Privacy- en cookiebeleid

Laatste update: January 2024

TopCompare Information Services Belgium BVBA ("Wij") zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van jouw privacy in overeenstemming met de AVG-wetgeving inzake gegevensverwerking. Dit beleid (“Beleid”) legt uit wat voor persoonlijke informatie wij verzamelen van mensen die onze website www.topcompare.be (“Website”) bezoeken, wanneer en hoe we het verzamelen, hoe we het gebruiken, de voorwaarden waaronder we het mogelijks verstrekken aan anderen, en hoe we het veilig houden. Lees dit beleid goed door om te begrijpen wat onze opvattingen en gebruiken zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we deze behandelen. Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-regels.

Wie we zijn

TopCompare Information Services Belgium BVBA is een platform voor informatie, vergelijking en bemiddeling van financiële producten, geregistreerd in België onder ondernemingsnummer 0676.471.466. Het fysieke adres van TopCompare is Rue de Livourne 7, 1060 - Saint-Gilles. TopCompare Information Services Belgium BVBA maakt deel uit van de Samlino-groep, met het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en vestigingen in Denemarken, Finland en Portugal. Ons hoofdkantoor is gevestigd op Broadbent House, 65 Grosvenor Street, London W1K 3JH.

Wat we doen

TopCompare.be heeft als doel om Belgische consumenten op een objectieve en transparante manier te informeren over hun persoonlijke financiën. Dankzij ons onafhankelijke, gratis en eenvoudige platform stellen we je in staat om de hele markt te vergelijken en weloverwogen beslissingen te nemen. Onze vergelijkings- en bemiddelingsdiensten hebben betrekking op producten zoals leningen, creditcards, verzekeringen, enz. Om je deze diensten te kunnen leveren, moeten we bepaalde persoonlijke informatie verzamelen en verwerken en een deel van deze informatie aan derden verstrekken (meer details hieronder). Meer informatie over hoe we je persoonlijke gegevens verwerken en delen, kun je vinden in dit beleid. Meer informatie over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken en delen, vindt u in dit beleid.

Inzamelen van informatie

We verzamelen informatie over jou wanneer je onze website gebruikt, bijvoorbeeld wanneer je onze diensten gebruikt om een lening te simuleren of een aanvraag in te dienen, of wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag. We kunnen ook gegevens verzamelen (via het gebruik van cookies, trackers en tags) over hoe je onze website gebruikt, bijvoorbeeld vanaf welke website je onze website hebt bezocht, welke pagina's je bekijkt en andere acties die je onderneemt op onze website. De onderstaande tabel geeft de soorten persoonlijke informatie aan die we over jou kunnen verzamelen en de doeleinden waarvoor we ze kunnen gebruiken. De onderstaande tabel laat het soort persoonlijke informatie zien die we over u desgevallend zouden kunnen verzamelen evenals het doel waarvoor we het kunnen gebruiken.
 
Type informatie Doel Legale basis
Informatie die u ons kunt verstrekken
Persoonlijke details – naam, geboortedatum Voor het identificeren van uzelf en het personaliseren van enige communicatie met u. Toestemming
Om uw identiteit te verifiëren voor veiligheidsredenen. Toestemming
Contact informatie – adres, e-mailadres, telefoonnummer Om u een bevestigingsmail te sturen met uw productvergelijking of account details. Toestemming
Voor het beheren van een competitie die u aangaat via onze Website. Toestemming
Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten en om u serviceberichten te sturen met betrekking tot uw account. Toestemming
Om uw account bij ons te beheren en te gebruiken. Toestemming
Als u hiermee instemt, kunnen we deze gegevens ook gebruiken voor rechtstreekse marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over andere goederen en diensten waarover wij u informeren en die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten waarover u al bent geïnformeerd. Toestemming
Informatie over u die we automatisch verzamelen
Technische informatie – IP address, login information, browser type, operating system, time zone Om ervoor te zorgen dat de website inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd. Toestemming
Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest. Toestemming
Als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden. Toestemming
Information over uw bezoek– URL, clickstream to, through and from our site (including date and time), page response times, download errors Om de site te beheren, en voor interne operaties, probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden. Toestemming
Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest. Toestemming
Om uw weergaven van de producten van onze partners (d.w.z. productaanbieders) te volgen, om de voltooide verkoop van dergelijke producten te volgen en om een beloningsschema, aanbieding of promotie te beheren. Toestemming
Als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden. Niet toepasbaar
Informatie die we ontvangen van andere bronnen
Informatie van andere websites Houd er rekening mee dat, wanneer wij informatie over u verwerken die wij hebben ontvangen via een van onze andere websites, wij u hebben geïnformeerd dat wij deze informatie kunnen delen met een zuster website (zoals deze Website) en dit combineren met data verzameld op deze Website. Wij zullen u tevens hebben geïnformeerd voor welk doel wij uw data zullen delen en combineren. Toestemming
Informatie (details over uw aankopen, productvoorkeuren, zoekopdrachten, productvernieuwingsdatums) van derden (zoals productaanbieders, advertentienetwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) Wij verkrijgen informatie over uw productaankopen van productaanbieders met het doel om verkopen te volgen waaraan we verbonden zijn, evenals beloningsregelingen ik wist niet hoe ik ‘award schemes’ hier moest vertalen te beheren. Toestemming
Wij ontvangen persoonlijke informatie over u van geselecteerde productaanbieders waar u in het verleden mee te maken heeft gehad. Wij verwerken informatie over verleden aankopen en verlengingsdatums, zodat wij (i) kunnen identificeren wanneer u onze Website gebruikt en (ii) vervolgens dergelijke productaanbieders van deze activiteit op de hoogte kunnen brengen, zodat zij hun communicatie met u kunnen afstemmen om op een gepaste manier aan uw productbehoeften te voldoen. Toestemming
Wanneer wij persoonlijke gegevens van u verzamelen via onze website, zullen we dit alleen doen wanneer dat nodig is voor de vervulling van een van de hierboven beschreven doeleinden.

Informatie verzamelen en het gebruik ervan

Kredietaanvraag

Wanneer je een leningsaanvraag indient via ons platform, verzamelt Topcompare essentiële informatie om je kredietaanvraag te beoordelen en te verwerken. Dit omvat details over het doel van de lening, evenals persoonlijke informatie zoals je gezinssituatie, beroepsstatus, telefoonnummer, fysiek adres, e-mailadres, nationaal registratienummer en financiële gegevens, inclusief inkomsten en uitgaven. Het verstrekken van deze gegevens is cruciaal om je kredietaanvraag te verwerken, te analyseren of de kredietaanvraag kan worden ingediend bij de samenwerkende kredietinstellingen waarmee we werken, en om contact met je op te nemen via e-mail, telefoon, voicemail of tekstbericht om je aanvraag op te volgen. In het kader van ons evaluatieproces kunnen Topcompare en onze geautoriseerde partners toegang krijgen tot jouw persoonlijke informatie die is opgeslagen in gereguleerde databases zoals het Centraal Kredietregister (CKR).

Verbetering van onze diensten

Om ervoor te zorgen dat ons platform goed functioneert en voortdurend verbeterd wordt, verwerken we sommige van je gegevens, zowel automatisch als handmatig. Wat betreft de gegevens die automatisch worden verzameld tijdens je bezoek(en) aan onze website, nodigen we je uit om ons Cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie.

Bestrijding van witwassen en fraude

We verwerken ook jouw gegevens in het kader van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit omvat het naleven van onze verplichtingen met betrekking tot het identificeren en verifiëren van de identiteit van onze klanten, het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, evenals het voorkomen van fraude. Daarnaast kan het zijn dat we openbare gegevens op internet raadplegen om de juistheid van bepaalde informatie die je ons verstrekt te bevestigen, zoals informatie van de Kruispuntbank van Ondernemingen of de websites van werkgevers.

Het verkrijgen van jouw toestemming en het intrekken van jouw toestemming

Wij verkrijgen uw toestemming wanneer u klikt op een knop of een andere melding op onze website die aangeeft dat u akkoord gaat met ons privacy- en cookiebeleid of elk ander document dat bepalingen bevat over de verwerking van persoonlijke gegevens. Wij verkrijgen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens wanneer dit volgens de relevante wetgeving is vereist - bijvoorbeeld wanneer we uw contactgegevens willen gebruiken voor marketingdoeleinden of wanneer de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen "gevoelig" zijn en het niet wettelijk is toegestaan om uw persoonlijke gegevens te verwerken op basis van andere juridische gronden. Aangezien wij vertrouwen op uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kan u op elk moment uw toestemming voor deze verwerking intrekken door contact met ons op te nemen via info@topcompare.be of via de onderstaande contactgegevens. Houd er echter rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op de toestemming die u gaf voorafgaand aan de intrekking. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen wij ieder bezwaar dat u maakt registreren en stoppen met het verwerken van uw data voor marketingdoeleinden en zullen wij u niet weer contacteren. Er kunnen zich gevallen voordoen waarbij wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen of op basis van andere wettige redenen (bijvoorbeeld omdat we een relatie met u hebben opgebouwd en uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken om u de informatie en/of diensten te verstrekken die u hebt aangevraagd) zonder uw toestemming te hebben verkregen - dit is van toepassing wanneer onze verwerkingsactiviteiten vallen onder de relevante wetgeving van bepaalde rechtsgebieden waarin wij actief zijn, waarin geen toestemming vereist is indien er andere wettige redenen zijn voor verwerking van relevante persoonlijke gegevens. Wij vragen uw toestemming in dergelijke gevallen niet, vooral zodat we u op een efficiënte manier van diensten kunnen voorzien (in sommige gevallen is het misschien niet mogelijk om toestemming te vragen omdat we persoonsgegevens moeten verwerken, bijvoorbeeld in geval van fraude). Voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen we rekening houden met uw rechten en vrijheden en zullen we pas een dergelijke verwerking starten wanneer we van mening zijn dat uw rechten niet worden geschonden.

Opslaan van jouw informatie

Alle informatie die je ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers in de Europese Economische Ruimte (EER). We hanteren passende administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om je te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van je persoonlijke informatie, in overeenstemming met de lokale wetgeving indien van toepassing. Wanneer we je een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer je er zelf een hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze website, ben je verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van dat wachtwoord. We vragen je om het wachtwoord met niemand te delen. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om je persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die je via onze website verstuurt niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we je informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

De bewaartermijn van je persoonlijke gegevens

We bewaren je persoonlijke gegevens enkel zolang we ze nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of verstrekt (tenzij een wettelijke verplichting ons verplicht om ze langer te bewaren). Elk jaar zullen we de bewaarde persoonlijke gegevens evalueren om te bepalen of we ze nog steeds moeten bewaren om het betreffende doel te blijven vervullen. Als het niet langer nodig is om de persoonlijke gegevens te bewaren, worden ze uiterlijk na tien (10) jaar verwijderd.

Overdracht van je gegevens

We beperken de toegang tot de persoonlijke informatie die we over jou verzamelen aan onze werknemers en derden die naar ons oordeel redelijkerwijs toegang tot jouw informatie nodig hebben om je de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken, zoals partner kredietinstellingen. Deze derden kunnen ook omvatten:
 • andere leden van de Samlino Group;
 • onze goedgekeurde sub-contractanten, zakelijke partners, leveranciers of andere externe organisaties die administratieve of IT-diensten verlenen aan ons, of aan een lid van de Samlino Group;
 • verstrekkers van analysediensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site;
 • adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens vereisen om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en weer te geven; of
 • derden met betrekking tot de overdracht van alle, of een deel van, onze onderneming of activa.
Wanneer we informatie delen met andere leden van de Samlino Group, kunnen deze entiteiten jouw persoonlijke informatie combineren met andere persoonlijke informatie die ze al over jou hebben. We zullen ook jouw persoonlijke informatie bekendmaken aan derden als we verplicht zijn om jouw persoonlijke informatie bekend te maken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van de Samlino Group, onze klanten of andere personen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico. In het kader van de diensten die via deze website worden aangeboden, worden de gegevens die je ons verstrekt overgedragen naar landen buiten de EER. Specifiek verstrekken we informatie aan Hong Kong, waar onze IT-dienstverlener zich bevindt. Hoewel de informatie die we aan deze entiteiten verstrekken grotendeels geaggregeerd is (dat wil zeggen dat ze jou niet als individu identificeren), kunnen we niet uitsluiten dat persoonlijke informatie wordt overgedragen. De wetten inzake gegevensbescherming in landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming voor jouw persoonlijke gegevens als de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Terwijl we jouw informatie dus buiten de EER overdragen, hebben we maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw privacyrechten beschermd blijven, zoals vermeld in dit beleid. Specifiek hebben we de standaard contractuele clausules afgesloten. Je kunt meer informatie over deze maatregelen krijgen door contact met ons op te nemen via info@topcompare.be. Wanneer we jouw persoonlijke gegevens overdragen, doen we dit altijd onder strikte vertrouwelijkheidsvoorwaarden en met dezelfde niveaus van beveiligingsgaranties.

Je rechten

Volgens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie heb je de volgende rechten:
 • Toegang. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over jou hebben. We zullen bevestigen of we jouw persoonlijke gegevens verwerken, details verstrekken over (i) de categorieën persoonlijke gegevens die betrokken zijn, (ii) de doeleinden van onze verwerking, (iii) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie jouw persoonlijke gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, (iv) de verwachte duur waarvoor de gegevens zullen worden bewaard, (v) het bestaan van jouw recht om ons te vragen jouw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen, of de verwerking van jouw persoonlijke gegevens te beperken, of om je te verzetten tegen een dergelijke verwerking (vi) jouw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; (vii) de bron van jouw persoonlijke gegevens als we ze niet rechtstreeks van jou hebben verzameld en (viii) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en de relevante informatie die daaruit voortvloeit. We zullen ook een kopie van jouw persoonlijke gegevens verstrekken op verzoek.
 • Rectificatie. Je hebt het recht om van ons de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonlijke gegevens die op jou betrekking hebben. Als de informatie die wij hebben onjuist is, zullen we deze niet gebruiken of anderen toestaan deze te gebruiken totdat ze geverifieerd zijn. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen om je persoonlijke gegevens te laten corrigeren of aanvullen. Indien mogelijk zullen we iedereen informeren die jouw persoonlijke informatie heeft ontvangen over eventuele correcties die we aanbrengen.
 • Beperking. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk om ons te vragen om de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens verwerken te beperken (dat wil zeggen, ons te vragen om jouw persoonlijke gegevens te blijven opslaan, maar deze niet te verwerken zonder jouw toestemming).
 • Schrapping. Je kunt vragen om de verwijdering van informatie op je account. We zullen ons best doen om dit snel te doen en, indien mogelijk, zullen we iedereen informeren die jouw persoonlijke informatie heeft verkregen over jouw verzoek. Echter, we moeten bepaalde informatie over transacties behouden, zoals eerdere aankopen en vergelijkbare informatie, voor wettelijke nalevingsdoeleinden. Daarom kunnen we mogelijk niet volledig jouw gegevens verwijderen in bepaalde omstandigheden.
 • Ontvangen/overdragen van uw persoonlijke gegevens. Je kunt ons vragen om de gegevens die wij je verstrekken in een elektronisch, gestructureerd en gebruiksvriendelijk formaat te sturen, of je kunt ons vragen om deze gegevens naar een andere entiteit te sturen. Let op dat als je ervoor kiest om ons te vragen om je persoonlijke informatie naar jou of naar een derde partij te sturen, dit invloed kan hebben op onze mogelijkheid om de producten en diensten te leveren die je vraagt.
 • Bezwaar. Wanneer we jouw persoonlijke gegevens verwerken zonder jouw toestemming om onze legitieme belangen na te streven, kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. In het bijzonder, wanneer we jouw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met je op te nemen voor marketingdoeleinden, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking.
 • Geautomatiseerde besluitvorming.Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering. Je kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@topcompare.be.
 • Klachten. Als je in de EER woont en je denkt dat onze verwerking van je persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar je woont of waar je denkt dat de overtreding heeft plaatsgevonden. Een lijst van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU is hier beschikbaar. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen als je een klacht hebt over onze verwerking van je persoonlijke gegevens.

Cookies en soortgelijke technologiën

TopCompare Information Services Belgium BVBA, onze verbonden ondernemingen en onze externe leveranciers maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en bruikbaarheid van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën is standaard op websites en in applicaties waarmee informatie wordt verzameld over uw online activiteiten. Een cookie is een klein databestand dat websites tijdens uw bezoek op uw harde schijf plaatsen. Een cookiebestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-ID dat bijhoudt welke pagina's u binnen de site hebt bezocht. De cookies op deze website worden voornamelijk gebruikt om te herkennen dat een gebruiker de website eerder heeft bezocht en om patronen van gebruikersverkeer te volgen. We correleren deze informatie niet met gegevens over individuele gebruikers, noch delen of verkopen we deze informatie aan een derde partij.

Soorten cookies die we gebruiken

Hieronder volgt een lijst met cookies met korte beschrijvingen om onze gebruikers beter te informeren waarom we cookies op onze site gebruiken. Voor uw gemak hebben we ze in vier categorieën verdeeld. Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om op onze website te navigeren en functies te gebruiken. Zonder deze cookies zou u geen basisdiensten zoals accountregistratie en het zoeken naar producten kunnen gebruiken. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die zouden kunnen worden gebruikt voor marketing of tracking.
 
Cookie Doel Derde Partij
AWSELB Deze cookie is bedoeld om onze bezoekers te verdelen over verschillende webservers. Het bevat geen persoonlijke informatie. Amazon
PHPSESSID Slaat sessiegegevens op tijdens een bezoek aan een website. Set van een PHP-applicatie gemaakt door The PHPGroup, een framework tool voor web toepassingen die wordt gebruikt om websites te bouwen. -
Functionaliteitscookies: Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website, waardoor wij onze inhoud voor u kunnen personaliseren, u bij naam kunnen begroeten en uw voorkeuren kunnen onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
 
Cookie Doel Derde Partij
CGG_DOMAIN, CGG_ID, CGG_V_Count Niet geclassificeerd -
Tracking en Marketing Cookies: Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen zoals het aantal bezoekers van de Website en bezochte pagina's, om het gedrag van gebruikers te analyseren. De verzamelde informatie is anoniem en wordt verzameld samen met vergelijkbare informatie van andere gebruikers. We gebruiken deze cookies om het nut te bepalen van de informatie die we u en andere gebruikers verstrekken, om uw vergelijkingen vanaf de site bij te houden en om te zien hoe effectief onze navigatie is bij het helpen van gebruikers om deze informatie te bereiken. U gaat expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies door op "Accepteren" te klikken, of via een ander middel op deze website.
 
Cookie Doel Derde Partij
JSESSIONID Deze cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van het aantal bezoekers van de site waarmee Google Analytics het aantal unieke sessies kan tellen. -
_gid, _ga Deze cookie wordt gebruikt om het huidige domein, begin en einde van de sessie, bron, unieke bezoekers, en aantal en perioden voor eerdere bezoeken te lezen. Google Analytics
_tq_id.TV-* Deze cookies worden gebruikt voor het optimaliseren van tv-advertenties door het volgen van sessies en conversietimingstijden in verhouding tot de zendtijd van de TV advertentiespot. TV Squared
_vwo_uuid_v2 Deze cookie wordt gebruikt om het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen en te meten hoe verschillende versies zich in verhouding tot elkaar gedragen. Visual Website Optimiser
incap_ses_*, visid_incap_* Cookies die ervoor zorgen dat de verbinding met de server op een beveiligde manier tot stand wordt gebracht. Sitelock
Datr, fr, lu Facebook gebruikt cookies om de prestaties van reclamecampagnes te meten voor bedrijven die Facebook-producten gebruiken. Cookies stellen Facebook ook in staat om advertenties op verschillende browsers en apparaten die door dezelfde persoon worden gebruikt, te serveren en te meten. Facebook
MUID / MUIDB, _uetsid Bing verzamelt IP-adres, webpagina, referentie-URL, trefwoord, browsertaalinstellingen, schermkleureigenschappen, hoogte, breedte en advertentieklikinformatie. Microsoft Bing
ld DCM wordt door premium adverteerders en reclamebureaus gebruikt om digitale displaycampagnes op websites en mobiele applicaties te beheren. Google DoubleClick

Cookies beheren

Als u liever geen cookies ontvangt via de Website, kunt u uw browser zo instellen dat deze u waarschuwt voordat cookies worden geaccepteerd en de cookie wordt geweigerd wanneer uw browser u op de aanwezigheid ervan wijst. U kunt ook alle cookies weigeren door ze in uw browser uit te schakelen. Bezoek www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u uw browser kunt instellen om cookies te weigeren.

Vervallen van cookies

Cookies blijven op uw computer staan nadat de browser is gesloten. Totdat de cookies worden verwijderd, worden ze weer actief wanneer de website wordt geopend. Cookies kunnen op elk moment door u worden verwijderd en zullen geen informatie verzamelen wanneer u de website niet bezoekt.

Andere tracking technologieën

Naast cookies maakt onze website ook gebruik van de volgende trackingtechnologieën:
 • Lokale gedeelde objecten / Flash-cookies: Flash-cookies, ofwel lokale gedeelde objecten, zijn ontworpen ter ondersteuning van browserinhoud die wordt ondersteund door Adobe® Flash. Ze worden meestal gebruikt om advertenties en video-inhoud op websites in te schakelen. Net als andere cookies zullen ze informatie op uw toestel opslaan, waarvan sommige specifiek zijn voor de inhoud die geschikt is voor Flash. Flash-cookies kunnen alleen in Adobe Flash worden verwijderd in plaats van via uw browser. Raadpleeg de volgende hulppagina voor informatie over het beheren van uw privacy-instellingen en het verwijderen van Flash-cookies.
 • Webbakens: Onze webpagina's bevatten elektronische afbeeldingen die bekend staan als webbakens (ook wel single-pixel GIF’s en transparante grafische afbeeldingen genoemd) die we gebruiken.
 • Ingesloten script: Een ingesloten script is een programmacode die is ontworpen om informatie te verzamelen over uw interacties met de Website, zoals de links waarop u klikt. De code wordt tijdelijk van uw webserver of een externe serviceprovider naar uw toestel gedownload en is alleen actief wanneer u bent verbonden met de site en wordt daarna gedeactiveerd of verwijderd.
 • ETag / Entity-tag: Een kenmerk van de cache in browsers zijnde, een ETag is een ondoorzichtige ID die door een webserver is toegewezen aan een specifieke versie van een bron gevonden op een URL. Als de broninhoud op die URL ooit verandert, wordt een nieuwe en andere ETag toegewezen. Op deze manier gebruiken ETags een vorm van apparaat-ID's. ETag-tracking kan unieke trackingwaarden genereren, zelfs wanneer de consument HTTP-, Flash- en / of HTML5-cookies blokkeert.
 • Webserver en logboek applicatie: Onze servers verzamelen automatisch bepaalde informatie om ons te helpen bij het beheren en beschermen van de diensten die we leveren, sitegebruik te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren. De verzamelde informatie omvat:
  • IP adres en het type browser;
  • Besturingssysteem van het toestel en andere technische feiten;
  • De stad, staat en land van waaruit u de Website bezoekt;
  • Pagina’s bezocht en inhoud bekeken en opgeslagen;
  • Ingegeven informatie of tekst;
  • Geklikte buttons of link.

Links naar websites van derden

Onze site kan links bevatten naar de websites en sociale mediakanalen van adverteerders en gelieerde bedrijven, gelieerde bedrijven en partner productaanbieders. Als u een link naar een van deze websites of kanalen volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites of kanalen hun eigen privacybeleid hebben; wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid of de persoonlijke informatie die u mogelijk aan deze sites verstrekt, onafhankelijk van uw interactie met onze Website. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites of kanalen verzendt.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd. Wij zullen elke nieuwe versie van ons privacybeleid aan u bekendmaken en uw toestemming vragen via gepaste wijze.

Hoe kunt u ons contact opnemen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan info@topcompare.be.