Annuleren
Filters
Filteren opGelieve even te wachten terwijl we de resultaten ophalen
Kasbons vergelijken
Vind de kasbon voor uw behoeften.
kasbon

Termijnrekeningen in België

Met een kasbon leent u in feite tijdelijk geld uit aan een instelling. Een kasbon is een soort obligatie waarbij een bank bevestigt dat ze een som geld van u heeft gekregen. Als bewijs van uw storting ontvangt u van de bank een schuldbekentenis. Dit is in principe een naamloos schuldpapier, wat inhoudt dat u het papier kan overdragen. U kan op eender welk moment op een kasbon intekenen op een effectenrekening. In ruil krijgt u op regelmatige tijdstippen een interest op de geleende som uitbetaald. Daarop is 30% roerende voorheffing verschuldigd. Houd daar alvast rekening mee als u tijdens het lezen van informatie over een kasbon de term “bruto rentevoet” ziet staan. De instelling zal daar immers de belasting nog van afhouden.

Eens de looptijd van de kasbon is afgelopen,
krijgt u het oorspronkelijk bedrag dat u betaald heeft terug. Dit heet ‘a pari’ en verschilt met andere financiële instrumenten zoals een normale obligatie, die ook onder of boven pari kan worden uitgegeven. In dat geval krijgt u op het einde van de looptijd meer of minder dan de oorspronkelijke som terug.   Terug naar de kasbon. Wat handig is, is dat het interestpercentage van uw kasbon op voorhand vast staat.

U bent dus zeker van uw rendement gedurende de hele looptijd van het instrument. Wel kan u voor een bepaalde periode niet over uw inleg beschikken. Dit is een groot verschil in vergelijking met de spaar- of zichtrekening, waarbij u gewoonlijk wel toegang heeft tot uw geld. Verzeker er u dus van dat u het geld niet zal nodig hebben gedurende de looptijd van de kasbon. Een vervroegde terugbetaling garandeert immers niet dat u uw oorspronkelijke bedrag krijgt terugbetaald.

Meestal geldt er een minimumbedrag voor de kasbon waarop u moet intekenen. Dit is meestal niet al te hoog, gebruikelijke bedragen zijn
€125 of €250. Looptijden kunnen variëren van 1 tot 10 jaar, waarbij een langere looptijd doorgaans overeenkomt met een hogere rentevoet. U hoeft geen extra aankoop-, verkoop- of bewaarkosten voor de kasbon te betalen. De gekozen looptijd en minimuminleg speelt een rol spelen in de keuze van uw kasbons.

U kan steeds gratis kasbons vergelijken over alle financiële aanbieders in België en zo een optimale keuze maken!
Er bestaan verschillende soorten kasbons met elk eigen karakteristieken. Daarom is het aangeraden om kasbons te vergelijken alvorens u uw geld in een kasbon investeert. Laten we u even wegwijs maken met een duidelijk overzicht:
  • Gewone kasbon: de simpelste vorm van de kasbon. U leent een bedrag uit aan de bank waar u jaarlijks een vast interestpercentage op ontvangt. Aan het einde van het contract krijgt u de oorspronkelijke som terug.
 
  • Kasbons met periodieke interest: hetzelfde principe als de gewone kasbon, met dat verschil dat u nu periodiek uw interest ontvangt. Gaat uw voorkeur uit naar maandelijks, trimestrieel of elk half jaar? De keuze is aan u.
 
  • Kasbons met kapitalisatie: heeft u de optie om voor kapitalisatie van uw interesten te kiezen? Dit betekent dat uw interest niet wordt uitgekeerd, maar telkens bij het oorspronkelijke kapitaal wordt bijgevoegd en herbelegd tegen de interestvoet van de kasbon. Op het einde van de rit krijgt u zowel het kapitaal als alle interesten terug. Deze kasbon wordt ook wel eens ‘groeibon’ genoemd.
 
  • Kasbons met progressieve rente: net zoals bij de gewone kasbon krijgt u hier uw rente jaarlijks uitbetaald. De rentevoet kan nu echter stijgen met de tijd.
Kasbons vergelijken is geen overbodige luxe. Zo kan u de verschillende voorwaarden objectief ontdekken en vergelijken. Stel: u hebt ingetekend op een kasbon van 5 jaar. Na 3 jaar wilt u echter uw geld al terug. U kan zelf een koper zoeken, al is dat vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Uw bank kan uw kasbons terugkopen, al is dit geen garantie.

Ook is het niet zeker dat u uw oorspronkelijke kapitaal volledig zal terugkrijgen. De prijs die de bank voor uw kasbon geeft, zal afhangen van de condities van de markt, de resterende looptijd en extra kosten die de instelling in rekening kan brengen. De banken zullen immers een schadevergoeding eisen aangezien ze minder lang over uw geld zullen beschikken. Denk er dus goed over na vooraleer u de beslissing maakt om vervroegd uw kasbons te verkopen.
Kasbons aangehouden op een effectenrekening vallen onder het depositogarantiestelsel waarbij uw spaargeld tot €100.000  beschermd wordt per bank en per persoon. U geniet dus dezelfde bescherming als bij zicht-, spaar- en termijnrekeningen indien uw bank deelneemt aan het garantiesysteem. Al is dit meestal wel het geval, het is zeker geen slecht idee om dit voor de zekerheid na te gaan vooraleer u op een kasbon intekent.

Hebt u meerdere rekeningen bij een bank die gezamenlijk meer dan €100.000 inhouden? Dan is het aangeraden dat u uw geld over verschillende banken spreidt. Zo verkleint u uw kwetsbaarheid als de instelling in faling zou gaan. U kan steeds alle kasbons vergelijken op TopCompare.be om zo het geschikte product voor u in de Belgische markt te vinden.