Menu
- leningen voor Persoonlijke lening
Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten ophalen

Persoonlijke leningen

Wie bijvoorbeeld even krap bij kas zit, een zonnige reis plant of simpelweg een nieuwe televisie op het oog heeft, kan daarvoor een persoonlijke lening aanvragen. Dankzij zo'n lening kan je geld lenen voor eender welk project zonder dat je aan de kredietgever moet bewijzen waarvoor je de financiering nodig hebt. Een persoonlijke lening is het perfecte product om de volgende projecten te financieren:

 • Een vakantie
 • Een huwelijk
 • Aankoop meubelen
 • Aankoop elektronica
 • Studies

Bij andere leningen moet je telkens een bewijsstuk (zoals een factuur) op tafel leggen alvorens je een lening krijgt. Het tarief van die leningen ligt doorgaans lager dan die van een persoonlijke lening. Voor deze leningen heb je een bewijsstuk nodig:

Daarnaast heb je bij veel kredietgevers de mogelijkheid om je leningen te hergroeperen. Dat is een zogeheten schuldconsolidatie.

Geld lenen is overigens nooit gratis. Wie een krediet afsluit, moet een rente betalen aan de kredietgever. Die rentevoet is een vergoeding voor het risico dat de kredietgever neemt. Die weet immers nooit of het geleende kapitaal correct terugbetaald zal worden. Om de kans op een correcte terugbetaling beter te kunnen inschatten, zijn de kredietgevers verplicht de zwarte lijst van wanbetalers te raadplegen. Zo komen ze onmiddellijk te weten of je geregistreerd staat met wanbetalingen.

De tarieven zijn onder meer afhankelijk van je risicoprofiel, de kredietgever en de rentesituatie op het moment dat je je lening afsluit. Wil je weten welke tarieven de banken hanteren? Raadpleeg dan zeker onze persoonlijke lening simulatie.

Eenmaal een kredietgever een persoonlijke lening heeft goedgekeurd, zal die je vragen om een aantal documenten te ondertekenen, waaronder het contract en het SECCI-formulier. Dat laatste is een document waarin onder meer de soort lening en het jaarlijks kostenpercentage (JKP) vermeld staan. Het JKP is een samenvatting van alle kosten die gepaard gaan met een krediet, zoals de rentevoet. Bij een persoonlijke lening is het JKP doorgaans hetzelfde als de rentevoet, aangezien je geen andere kosten moet betalen bij een persoonlijke lening. In het merendeel van de gevallen moet je twee kopieën van elk document ondertekenen: één voor jezelf en één voor de kredietgever.

Zodra alle paperassen in orde zijn, kan de kredietgever je het geld lenen. Dat kan enkele dagen in beslag nemen. Het bedrag dat je ontvangt wordt contractueel vastgelegd. Je weet dus op voorhand hoeveel je krijgt. Ook wanneer je een lening online aanvraagt.

In het merendeel van de gevallen begint de terugbetaalperiode te lopen in de maand volgend op het moment dat de financiering rond is. Je betaalt vanaf dan een deel van het geleende bedrag terug, inclusief de interestkosten. De looptijd van het krediet wordt eveneens contractueel vastgelegd. Hou er rekening mee dat die looptijd een impact kan hebben op de rentevoet en dus het JKP.

Een persoonlijke lening aanvragen gaat wel gepaard met een aantal verplichtingen. Zo moet je een aantal documenten kunnen voorleggen. De kredietgever wil op die manier te weten komen wie er een lening aanvraagt. Je moet met andere woorden je identiteit kunnen bewijzen aan de hand van een identiteitskaart of een ander geldig identiteitsbewijs, zoals een verblijfsvergunning.

Voorts zal de kredietgever vragen naar inkomstenbewijzen. Daarbij wordt doorgaans de voorkeur gegeven aan een of meerdere recente loonfiches (van maximaal 3 jaar oud). Als je zelfstandig bent, kan je je inkomen bewijzen door middel van de aangifte van je inkomstenbelastingen of een jaarrekening van de jongste twee jaar.

Aangezien je bij een persoonlijke lening niet moet bewijzen waarvoor je de lening gebruikt, moet je geen aankoopfacturen of dergelijke op tafel leggen.

De rentevoet van een persoonlijke lening is afhankelijk van twee factoren: de looptijd en het leenbedrag. Het merendeel van de kredietgevers probeert je in een bepaalde richting te duwen door goedkope tarieven naar voren te schuiven als je voor een bepaald leenbedrag of een zekere looptijd kiest. Een kleine lening of een krediet met een korte looptijd brengt namelijk niet veel geld in het laatje. De kredietgever zal de tarieven dan gevoelig verhogen om de lening rendabel te maken.

Een zeer groot leenbedrag of een lange looptijd gaat dan weer gepaard met extra risico’s. De kredietgever wil in dat geval een extra compensatie voor het risico dat hij neemt, met hogere tarieven als gevolg. Wil je weten hoe groot de impact is van een hoger leenbedrag of een langere looptijd? Doe zelf de test met onze simulator hierboven.

Veel mensen willen goedkoop geld lenen. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk kredietgevers te vergelijken. Het bedrag dat je kan lenen, is immers sterk afhankelijk van de bank. Zo is het bij sommige banken al mogelijk om te lenen vanaf 500 euro, terwijl anderen een absolute ondergrens van 1.250 euro hanteren. Wie kleinere bedragen wilt lenen, kan ook overwegen om een kredietkaart aan te schaffen.

Het maximale leenbedrag wordt dan weer afgestemd op je profiel. De kredietgever laat daarvoor zijn licht schijnen over je kredietgeschiedenis, terugbetalingscapaciteit en financiële situatie.

Je kiest zelf wat de looptijd van de lening is. Er gelden wel wettelijke limieten. Zo is de maximale looptijd van het krediet afhankelijk van het geleende bedrag. Wie bijvoorbeeld 2.500 euro leent, moet dat kredietbedrag binnen maximaal 24 maanden terugbetalen. Dat limiet wordt opgetrokken tot 240 maanden wanneer de financiering groter is dan 37.000 euro. We sommen de maximale terugbetalingsperiodes hier op:

Maximale terugbetalingsperiode:

 • 24 maanden: 500-2.500 euro
 • 30 maanden: 2.501-3.700 euro
 • 36 maanden: 3.701-5.600 euro
 • 42 maanden: 5.601-7.500 euro
 • 48 maanden: 7.501-10.000 euro
 • 60 maanden: 10.001-15.000 euro
 • 84 maanden: 15.001-20.000 euro
 • 120 maanden: 20.001-37.000 euro
 • 240 maanden: 37.001-... euro

Via onze simulator kan je met verschillende looptijden en leenbedragen spelen. Die twee factoren hebben een grote impact op de tarieven die je krijgt.

Bij een overlijden gaat de bank eerst nagaan of de overledene een schuldsaldoverzekering heeft afgesloten. Zo’n verzekering beschermt je nabestaanden als je het leven laat. In dat geval wordt de openstaande schuld afgelost door de verzekeraar. Een schuldsaldoverzekering is wel niet verplicht bij een lening op afbetaling. Je kan dus perfect een lening aanvragen zonder schuldsaldoverzekering.

Als je geen schuldsaldoverzekering hebt afgesloten, zal je erfenis worden gebruikt om de openstaande schulden af te lossen. Wat er overblijft, gaat naar je nabestaanden. Indien de erfenis niet groot genoeg is om alle schulden te vereffenen, zullen je nabestaanden voor de kosten moeten opdraaien als ze je erfenis aanvaarden. Doen ze dat niet, dan worden de overige schulden niet op hen verhaald.

Nabestaanden hebben altijd drie keuzes bij een erfenis: aanvaarden, weigeren, of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. In dat laatste geval maakt een notaris een inventaris op van de nalatenschap. Hij brengt daarbij zowel de openstaande schulden als het vermogen van de erflater in kaart. De nabestaanden kunnen dan beslissen of ze de erfenis aanvaarden.

Lees in dit artikel meer over de schulden na een overlijden.

Wie zijn lening niet correct terugbetaalt, komt op de zwarte lijst van wanbetalers terecht. De kredietgevers moeten iedere wanbetaling melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank.

Eenmaal je op de zwarte lijst staat, verkleint de kans dat je ergens een lening zal krijgen. De banken zijn namelijk verplicht die lijst te raadplegen alvorens ze iemand een krediet geven.

Je kan je naam uit de zwarte lijst laten schrappen door je schuld(en) te vereffenen. De kredietgevers zijn verplicht die vereffening binnen de acht dagen te melden aan de Centrale voor kredieten aan particulieren.

De banken stellen soms voor om een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij je persoonlijke lening. Zo’n verzekering beschermt je nabestaanden als je plots het leven laat. De verzekeraar vereffent dan de openstaande schulden (waarvoor je een verzekering hebt afgesloten) zodat je nabestaanden daar niet mee opgezadeld worden.

Een schuldsaldoverzekering is hoe dan ook niet verplicht. Bij het berekenen van de tarieven van je lening wordt er overigens geen rekening gehouden met het feit of je al dan niet een schuldsaldoverzekering hebt afgesloten. De rentevoet van je persoonlijke lening is uitsluitend afhankelijk van de gekozen kredietgever, de looptijd en het leenbedrag.

Je mag je persoonlijke lening geheel of gedeeltelijk terugbetalen voordat de lening tot een einde komt. Banken kunnen je dan wel om een bijkomende vergoeding vragen, namelijk een wederbeleggingsvergoeding. Bij het berekenen van die vergoeding moet de banken zich aan wettelijke begrenzingen houden. Daarbij wordt er gekeken naar de resterende looptijd van de lening.

Zo betaal je bijvoorbeeld niet meer dan 1 procent van het vervroegde afgeloste kapitaal, als het contract nog meer dan een jaar loopt, en niet meer dan 0,5 procent wanneer het contract minder dan een jaar loopt.

Wie bijvoorbeeld een krediet met een resterend bedrag van 3.000 euro vervroegd wil terugbetalen, moet de bank een wederbeleggingsvergoeding van 30 euro betalen als de lening een looptijd heeft langer dan één jaar. Bij een resterende looptijd van minder dan één jaar, betaal je voor hetzelfde leenbedrag een wederbeleggingsvergoeding van 15 euro.

Bij een lening met zogezegde variabele rentevoet gelden er andere regels. De kredietgever mag in dat geval geen wederbeleggingsvergoeding aanrekenen als je het geleende bedrag eerder terugbetaalt tijdens een periode waarin de rentevoet veranderlijk is. Dit zijn de regels voor consumentenkredieten die na 1 december 2010 zijn afgesloten. Voor oudere contracten gelden andere tarieven.

Een persoonlijke lening gaat gepaard met heel wat voor-en nadelen. Wij sommen de belangrijkste kenmerken op.

Voordelen:

 • Het grootste voordeel van een persoonlijke lening is dat je niet moet verantwoorden waarvoor je het krediet wilt gebruiken. Het belangrijkste voor de bank is dat je die lening maandelijks netjes terugbetaalt.
 • Een lening toegekend door een bank of financiële instelling is een betrouwbare bron van financiering. Je weet op voorhand hoeveel geld je gaat ontvangen. Ook de maandelijkse aflossing wordt contractueel vastgelegd, zodat je nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Tenslotte is het JKP bij het begin van de lening gekend en varieert dit niet doorheen de tijd.

Nadelen:

 • Het prijskaartje is het grootste nadeel van een persoonlijke lening. Het JKP van een persoonlijke lening ligt doorgaans hoger dan die van andere leningen op afbetaling. Bij sommige kredietgevers betaal je een JKP van meer dan 10 procent. Daarom is het belangrijk om kredietgevers te vergelijken. Je kan dit gelukkig zeer gemakkelijk doen met onze simulator. Dankzij die tool kan je zeer eenvoudig berekenen hoeveel de financiering zal kosten. Je komt met andere woorden snel te weten bij wie je de goedkoopste lening krijgt.

Hoe dan ook raden we iedereen aan om zijn licht te laten schijnen over zijn financiële situatie alvorens een lening af te sluiten. Zo vermijd je dat je later plotsklaps in een financiële put tuimelt. Soms moet je zelfs geen krediet aanvragen. Lees er hier meer over.

Wij geven in dit artikel enkele tips over hoe je de goedkoopste lening kan krijgen.

Om te beginnen is het mogelijk om via onze simulator door te klikken naar de site van sommige aanbieders. Je kan dit doen door op de oranje knop ‘ga verder’ te klikken. De geselecteerde kredietgever zal vervolgens je kredietaanvraag verder behandelen. De rentevoet die je uitkomt in onze simulator zal doorgaans de rentevoet zijn die je effectief krijgt van de gekozen kredietgever.

Indien het niet mogelijk is om via onze site door te klikken naar die van de kredietgever kan je zelf een bezoekje brengen aan de site van de kredietgever waar je een lening wilt aanvragen. Bij het merendeel van de kredietgevers kan je online een lening aanvragen.

Wie liever advies inwint voor hij een kredietcontract ondertekent, kan eens binnenspringen bij een lokaal kantoor. Daar zal een adviseur je te woord staan en het dossier voor je afhandelen als je dat wenst.

Alle vergelijkingen op TopCompare.be zijn volledig gratis. Je kan zonder limieten alle bankproducten vergelijken op onze site.

Veel bezoekers vragen zich dan ook af of hoe TopCompare.be geld verdient aan die gratis vergelijkingen. Wij verdienen een commissie als je via onze site doorklikt naar de site van een kredietgever om daar een bankproduct aan te schaffen, zoals een lening of een zichtrekening. Bovendien blijft de prijs voor het product hetzelfde, ongeacht of je via onze site doorklikt naar de site van de aanbieder of rechtstreeks een bezoekje brengt aan de bankensite of een lokaal kantoor.

Ondanks het feit dat we van bepaalde kredietgevers een commissie ontvangen, vergelijken wij toch alle beschikbare bankproducten van erkende financiële instellingen. Het blijft immers onze missie om jullie te helpen om geïnformeerde financiële keuzes te maken.

TopCompare.be vergelijkt enkel en alleen maar kredietgevers die een vergunning hebben gekregen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Het betreft dus officieel erkende kredietgevers. Op die manier vermijden we dat we kredietgevers met slechte bedoelingen opnemen in onze vergelijking. Hieronder vind je een opsomming van de kredietgevers die wij op onze site vergelijken: Argenta, Auxifina, AXA Bank, Bank de Kremer, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost bank, Buy Way, Carrefour finance, CBC, Cetelem, Cofidis, CPH Banque, Crelan, DHB Bank, Elantis, Europabank, Fintro, Hello Bank, ING, KBC, Leemans Kredieten, Nagelmackers, Record Credits, Santander, VDK Bank.Laatst herzien: 26 maart 2021


Auteur: Amina Jedidi

Personal finance en fintech zijn slechts enkele van de onderwerpen waarin ik ben geïnteresseerd. Ik geef graag tips en advies over financiële producten, zodat je geld kunt besparen.

Als je over alle benodigde documenten beschikt, hoeft de aanvraag van je persoonlijke lening niet lang te duren. Kies je voor een online leningaanvraag bij TopCompare, dan vul je je gegevens in en zorg je ervoor dat je alle vereiste documenten bijvoegt. Vervolgens wordt je aanvraag meteen naar de bank verstuurd. Hoe lang de goedkeuring van je persoonlijke lening duurt, is afhankelijk van de bank. Zij moeten namelijk eerst je financiële situatie beoordelen en controleren of je op de zwarte lijst van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bent vermeld. Je rekent best op minstens tien werkdagen voordat je door de financiële instelling op de hoogte wordt gesteld van de goedkeuring of afwijzing van je leningaanvraag.