Menu
Probleem op de site?
Probleem op de site? 02 740 43 35 Ma-vrij, 9:30-17:30

Laat uw kapitaal veilig en gestaag groeien via een langetermijnsparen

Lees meer hier
- Producten voor langetermijnsparen
Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten ophalen

Tak 21: sparen voor uw pensioen in België

Definitie: Langetermijnsparen valt onder de categorie levensverzekeringen en spaarproducten van Tak 21. Langetermijnsparen is dus een spaarmogelijkheid waarmee u via een gewaarborgde lange termijn rente kapitaal kunt opbouwen, hetzij in het kader van een persoonlijk project, hetzij om extra inkomsten voor uw pensioen te genereren.

Het gegenereerde rendement is dus gebaseerd op de gewaarborgde lange termijn rente die u ontvangt van de bank. Aan dit percentage kan een mogelijke winstdeling worden toegevoegd. Met langetermijnsparen spaart u zonder risico's omdat dit product niet onderhevig is aan schommelingen in de beurskoers.

Het gemiddelde pensioen in België bedraagt momenteel € 1.119 per maand, dus wie een bepaald financieel comfort wil garanderen doet er verstandig aan om extra geld opzij te zetten voor later. Banken bieden daarom verschillende financiële producten aan die in deze behoefte voorzien. Met langetermijnsparen reserveert u in uw eigen tempo geld en hierdoor krijgt u extra beschikbare inkomsten voor toekomstige projecten. Gebruik ons vergelijkingsplatform om het product te vinden dat bij uw behoeften past.

Met langetermijnsparen kunt u maandelijks, per kwartaal of jaarlijks sparen. Er bestaat een jaarlijks fiscaal plafond van maximaal €2.260 of €2.310 (sinds 2018), afhankelijk van de gekozen formule (die elk jaar moet worden aangegeven). Voor het openen van een rekening moet vaak een initiële investering worden gedaan die wordt vastgesteld door de gekozen bank. U betaalt maandelijks een bepaald bedrag, de zogenaamde premie, waarvan het minimumbedrag afhankelijk is van de financiële instellingen (soms wordt er geen bedrag gespecificeerd en moet u dit dus samen met de betreffende instelling vaststellen). Gebruik voor een overzicht van de meest actuele premies onze gratis spaarsimulator op TopCompare.be.

Aan het einde van het contract, d.w.z. op uw 60ste verjaardag (of 10 jaar na de opening van de rekening als u deze pas na uw 50e verjaardag opende), komt u in aanmerking voor een eenmalige opname, die gelijk staat aan het totale gespaarde kapitaal.

Het afsluiten van een spaarcontract op lange termijn geeft u een fiscaal voordeel. Vanaf 2018 zal het namelijk mogelijk zijn om jaarlijks tot €2.310 te storten in dit spaarplan, mocht uw inkomen dit toelaten. Omdat u profiteert van een belastingvoordeel van 30% over dit bedrag kunt u tot €693 besparen. Dus als u de mogelijkheid hebt om het maximumbedrag te sparen, zal uw totale af te dragen belasting met €693 dalen.

Als u jaarlijks echter een kleiner bedrag voor het langetermijnsparen wilt storten is dit ook mogelijk, over dit bedrag krijgt u dan nog steeds een belastingvoordeel van 30%. Indien u dit kleinere bedrag jaarlijks wenst te storten, dient u dit aan te geven bij uw bank. Doet u dit niet dan zal in een volgend jaar automatisch het maximale bedrag worden toegerekend.

Uw premies worden belast tegen 2%. Naast het fiscale voordeel door het verkrijgen van een 30% belastingaftrek, moet u ook rekening houden met de belasting aan het einde van het contract. Dit houdt een belasting van 10% in, die van kracht wordt:

  • Op uw 60e verjaardag, of;
  • 10 jaar na de opening van de rekening als u deze pas na uw 50e verjaardag opende, of;
  • 10 jaar na de verhoging van de betalingen als deze plaatsvond na uw 50e verjaardag.

Deze belasting belet u niet om te blijven sparen en volgende betalingen worden niet belast. Bovendien blijft de belastingvermindering van 30% op het storten van geld van toepassing tot u 64 jaar wordt. Als u beslist om uw kapitaal terug te kopen vóór de hierboven vermelde data, is een belastingtarief van 33% van toepassing dat vervolgens wordt verhoogd met de terugkoop compensatie (tussen 3% en 5% van het kapitaal) en de gemeentelijke belasting (tussen 0% en 9%). Al deze extra kosten bij vroegtijdige uitstappen kunnen dus nadelig voor u uitpakken.

Na de ondertekening van het langetermijnspaarcontract moet u rekening houden met de volgende kosten, die van bank tot bank kunnen verschillen:

  • Instapkosten;
  • Beheerskosten;
  • Indien van toepassing, een vervroegde uitstapvergoeding.

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de toegepaste tarieven in België:

Instapkosten
Op de eerste premie
Beheerskosten
Jaarlijks
Uitstapkosten
Ingehouden op het kapitaal
Minimum 1,0% 0,0% 3,0%
Maximum 7,0% 0,27%* 5,0%

*Sommige verzekeraars hanteren vaste bedragen die op jaarbasis worden uitgekeerd, zoals P&V als onderdeel van Ideal Capital langetermijnsparen, waarvan de beheerskosten €13,47 per jaar bedragen.

Informeer vooraf altijd bij de desbetreffende instelling welke kosten verbonden zijn aan het spaarproduct.

Langetermijnsparen is een populair financieel product in België omdat het een veel hoger rendement garandeert dan een traditionele spaarrekening. Het rendement wordt immers gewaarborgd door de gegarandeerde lange termijn rente, die de begunstigde in staat stelt zijn kapitaal te verhogen zonder al te veel te zijn blootgesteld aan de schommelingen op de financiële markten. Naast dit percentage is er een potentiële winstdeling die van jaar tot jaar varieert. Het is daarom moeilijk om het exacte totale rendement op lange termijn in te schatten, aangezien het rendement via winstdeling in de loop van de tijd verandert.

Toch kunt u in de volgende vergelijkingstabel een inschatting van het rendement vinden op basis van het gewaarborgde rendement:

VDK Life Allianz Plan for Life + DB Long Term Plan
Netto rendement 2017 n.a. 1,9% n.a.
Netto rendement 2016 2,0% 2,0% n.a.
Gegarandeerde rentevoet 0,75% 0,0% 0,0%
Instapkosten 5,0% 6,0% 1,0%
Beheerskosten 0,0% 0,0% 0,0%
Taks op premie 2,0% 2,0% 2,0%
Uitstapkosten 5,0% 5,0% 5,0%
Eerste betaling Door de bank te bepalen Door de bank te bepalen Door de bank te bepalen
Minimale jaarlijkse storting n.a. €600 €600
Maximale jaarlijkse storting €2.260 of €2.310 €2.260 of €2.310 €2.260 of €2.310
Gegarandeerd kapitaal na 30 jaar* €76.905 €68.800 €68.800

*Voor een initiële investering van €1.000, betaling van €2.260 per jaar gedurende 30 jaar, op basis van de gewaarborgde lange termijn rentevoet.

Het is dus moeilijk om het totale rendement op lange termijn spaargeld te berekenen omdat de winstdelingsvoet elk jaar verandert, maar een spaarsimulator kan u wel al een idee geven. Veel financiële instellingen en verzekeraars rekenen overigens met een gegarandeerd tarief van 0%, wat bewijst dat er geen risico wordt genomen, maar ook dat het rendement niet verzekerd is. Het voordeel van langetermijnsparen ligt dus in het aantrekkelijke belastingvoordeel en het feit dat u jaarlijks meer kunt sparen dan met pensioensparen.

Om de spaarformule te vinden die het best past bij uw behoeften en met de voordeligste lange termijn rente, is het essentieel om de spaarproducten van Tak 21 goed te vergelijken via ons vergelijkingsplatform. Zo kunt u de optie vinden die het beste past bij uw maandbudget en waarmee u tegelijkertijd ook aanzienlijke besparingen kunt realiseren door het bijkomende belastingvoordeel.

Onze gratis tip om geld te besparen

Blijf op de hoogte van het laatste financiële nieuws en van onze tips om geld te besparen door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.