Annuleren
Filters
Filteren op€ 1.250 € 100.000


Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten ophalen

Persoonlijke leningen

Een persoonlijke lening, ook wel een lening voor alle doeleinden genoemd, is een lening op afbetaling die je kan afsluiten bij een kredietgever en waar je diverse persoonlijke projecten mee kan financieren. Wie bijvoorbeeld even krap bij kas zit, een zonnige reis plant of simpelweg een nieuwe televisie op het oog heeft, kan daarvoor een persoonlijke lening aanvragen.

Met een persoonlijke lening kan je geld lenen voor eender welk project zonder dat je aan de kredietgever moet bewijzen waarvoor je de financiering nodig hebt. Een persoonlijke lening is het perfecte product om de volgende persoonlijke projecten te financieren:

 • Een vakantie
 • Een huwelijk
 • Aankoop meubelen
 • Aankoop elektronica
 • Studies

Bij een andere lening op afbetaling moet je telkens een bewijsstuk (zoals een factuur) op tafel leggen alvorens je een lening krijgt. Het tarief van die leningen ligt doorgaans lager dan die van een persoonlijke lening. Voor deze leningen op afbetaling heb je een bewijsstuk nodig:

Daarnaast heb je bij veel kredietverstrekkers de mogelijkheid om je leningen te hergroeperen. Dat is een zogeheten schuldconsolidatie.

Een persoonlijke lening gaat gepaard met heel wat voor- en nadelen. Wij sommen de belangrijkste kenmerken op.

Voordelen persoonlijke lening:

 • Je moet niet verantwoorden voor welke persoonlijke projecten je een lening op afbetaling wilt gebruiken.
 • Je moet niet aan je spaarcenten komen
 • Je hebt zekerheid: je weet op voorhand hoeveel geld je gaat ontvangen en hoeveel je maandelijkse aflossing zal zijn. Er is ook een vaste rentevoet en een vaste looptijd.
 • Een lening op afbetaling is toegekend door een financiële instelling, wat een betrouwbare bron van financiering is.
 • Je krijgt het bedrag in één keer op je rekening gestort.

Nadelen persoonlijke lening:

 • “Let op, geld lenen kost ook geld”: door de vaste jaarlijkse rente betaal je meer terug dan je leent. Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) van een persoonlijke lening ligt vaak ook hoger dan die van andere leningen op afbetaling.

Tip: Bij sommige kredietgevers betaal je een jaarlijks kostenpercentage van meer dan 10 procent. Daarom is het belangrijk om kredietgevers te vergelijken. Je kan dit gelukkig zeer gemakkelijk doen met onze persoonlijke lening simulatie. Zo kom je te weten bij wie je de goedkoopste persoonlijke lening kan krijgen.

Na het simuleren van persoonlijke leningen, kan je via onze persoonlijke lening simulatie doorklikken naar de site van sommige aanbieders. Je kan dit doen door op de oranje knop ‘ga verder’ te klikken. Onder voorbehoud van aanvaarding kan je dan jouw persoonlijke lening aanvragen bij de geselecteerde kredietgever. De vaste jaarlijkse rentevoet die je uitkomt in onze simulator zal doorgaans de rentevoet zijn die je effectief krijgt.

Indien het niet mogelijk is om via onze site door te klikken naar die van de kredietgever kan je zelf een bezoekje brengen aan de site waar je een lening op afbetaling wilt aanvragen. Bij het merendeel van de kredietgevers kan je online een lening aanvragen. Wie liever advies inwint voor hij een kredietcontract ondertekent, kan eens binnenspringen bij een lokaal kantoor. Daar zal een adviseur je te woord staan en het dossier voor je afhandelen als je dat wenst.

Een persoonlijke lening aanvragen gaat wel gepaard met een aantal verplichtingen. Zo moet je een aantal documenten kunnen voorleggen zodat de financiële instelling je kredietwaardigheid kan controleren. De volgende documenten heb je nodig om je lening op afbetaling online af te sluiten:

 • Identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning om je identiteit te bewijzen.
 • Inkomstenbewijzen: een of meerdere recente loonfiches (van maximaal 3 jaar oud). Als je zelfstandig bent, kan je je inkomen bewijzen door middel van de aangifte van je inkomstenbelastingen of een jaarrekening van de jongste twee jaar.

Als je via TopCompare een persoonlijke lening online aanvraagt, wordt de aanvraag - na het invullen van je gegevens en het bijvoegen van de vereisten documenten - meteen naar de bank verstuurd. Hoe lang de goedkeuring van een lening op afbetaling duurt, is afhankelijk van de financiële instelling. Zij moeten namelijk eerst je financiële situatie beoordelen en controleren of je op de zwarte lijst van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bent vermeld. Je rekent best op minstens tien werkdagen voordat je door de financiële instelling op de hoogte wordt gesteld van de goedkeuring of afwijzing van je leningaanvraag.

Eenmaal een kredietgever je aanvraag voor een lening heeft goedgekeurd, zal die je vragen om een aantal documenten te ondertekenen, waaronder het contract en het SECCI-formulier. Dat laatste is een document waarin onder meer de soort lening en het jaarlijks kostenpercentage (JKP) vermeld staan. Zodra de documenten in orde zijn, kan het nog enkele dagen in beslag nemen voor het geld op je rekening gestort wordt.

Veel mensen willen goedkoop geld lenen. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk kredietgevers te vergelijken voor je persoonlijke lening. Het bedrag dat je kan lenen, is immers sterk afhankelijk van de bank. Zo is het bij sommige banken al mogelijk om te lenen vanaf 500 euro, terwijl anderen een absolute ondergrens van 1.250 euro voor een lening hanteren. Wie kleinere bedragen wilt lenen, kan ook overwegen om een kredietkaart aan te schaffen.

Het maximale leenbedrag wordt dan weer afgestemd op je profiel. De kredietgever laat daarvoor zijn licht schijnen over je kredietgeschiedenis, terugbetalingscapaciteit en financiële situatie.

Geld lenen kost ook geld. Maar hoeveel geld? De tarieven van een persoonlijke lening zijn onder meer afhankelijk van je risicoprofiel, de kredietgever en de rentesituatie op het moment dat je je lening op afbetaling afsluit. De rentevoet van een persoonlijke lening is voornamelijk afhankelijk van twee factoren: de looptijd en het leenbedrag.

Een kleine lening op afbetaling of een lening met korte looptijd brengt niet veel geld in het laatje voor de kredietgever, waardoor ze de tarieven gevoelig kunnen verhogen. Toch kan ook een groot leenbedrag een lange looptijd een hoger tarief opleveren, omdat dit gepaard gaat met extra risico’s voor de bank.

De kostprijs van een persoonlijke lening wordt ook wel eens uitgedrukt in het JKP of jaarlijks kostenpercentage. Dat is een samenvatting van alle kosten die gepaard gaan met een lening op afbetaling, zoals de rentevoet. Bij een persoonlijke lening is het jaarlijks kostenpercentage doorgaans hetzelfde als de rentevoet, aangezien je geen andere kosten moet betalen bij deze lening op afbetaling.

Je kiest zelf wat de looptijd van de persoonlijke lening is. Er gelden wel wettelijke limieten. Zo is de maximale looptijd van het krediet afhankelijk van het geleende bedrag. Via onze persoonlijke lening simulatie kan je met de verschillende looptijden en leenbedragen spelen.

Je mag je persoonlijke lening geheel of gedeeltelijk terugbetalen voordat de lening tot een einde komt. Banken kunnen je dan wel om een bijkomende vergoeding vragen, namelijk een wederbeleggingsvergoeding. Bij het berekenen van die vergoeding moet de banken zich aan wettelijke begrenzingen houden. Daarbij wordt er gekeken naar de resterende looptijd van de lening.

Zo betaal je bijvoorbeeld niet meer dan 1 procent van het vervroegde afgeloste kapitaal, als het contract nog meer dan een jaar loopt, en niet meer dan 0,5 procent wanneer het contract minder dan een jaar loopt. Wie bijvoorbeeld een krediet met een resterend bedrag van 3.000 euro vervroegd wil terugbetalen, moet de bank een wederbeleggingsvergoeding van 30 euro betalen als de lening een looptijd heeft langer dan één jaar. Bij een resterende looptijd van minder dan één jaar, betaal je voor hetzelfde leenbedrag een wederbeleggingsvergoeding van 15 euro.

Bij een overlijden gaat de bank eerst nagaan of de overledene een schuldsaldoverzekering heeft afgesloten. Zo’n verzekering beschermt je nabestaanden als je het leven laat. In dat geval wordt de openstaande schuld afgelost door de verzekeraar. Een schuldsaldoverzekering is niet verplicht bij een lening op afbetaling. Je kan dus perfect een persoonlijke lening aanvragen zonder schuldsaldoverzekering.

Als je geen schuldsaldoverzekering hebt afgesloten, zal je erfenis worden gebruikt om de openstaande schulden af te lossen. Wat er overblijft, gaat naar je nabestaanden. Indien de erfenis niet groot genoeg is om de schulden te vereffenen, zullen je nabestaanden voor de kosten moeten opdraaien als ze je erfenis aanvaarden. Doen ze dat niet, dan worden de overige schulden niet op hen verhaald.

Lees in dit artikel meer over de schulden na een overlijden.

Wie zijn persoonlijke lening of andere lening op afbetaling niet correct terugbetaalt, komt op de zwarte lijst van wanbetalers terecht. De kredietgevers moeten iedere wanbetaling melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank.

Eenmaal je op de zwarte lijst staat, verkleint de kans dat je ergens een lening zal krijgen. De banken zijn namelijk verplicht die lijst te raadplegen alvorens ze iemand een krediet geven. Je kan je naam uit de zwarte lijst laten schrappen door je schuld(en) te vereffenen. De kredietgevers zijn verplicht die vereffening binnen de acht dagen te melden aan de Centrale voor kredieten aan particulieren.

Een persoonlijke lening simulatie op TopCompare is volledig gratis. Je kan zonder limieten alle bankproducten vergelijken op onze site.

Veel bezoekers vragen zich dan ook af of hoe TopCompare.be geld verdient aan die gratis vergelijkingen. Wij verdienen een commissie als je via onze site doorklikt naar de site van een kredietgever om daar een bankproduct aan te schaffen, zoals een lening of een zichtrekening. Bovendien blijft de prijs voor het product hetzelfde, ongeacht of je via onze site doorklikt naar de site van de aanbieder of rechtstreeks een bezoekje brengt aan de bankensite of een lokaal kantoor.

Ondanks het feit dat we van bepaalde kredietgevers een commissie ontvangen, vergelijken wij toch alle beschikbare bankproducten van erkende financiële instellingen. Het blijft immers onze missie om jullie te helpen om geïnformeerde financiële keuzes te maken.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Auteur: Sien Droeshout

Elke dag opnieuw verdiep ik mij in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.

Wat onze partners zeggen

"We kunnen de nood aan een digitale dienst toch niet negeren. Denk bijvoorbeeld maar aan jongeren die niet altijd de behoefte voelen om naar een bankkantoor te gaan om hun bankzaken te regelen."

Frank De Keyser - CEO Bpost bank

"Er was al langer belangstelling voor digitale dienstverlening, maar de crisis heeft de verdere digitalisering van banken verder gestimuleerd."

Thierry Ternier - CEO Keytrade Bank

"Wij zetten volledig in op digitale processen. Geen papierwerk meer. Alles gaat sneller via digitale kanalen. Dit is een van de grootste voordelen van digitale spelers... "

Christope Hamal - CEO Buy Way