Overlijdensverzekering: alles wat je moet weten

Vraag online een overlijdensverzekering aan die je gezin financieel beschermt bij je overlijden

Jong of oud, gezond of ziek, iedereen maakt zich wel eens zorgen over wat er zou gebeuren als je (plots) zou overlijden. Dat moment kan niet alleen emotioneel, maar ook financieel zwaar zijn voor je gezin of andere nabestaanden. Want wat gebeurt er als je inkomen zou wegvallen? Kunnen ze de rekeningen dan nog betalen? Kunnen ze hun leningen nog aflossen? Om je familie een financieel vangnet te bieden na je overlijden, kan je een overlijdensverzekering afsluiten.

Een overlijdensverzekering is een soort levensverzekering waarbij je jouw dierbaren tijdelijk beschermt tegen de financiële gevolgen van je overlijden. Dankzij deze aanvullende dekking, krijgen je nabestaanden het afgesproken bedrag als je in de vastgelegde periode komt te overlijden. Je nabestaanden kunnen het bedrag bijvoorbeeld gebruiken om (een deel van) de begrafeniskosten, de leninglasten en de successierechten te betalen. Verder bied je zo ook wat financiële steun aan je naasten om in hun dagdagelijkse behoeften te voorzien.

Als je jouw familie extra bescherming wilt bieden bij je overlijden, kan je kiezen voor een levenslange of een tijdelijke overlijdensverzekering. Bij een levenslange overlijdensverzekering wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd aan je nabestaanden wanneer je sterft, ongeacht het moment waarop dat gebeurt. Bij een tijdelijke overlijdensverzekering krijgen jouw geliefden het bedrag enkel wanneer je overlijdt voor de einddatum van het contract.

Bij een tijdelijke overlijdensverzekering kan je dan nog kiezen tussen een formule met vast kapitaal en een gelijkblijvend of dalend kapitaal. Kies je voor een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal, dan is het kapitaal dat wordt verzekerd en uitbetaald een vast bedrag. Bij een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal daalt het verzekerde kapitaal (en dus ook de premie die je betaalt) jaarlijks met een vast bedrag of percentage.

Ook een schuldsaldoverzekering is een soort overlijdensrisicoverzekering en is gekoppeld aan je hypothecaire lening. Met deze verzekering wordt (een deel) van het openstaande kredietbedrag terugbetaald aan je nabestaanden als je overlijdt zodat ze zich geen zorgen meer hoeven te maken over de aflossing van de lening.

Een brand- en autoverzekering? Die heb je zeker en vast. Je wilt toch dat je huis beschermd is tegen een brand of je auto tegen een ongeval. Waarom zou je dan ook geen verzekering hebben die je gezin beschermd als ze jou plots zouden verliezen? Met het verzekeren van je overlijden, geef je jouw geliefden financiële bescherming en wat meer gemoedsrust.

Dit zijn de voordelen van een overlijdensverzekering:

 • Je nabestaanden zijn financieel beschermd bij je overlijden. Zo kunnen je gezinsleden in jullie huis blijven wonen, kunnen je kinderen blijven studeren en kunnen ze de rekeningen blijven betalen.
 • Je kan zelf kiezen welke nabestaande(n) het verzekerde bedrag zullen krijgen.
 • Je kan ook zelf het bedrag kiezen dat je wilt verzekeren. Een verzekeringsadviseur kan voor jou berekenen hoeveel geld je gezin zou nodig hebben na je overlijden.
 • Je kan zelf de looptijd van de verzekering bepalen. Als je overlijdt tijdens de looptijd en dus voor het einde van het contract, krijgen je nabestaanden het verzekerde bedrag van de verzekeraar.
 • Je kan zelf kiezen hoe je de premies betaalt. Bij sommige verzekeraars kan je de volledige premie in één keer betalen, maar je kan ook een vaste periodieke premie (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks) betalen. Als de levensverzekering aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn de premies soms fiscaal aftrekbaar.
 • Je kan bij sommige verzekeraars aanvullende dekkingen nemen: arbeidsongeschiktheid, (verkeers)ongevallen, uitvaartverzekering, enz.

Het afsluiten van een overlijdensverzekering is natuurlijk nooit een slecht idee. Toch is het in bepaalde gevallen extra aangeraden om deze verzekering te nemen. Wij sommen enkele voorbeelden op:

 • Je familie is grotendeels afhankelijk van je inkomen.
 • Je bent een alleenstaande ouder met kinderen.
 • Je kinderen gaan nog naar school en moeten nog verder studeren.
 • Je partner valt zonder werk of besluit om even een carrièrepauze te nemen.
 • Je hebt nog een hypothecaire lening of andere leningen lopen.
 • ...

In al deze gevallen zou je (plotse) overlijden zware financiële gevolgen hebben op je nabestaanden. Zeker als je jou in een van deze situaties bevindt, is het dus geen slecht idee om zo’n verzekering te overwegen.

De minimumleeftijd voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is bij de meeste verzekeraars 18 jaar. De maximumleeftijd voor de aanvang verschilt per aanbieder en schommelt tussen 60 en 80 jaar. Er staat vaak ook een maximale leeftijd op de einddatum van de overlijdensverzekering die ligt tussen 70 en 85 jaar.

Na het afsluiten van je overlijdensrisicoverzekering, betaal je periodiek of eenmalig een premie aan je verzekeraar. Hoe hoog die premie is verschilt per verzekeraar en hangt meestal ook af van verschillende elementen:

 • Het verzekerde bedrag: hoe hoger het bedrag, hoe hoger de premie.
 • De looptijd van de verzekering: hoe langer de looptijd, hoe meer premies je moet betalen.
 • De aanvullende waarborgen die je kiest.
 • Je persoonlijke situatie:
  • Je leeftijd: sommige verzekeraars werken met risicopremies waarbij de premie stijgt naarmate je ouder wordt.
  • Je levensstijl en gezondheid: sommige verzekeraars voeren een medische acceptatie uit waarbij ze polsen naar je gezondheid, of je rookt, of je sport en dergelijke. Als je bijvoorbeeld rookt of in een slechte gezondheid verkeert, kan de premie hoger zijn.
  • Je beroep: als je een zwaar beroep of risicoberoep uitvoert, kan dat leiden tot een hogere premie.

De kosten van een overlijdensverzekering verschillen zo niet alleen per verzekeraar, maar ook per persoon. Als natuurlijk persoon met wettelijke verblijfplaats in België betaal je op elke gestorte premie trouwens ook een verzekeringstaks van 2% (zit al in de premie berekend). Die verzekeringstaks is niet verschuldigd bij pensioensparen.

Sommige risico’s zijn niet verzekerd. Zo dekt een overlijdensverzekering je onder andere niet bij:

 • Zelfmoord in het eerste jaar van de overeenkomst
 • Deelname aan (burger)oorlogen
 • Opzettelijke (deelname aan) geweldpleging door de verzekerde

Deze lijst verschilt per verzekeraar, dus we raden je aan om de algemene voorwaarden van het contract goed te lezen voor ondertekening.

Een overlijdensverzekering is een type levensverzekering, maar is enkel bestemd om je nabestaanden financieel te beschermen bij je (plotse) overlijden. Een levensverzekering kan voor veel andere doelstellingen worden gebruikt en wordt afgesloten door mensen die op een later moment in hun leven over wat extra kapitaal willen beschikken. Met een levensverzekering kan je onder andere sparen voor je eigen toekomst via pensioensparen of sparen voor je kinderen en kleinkinderen. Verder kan je ook beleggen via de tak 21- en tak 23-levensverzekeringen. Als je nog leeft op het einde van het contract, betaalt de verzekeraar je het vastgelegde bedrag met rente uit.