Uitvaartverzekering: alles wat je moet weten

Vraag online een uitvaartverzekering aan die de kosten van een uitvaart dekken

Misschien vraag je je af: hoeveel kost een begrafenis? Of een crematie? Hier komt namelijk heel wat bij kijken: denk bijvoorbeeld aan de koffietafel, de doodskist en de bloemen. In België varieert de prijs, meestal van € 3.000 tot € 10.000. Om deze kosten te dekken, kan een uitvaartverzekering worden genomen, ook wel een begrafenisverzekering genoemd. Op deze manier worden de nabestaanden niet opgezadeld met de kosten, wat een groot verschil kan maken tijdens een moeilijke en emotionele periode.

Meestal vallen uitvaartverzekeringen onder tak 21-verzekeringen. In principe spaart iemand met deze verzekering dus op middellange of lange termijn voor de kosten van een begrafenis of uitvaart, met het toegevoegde voordeel dat het volledige bedrag in de overeenkomst wordt uitgekeerd als de persoon overlijdt vóór het einde van de verzekeringsperiode. Je kiest zelf voor welk bedrag je je wilt verzekeren, de frequentie van de betaling en de duur. Bovendien bieden sommige verzekeringen extra diensten aan de nabestaanden, zoals psychologische of administratieve ondersteuning.

Wie een uitvaartverzekering wilt nemen, heeft de keuze tussen een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige betaling. Deze premie is afhankelijk van enkele factoren, zoals de leeftijd van de persoon. In sommige gevallen is ook een medische vragenlijst vereist. De looptijd van de verzekering is meestal middellang tot lang: over het algemeen kun je rekenen op een looptijd tussen 10 en 30 jaar. De verzekerde kiest zelf het bedrag waarvoor ze zich willen verzekeren, zoals € 2.500 of € 10.000.

Dit bedrag wordt na het overlijden uitgekeerd aan de nabestaanden. Als de kostprijs van de begrafenis of crematie lager ligt dan het bedrag waarvoor de overledene was verzekerd, wordt het saldo uitgekeerd aan de nabestaanden. Is de kostprijs hoger, dan moet het verschil worden betaald.

Let op: een uitvaartverzekering is niet hetzelfde als een overlijdensverzekering. Een uitvaart- of begrafenisverzekering dekt de begrafenis- of crematiekosten. Bij een overlijdensverzekering daarentegen wordt een bedrag uitgekeerd waarmee de nabestaanden onder andere successierechten, facturen en andere onvoorziene uitgaven kunnen betalen.

Hoewel een uitvaartverzekering niet verplicht is in België, is deze verzekering toch aangeraden. In ons land bedraagt de gemiddelde kostprijs van een begrafenis of crematie zo’n € 5.000. Een uitvaartverzekering dekt de kosten, met een maximaal bedrag dat is aangegeven in de verzekeringsovereenkomst.

Ben je ook op zoek naar andere verzekeringen? Op TopCompare.be kan je ook andere verzekeringen gratis vergelijken, zoals een brandverzekering of een fietsverzekering.

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan het nemen van een uitvaartverzekering. Bij sommige verzekeringen zijn kinderen jonger dan 18 bijvoorbeeld eveneens gedekt. Vaak wordt het verzekerde bedrag ook geïndexeerd. Afhankelijk van de verzekeraar ben je mogelijk al na de betaling van je eerste premie gedekt en zijn ook andere zaken, zoals repatriëring, inbegrepen.

De meeste verzekeraars hanteren een wachttijd van één tot twee jaar, afhankelijk van de premie en de medische vragenlijst die de persoon heeft ingevuld. Iemand die tijdens de wachttijd overlijdt, is niet gedekt door de uitvaartverzekering. Bij een overlijden als gevolg van een ongeval is de wachttijd niet van toepassing en is de uitvaart van de overledene wel gedekt door de verzekering.

Een overlijden als gevolg van zelfmoord is meestal niet gedekt door een uitvaartverzekering. Als tijdens het eerste jaar van de polis een oorlog of burgeroorlog uitbreekt, is een overlijden eveneens niet gedekt gedurende deze periode. Er moet ook rekening worden gehouden met de wachttijd: gedurende deze periode ben je niet gedekt door de uitvaartverzekering. De duur van de wachttijd varieert van enkele weken tot enkele jaren.