Brandverzekering - huurders

Onze selectie van januari 2023

We hebben de beste verzekering voor jou gekozen op basis van de gewenste dekking: van basis tot volledige dekking

PROMO: 15€ cashback
Indicatie maandelijkse prijs*: € 12,09 (appartement) / €16,29 (huis)
Voordelen
  • Promo: -15€ met de promocode TOPCOMPARE22
  • Uitgebreide basisdekking
  • aantrekkelijke prijzen en €0 franchise voor schade boven €250
Ga verder ❯
Snelle aanvraag
Indicatie maandelijkse prijs*: € 7,18 (appartement) / €16,24 (huis)
Voordelen
  • In tegenstelling tot andere verzekeraars is alles standaard gedekt, behalve de genoemde elementen
  • Meerdere uitbreidingsopties beschikbaar om jouw verzekering uit te breiden t.o.v. de huurdersaansprakelijkheidsverzekering.
  • Jouw woning kan de volgende dag verzekerd zijn
Ga verder ❯
HULP VAN EEN MAKELAAR
Indicatie maandelijkse prijs*: te berekenen op hun website
Voordelen
  • Altijd een makelaar in de buurt die je kan helpen
  • Voor al jouw werk en reparaties, profiteer van het netwerk van AXA Homecare Professionals
  • Eenvoudige aanvraagprocedure
* Prijs gesimuleerde voor een flat van 80 m² met 2 slaapkamers zonder garage op de eerste verdieping en een huis van 120 m² met 3 slaapkamers zonder garage in 1000 Brussel.Vergelijk alle brandverzekeringen ▼

De aandachtspunten

Verplicht in Vlaanderen Als je huurt in Vlaanderen of Wallonië is een huurdersaansprakelijkheidsverzekering vereist. In Brussel vragen de meeste huurders het aan.
 Het is verplicht !
Verzekerd inboedel Inboedel verzekerd De inboedel die in geval van verlies moet worden vergoed, is vaak, maar niet, altijd gedekt. Controleer vooral de totale waarde die moet worden gedekt.
 Het is optioneel !
Extra verzekeringen Kijk naar de uitbreidingen waarin je geïnteresseerd bent. Het is de moeite waard om een aansprakelijkheids-, diefstal- of rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.
 Het is optioneel !

Vergelijk alle verzekeringen

* Prijs gesimuleerde voor een flat van 80 m² met 2 slaapkamers zonder garage op de eerste verdieping in 1000 Brussel.

De brandverzekering beschermt in de eerste plaats je eigen woning. Al nemen veel verzekeraars ook een dekking op in de verzekering die derden beschermt. In dat geval dekt de brandverzekering ook de schade veroorzaakt door jouw woning. Denk bijvoorbeeld aan afgevallen dakpannen (door een storm) die de woning van je buur beschadigen. De brandverzekering dekt in dit geval zowel materiële als lichamelijke schade.

Hou er rekening mee dat deze dekking niet automatisch in alle brandverzekeringen zit. Kijk daarom altijd eerst naar de polis alvorens je een brandverzekering onderschrijft.

In sommige gevallen komt een brandverzekering niet tussen. Zo zal de brandverzekering de schade niet dekken als je die zelf bewust veroorzaakt hebt. Ook slijtage wordt door veel verzekeringen niet gedekt.

Voorts ben je niet verzekerd tegen schade die voortvloeit uit defecte goederen. Denk bijvoorbeeld aan schade veroorzaakt door een gesprongen waterleiding.

In andere gevallen kan de verzekeraar eisen dat je extra maatregelen neemt om je woning te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen die een waardevolle kunstcollectie hebben. De verzekeraar kan dan vragen om alarmsysteem te installeren. Indien die er niet is, en er wordt iets gestolen, kan de verzekeraar beslissen om de schade niet terug te betalen (ook al heb je een diefstalverzekering).

De verzekeraars kijken naar uiteenlopende factoren om de premie van een brandverzekering te bepalen. In de eerste plaats wordt er gekeken naar het type woning. De premie stijgt naarmate de woning duurder is. De verzekeraars kijken ook naar het aantal kamers. Iedere kamer moet immers verzekerd worden.

Ook het bouwjaar van de woning kan een impact hebben op de berekening van de premie. Daarnaast hebben de verzekeraars oog voor de risico’s gekoppeld aan je woning. Denk bijvoorbeeld aan overstromingsrisico's.

Breng overigens altijd de verzekeraar op de hoogte als je vergaande renovatie uitvoert aan je woning (zoals de omvorming van een zolder tot een slaapkamer). Dergelijke renovaties kunnen immers een impact hebben op de waarde van je woning. Indien je de verzekeraar niet op de hoogte brengt, riskeer je onderverzekerd te zijn wanneer er iets fout loopt.

Hou er tot slot rekening mee dat de premie van de verzekering stijgt als je optionele dekkingen opneemt in de polis, zoals een diefstalverzekering.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, ben je niet wettelijk verplicht een brandverzekering af te sluiten als je eigenaar bent van je woning. Al zal praktisch iedereen met een woning zo’n verzekering hebben. Veel banken verplichten hypotheeknemers namelijk een woningverzekering af te sluiten als ze een woonlening wensen af te sluiten. Dit komt omdat je bij een hypothecaire lening je woning doorgaans in pand geeft aan een bank door middel van een hypothecaire inschrijving. De kredietgever wil dat die waarborg beschermd wordt. Vandaar dat veel banken eisen dat je een brandverzekering afsluit.

Je bent vrij om te kiezen waar je die brandverzekering afsluit. Een bank mag je niet verplichten die bij haar of bij één van haar partners af te sluiten. Veel kredietgevers geven weliswaar een korting op je woonlening als je beslist om bij hen een verzekering te onderschrijven. Het tarief van je woonlening kan eventueel verhoogd worden als je tijdens de looptijd van die lening elders een brandverzekering afsluit.

Wie een appartement koopt, komt in een ietwat unieke situatie terecht. Zo kan het gebeuren dat de syndicus een polis afsluit voor het volledige gebouw. Vervolgens wordt de premie per eigenaar berekend op basis van de grootte van het appartement. De verzekering kan zowel de gemeenschappelijke als private ruimtes beschermen.

De inboedel wordt meestal niet beschermd door de bovenstaande verzekering. Sluit daarom een aparte verzekering af voor je eigendommen. Daarenboven kan het voorvallen dat de verzekering niet de volledige waarde van je appartement dekt. Dat is bijvoorbeeld het geval als je renovaties hebt uitgevoerd waardoor de nieuwwaarde van je appartement is gestegen. In dat geval kan je een verzekering afsluiten die de waarde die niet gedekt wordt door globale polis alsnog dekt.

Het is natuurlijk ook mogelijk om volledig zelf een brandverzekering voor je appartement af te sluiten.

Een brandverzekering voor een huurwoning ziet er ietwat anders uit dan die voor een eigen woning. Zo is een brandverzekering sinds 1 januari 2019 in Vlaanderen verplicht voor zowel de huurder als de verhuurder. In Wallonië is dat enkel het geval voor de huurder. In Brussel geldt er geen wettelijke verplichting.

De verzekering die de huurder en verhuurder verplicht zijn af te sluiten moet zowel brand- als waterschade dekken. De verhuurder kan een verzekering afsluiten als niet-inwonende eigenaar. Al raden we aan om ook je inboedel (zoals tapijten) te verzekeren.

De huurder moet dan weer een brandverzekering afsluiten om eventuele schade aan de woning en z’n eigen inboedel te dekken.

Schade aan een woning kan al eens tot een discussie leiden tussen de huurder en de verhuurder. Daarom is het belangrijk om te weten wat de brandverzekering van beide partijen juist dekt en wie er verantwoordelijk is voor de schade.

Een belangrijk verschil tussen de verzekering van de huurder en die van de huurder is de verzekerde waarde van de woning. De brandverzekering van de huurder dekt enkel de werkelijke waarde van de woning. Daarbij wordt er rekening gehouden met onder meer slijtage en ouderdom. Dat heeft als gevolg dat je niet de volledige herbouwwaarde krijgt als de brandverzekering van de huurder tussenkomt. Bij een eigen brandverzekering wordt er wel gekeken naar de herbouwwaarde. Die kan dus het verschil bijpassen in geval van schade.

De verzekering van de huurder komt overigens pas tussen als blijkt dat de huurder schuld treft. Als die kan aantonen dat hem geen schuld treft, zijn de kosten voor de verhuurder en dus zijn verzekering.

Wie als huurder een brandverzekering wil afsluiten, krijgt doorgaans de keuze uit twee opties. In het eerste geval kan je zelf een brandverzekering afsluiten. Je kiest zelf bij welke verzekeraar je een verzekering afsluit. Het is dan ook belangrijk om verzekeringen te vergelijken alvorens je een afsluit. Op TopCompare.be kan je gelukkig heel eenvoudig verzekeringen vergelijken.

De verhuurder kan ook voorstellen om te werken met ‘afstand van verhaal’. In dat geval wordt de huurdersaansprakelijkheid opgenomen in de verzekering van de verhuurder. Dat is een extra waarborg die de schade veroorzaakt door de huurder dekt. De kans is dan ook groot dat de verhuurder aan je vraagt om de premie voor die extra waarborg te betalen. Hou er rekening mee dat in dit systeem de inboedel en/of schade aan derden niet altijd verzekerd is. Het kan dus nodig zijn om een aparte verzekering af te sluiten voor je inboedel en/of schade aan derden.

Een brandverzekering houdt niet op met bestaan als je bijvoorbeeld een andere woning huurt. Bekijk altijd de modaliteiten van je contract alvorens je een andere verzekering afsluit. Het kan zijn dat je gedekt blijft door je huidige verzekering. Je kan je verzekeringscontract ook stopzetten en vervangen door een nieuw. Bekijk daarom altijd met je verzekeraar of adviseur wat de mogelijke opties zijn.Laatst herzien: 29 juli 2021

Auteur: Sien Droeshout

Elke dag opnieuw verdiep ik mij in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.