beoordeeld door de adviseurs van Mozzeno zelf. Klik hier als je meer wilt weten over lenen zonder bank.

  Laatst herzien: 26 maart 2021
  Auteur: Amina Jedidi

  Personal finance en fintech zijn slechts enkele van de onderwerpen waarin ik ben geïnteresseerd. Ik geef graag tips en advies over financiële producten, zodat je geld kunt besparen.