Fact check: uitstel van betaling lening heeft zware gevolgen

|Posted by | Financiën, Leningen
Tags: , ,
Uitstel van betaling lening

Mensen die door de coronacrisis financiële moeilijkheden ondervonden, konden tot eind maart 2021 betalingsuitstel vragen voor hun consumentenkredieten. Het uitstel van betaling voor je lening kan maximaal drie maanden lopen, wat betekent dat de einddatum van eind juni 2021 bijna in zicht is. Ben jij iemand die uitstel van betaling voor bijvoorbeeld je persoonlijke lening of autolening hebt aangevraagd? Dan maak je jou misschien ook zorgen over de gevolgen ervan. Wij zetten de feiten even op een rij. 

Dat de COVID-19-pandemie tot financiële moeilijkheden bij veel gezinnen heeft geleid, is geen geheim meer. Sommigen verloren hun job en daarbij hun inkomen, anderen werden tijdelijk werkloos en zagen hun inkomen plots krimpen. De rekeningen en dagelijkse uitgaven bleven echter bestaan. De overheid deed een geste en banken mochten betalingsuitstel voor hypothecaire leningen en consumentenkredieten verlenen aan hun klanten. Maar het niet aflossen van je krediet? Dat moet toch wel zware gevolgen hebben. Waar of niet waar: wij checken de feiten.

ONWAAR: Je moet extra kosten betalen

Als je uitstel van betaling voor je lening hebt aangevraagd, moet de bank jouw dossier herbekijken. Normaal gezien gaat het herbekijken of herfinancieren van een krediet gepaard met verschillende kosten. In het kader van de coronacrisis mogen kredietgevers echter geen dossier-, administratieve kosten of boetes aanrekenen voor het betalingsuitstel. Ook na afloop, uiterlijk eind juni 2021, kan de bank jou plots geen rekening opsturen met extra kosten.

WAAR: De looptijd van je lening wordt verlengd

Voor een consumentenkrediet uitstel van betaling aanvragen kon voor de eerste keer op 1 mei 2020. Door de aanhoudende coronapandemie en de blijvende financiële moeilijkheden besliste de overheid om de maatregel te verlengen tot 30 juni 2021 (aanvraag ten laatste 31 maart). In totaal mag je tijdens die periode maximaal voor negen maanden aan betalingsuitstel opbouwen. Je krediet wordt uiteindelijk verlengd met de maanden waarvoor je uitstel van betaling hebt gekregen.

Stel: in februari 2021 diende je een aanvraag voor betalingsuitstel van drie maanden voor je persoonlijke lening in en deze werd goedgekeurd. Het uitstel van betaling loopt dan voor de maanden maart, april en mei 2021. Gedurende deze periode betaal je jouw krediet niet af. Nadien, in juni, hernemen je terugbetalingen. Toch ben je het kapitaal en de interesten van de maanden maart, april en mei nog verschuldigd aan de bank. Daarom wordt de looptijd van je persoonlijke lening verlengd met drie maanden.

WAAR: Je betaalt het kapitaal en de interesten achteraf

Tijdens de maanden van het betalingsuitstel voor je consumentenkrediet moet je geen kapitaal en interesten betalen. Volgens de wet ben je de niet betaalde interesten wel nog verschuldigd aan de kredietgever. Na het uitstel worden de interesten dus verrekend over de nog resterende terugbetalingen. Ook de aflossingen van het kapitaal hernemen na afloop van het uitstel.

ONWAAR: Je komt als wanbetaler op de zwarte lijst

Normaal gezien wordt een betalingsachterstand van drie maanden gemeld aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België (NBB). Je komt dan op de zwarte lijst van banken en dan wordt het heel moeilijk om nog een lening aan te vragen. Kom je dan met het uitstel van betaling van je persoonlijke lening op de zwarte lijst? Gelukkig niet. Het betalingsuitstel voor consumentenkredieten is een coronamaatregel en wordt daardoor niet gemeld aan de NBB. Als je na de maximale looptijd van het uitstel je krediet niet terugbetaalt, loop je natuurlijk wel het risico om op de zwarte lijst te belanden.

Bron: Febelfin

Avatar

Over Sien Droeshout

Het is geen geheim dat ik me als content marketeer bij TopCompare uren mag verdiepen in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke en leuke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.