Wat wel en niet doen als wanbetaler op de zwarte lijst in 2022

|Posted by | Kredietkaart, Persoonlijke Lening
Tags: , ,

wanbetaler

Een plek op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België (NBB) beperkt je sterk in je mogelijkheden om krediet op te nemen. Als wanbetaler wordt het immers zeer moeilijk om een nieuwe lening te verkrijgen, bijvoorbeeld voor de aankoop van een nieuwe auto of het bekostigen van een verre reis. De vraag is dan in hoeverre je beperkt bent in je financiële doen en laten als je op de zwarte lijst staat?

Er zijn verschillende gevallen van wanbetaling die aanleiding geven tot de registratie op de zwarte lijst, afhankelijk ook van het type kredietovereenkomst.

Eind maart 2022 werden er in België 381.831 achterstallige consumentenkredietovereenkomsten geteld door de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de NBB.

De zwarte lijst heeft tot bedoeling te vermijden dat mensen in de vicieuze cirkel van een opstapelende kredietschuld terechtkomen. Dit om te vermijden dat je door betaling op betaling te missen achterstallige interesten cumuleert en de financiële last laat ontsporen.

In dit artikel gaan we verder in op wat je nog wel en niet kan als je als wanbetaler op de zwarte lijst staat.

Kan ik als wanbetaler bij de Nationale Bank een nieuw krediet aanvragen?

Als je op de lijst staat en geen onroerende eigendom hebt (zoals een eigen huis of een stuk grond), kan je nog steeds een lening aanvragen. De kans is wel bijzonder klein dat je die zal krijgen. Dit geldt overigens voor alle vormen van leningen. De kredietgever is wettelijk verplicht de zwarte lijst te consulteren vooraleer die een krediet verstrekt. De openstaande schulden moet je uiteraard nog wel terugbetalen aan de kredietgever.

Wie bij geen enkele kredietgever een lening krijgt, zal op zoek moeten gaan naar andere mogelijkheden. Zo kan je bijvoorbeeld aan familieleden of vrienden vragen om je geld te lenen. Maar misschien is het beter je plannen even uit te stellen en het beoogde kapitaal bijeen te sparen.

Ik heb een eigen huis of een stuk grond, helpt dat?

Bij sommige kredietgevers is het mogelijk om een lening op afbetaling met een hypothecaire waarborg af te sluiten. Je leent in dat geval met je onroerend eigendom, zoals je huis of grond, als waarborg. Als je de lening in dat geval niet correct kan terugbetalen, kan de bank overgaan tot een verkoop van je huis om de openstaande schuld terug te betalen. Een persoonlijke lening met een hypothecaire waarborg is eerder een uitzondering in ons land.

De lening kan overigens alleen worden geregeld wanneer je eigendom niet te zwaar is belast met een lopende hypotheek.

Kan ik een (nieuwe) kredietkaart krijgen als ik als wanbetaler sta genoteerd?

Net zoals bij een gewone lening is de kans zeer klein dat je een kredietkaart kan aanvragen als je op de zwarte lijst staat.

Indien je niet in aanmerking komt voor een gewone kredietkaart, kan wel voor een prepaid kredietkaart kiezen, die je moet opladen voor gebruik. Het gaat hier dan ook niet om een echt “krediet”. Zodoende kan je ook je uitgaven beter onder controle houden en kan je geen geld uitgeven dat je niet hebt.

Ben ik beperkt in mijn andere bankzaken?

Gedurende de periode waarin je op de zwarte lijst staat, kan je je bankzaken nog altijd regelen zoals voorheen. Een plek op de zwarte lijst betekent dus zeker niet dat je niet meer in staat zal zijn om je wekelijkse boodschappen te betalen met je bankkaart, geld af te halen of andere bank- of verzekeringscontracten af te sluiten die geen krediet inhouden, zoals bijvoorbeeld een nieuwe autoverzekering.

Natuurlijk is het wel verstandig om je wekelijkse of maandelijkse uitgaven te beperken om er zodoende voor te zorgen dat je je leningen zo snel mogelijk kan afbetalen en van de zwarte lijst kan geraken.

Wanneer word ik uit de zwarte lijst geschrapt?

Wanneer je je schuld hebt geregulariseerd en niet meer als wanbetaler bestempeld wordt, zal het weer eenvoudiger zijn om een lening aan te vragen of een nieuwe kredietkaart te verkrijgen. Na regularisatie van de schuld zullen je gegevens wel nog één jaar worden bewaard op de zwarte lijst, maar dat weerhoudt je er niet van nieuw krediet te verkrijgen. Al kan een kredietverstrekker hier natuurlijk wel rekening mee houden bij de beoordeling van je aanvraag. Als je er niet in slaagt om je schulden binnen een jaar af te betalen dan zal je 10 jaar op de lijst blijven staan.

Het is dus belangrijk om je schulden zo snel mogelijk af te betalen om ervoor te zorgen dat je met een schone lei weer volop kunt gaan dromen en plannen maken.

Als je na het vereffenen van je schulden op zoek bent naar een nieuwe lening dan kan je alle financiële instellingen vergelijken om te zien welke lening het beste bij je past.

Avatar

Over Niels Saelens

Ik ben een freelancejournalist gespecialiseerd in alles wat met financiën te maken heeft. Nu en dan schrijf ik een bijdrage voor TopCompare.be. Door complexe materie op een eenvoudige manier uit te leggen, help ik je om je financiën nog beter te beheren.