Privacy- en cookiebeleid

Laatste update: 10 february 2022 TopCompare Information Services Belgium BVBA (“Wij”) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit beleid (“Beleid”) legt uit wat voor persoonlijke informatie wij verzamelen van mensen die onze website www.topcompare.be (“Website”) bezoeken, wanneer en hoe we het verzamelen, hoe we het gebruiken, de voorwaarden waaronder we het mogelijks verstrekken aan anderen, en hoe we het veilig houden. Lees dit beleid goed door om te begrijpen wat onze opvattingen en gebruiken zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we deze behandelen. Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-regels.

Wie we zijn

TopCompare.be is TopCompare Information Services Belgium BVBA, een financieel informatie- en vergelijkingsplatform geregistreerd in België met ondernemingsnummer 0676.471.466. Ons adres is Witte Patersstraat 4, 1040 Etterbeek. TopCompare Information Services Belgium BVBA is onderdeel van de CEG Group met het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, met filialen in Denemarken, Finland en Portugal. Het adres van ons hoofdkantoor is Broadbent House, 65 Grosvenor Street, London W1K 3JH.

Wat we doen

TopCompare.be stelt zich als doel om de Belgische consument te informeren over zijn persoonlijke financiën, op een objectieve en transparante manier. Dankzij ons onafhankelijk, gratis en gemakkelijk vergelijkingsplatform, laten wij u toe de volledige markt te vergelijken en geïnformeerde beslissingen te maken. Onze informatie en vergelijking heeft betrekking op producten zoals leningen, kredietkaarten, zicht-, spaar- en termijnrekeningen, etc. Om u deze dienst aan te bieden, is het nodig bepaalde persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken, en delen van deze informatie te verstrekken aan derde partijen (meer details hieronder). Meer informatie over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken en delen, vindt u in dit beleid.

Informatie verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen informatie over u wanneer u onze Website gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van onze diensten om informatie te zoeken over autoleningen, of wanneer u contact met ons opneemt via email om een vraag te stellen. Wij kunnen ook data verzamelen (door het gebruik van cookies, trackers en tags) over hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld vanaf welke website u toegang heeft verkregen tot onze website, de pagina’s die u bekijkt evenals andere acties ondernomen op onze website. De onderstaande tabel laat het soort persoonlijke informatie zien die we over u desgevallend zouden kunnen verzamelen evenals het doel waarvoor we het kunnen gebruiken.
 
Type informatie Doel Legale basis
Informatie die u ons kunt verstrekken
Persoonlijke details – naam, geboortedatum Voor het identificeren van uzelf en het personaliseren van enige communicatie met u. Toestemming
Om uw identiteit te verifiëren voor veiligheidsredenen. Toestemming
Contact informatie – adres, e-mailadres, telefoonnummer Om u een bevestigingsmail te sturen met uw productvergelijking of account details. Toestemming
Voor het beheren van een competitie die u aangaat via onze Website. Toestemming
Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten en om u serviceberichten te sturen met betrekking tot uw account. Toestemming
Om uw account bij ons te beheren en te gebruiken. Toestemming
Als u hiermee instemt, kunnen we deze gegevens ook gebruiken voor rechtstreekse marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over andere goederen en diensten waarover wij u informeren en die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten waarover u al bent geïnformeerd. Toestemming
Informatie over u die we automatisch verzamelen
Technische informatie – IP address, login information, browser type, operating system, time zone Om ervoor te zorgen dat de website inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd. Toestemming
Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest. Toestemming
Als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden. Toestemming
Information over uw bezoek– URL, clickstream to, through and from our site (including date and time), page response times, download errors Om de site te beheren, en voor interne operaties, probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden. Toestemming
Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest. Toestemming
Om uw weergaven van de producten van onze partners (d.w.z. productaanbieders) te volgen, om de voltooide verkoop van dergelijke producten te volgen en om een beloningsschema, aanbieding of promotie te beheren. Toestemming
Als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden. Niet toepasbaar
Informatie die we ontvangen van andere bronnen
Informatie van andere websites Houd er rekening mee dat, wanneer wij informatie over u verwerken die wij hebben ontvangen via een van onze andere websites, wij u hebben geïnformeerd dat wij deze informatie kunnen delen met een zuster website (zoals deze Website) en dit combineren met data verzameld op deze Website. Wij zullen u tevens hebben geïnformeerd voor welk doel wij uw data zullen delen en combineren. Toestemming
Informatie (details over uw aankopen, productvoorkeuren, zoekopdrachten, productvernieuwingsdatums) van derden (zoals productaanbieders, advertentienetwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) Wij verkrijgen informatie over uw productaankopen van productaanbieders met het doel om verkopen te volgen waaraan we verbonden zijn, evenals beloningsregelingen ik wist niet hoe ik ‘award schemes’ hier moest vertalen te beheren. Toestemming
Wij ontvangen persoonlijke informatie over u van geselecteerde productaanbieders waar u in het verleden mee te maken heeft gehad. Wij verwerken informatie over verleden aankopen en verlengingsdatums, zodat wij (i) kunnen identificeren wanneer u onze Website gebruikt en (ii) vervolgens dergelijke productaanbieders van deze activiteit op de hoogte kunnen brengen, zodat zij hun communicatie met u kunnen afstemmen om op een gepaste manier aan uw productbehoeften te voldoen. Toestemming
Wanneer wij persoonlijke gegevens van u verzamelen via onze website, zullen we dit alleen doen wanneer dat nodig is voor de vervulling van een van de hierboven beschreven doeleinden.

Het verwerken van uw persoonlijke gegevens, het verkrijgen van uw toestemming en het intrekken van uw toestemming

Wij verkrijgen uw toestemming wanneer u klikt op een knop of een andere melding op onze website die aangeeft dat u akkoord gaat met ons privacy- en cookiebeleid of elk ander document dat bepalingen bevat over de verwerking van persoonlijke gegevens. Wij verkrijgen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens wanneer dit volgens de relevante wetgeving is vereist - bijvoorbeeld wanneer we uw contactgegevens willen gebruiken voor marketingdoeleinden of wanneer de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen "gevoelig" zijn en het niet wettelijk is toegestaan om uw persoonlijke gegevens te verwerken op basis van andere juridische gronden. Aangezien wij vertrouwen op uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kan u op elk moment uw toestemming voor deze verwerking intrekken door contact met ons op te nemen via info@topcompare.be of via de onderstaande contactgegevens. Houd er echter rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op de toestemming die u gaf voorafgaand aan de intrekking. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen wij ieder bezwaar dat u maakt registreren en stoppen met het verwerken van uw data voor marketingdoeleinden en zullen wij u niet weer contacteren. Er kunnen zich gevallen voordoen waarbij wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen of op basis van andere wettige redenen (bijvoorbeeld omdat we een relatie met u hebben opgebouwd en uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken om u de informatie en/of diensten te verstrekken die u hebt aangevraagd) zonder uw toestemming te hebben verkregen - dit is van toepassing wanneer onze verwerkingsactiviteiten vallen onder de relevante wetgeving van bepaalde rechtsgebieden waarin wij actief zijn, waarin geen toestemming vereist is indien er andere wettige redenen zijn voor verwerking van relevante persoonlijke gegevens. Wij vragen uw toestemming in dergelijke gevallen niet, vooral zodat we u op een efficiënte manier van diensten kunnen voorzien (in sommige gevallen is het misschien niet mogelijk om toestemming te vragen omdat we persoonsgegevens moeten verwerken, bijvoorbeeld in geval van fraude). Voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen we rekening houden met uw rechten en vrijheden en zullen we pas een dergelijke verwerking starten wanneer we van mening zijn dat uw rechten niet worden geschonden.

Opslaan van uw informatie

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers in de Europese Economische Ruimte ("EER"). Wij handhaven passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om u te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving, indien van toepassing. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u om het wachtwoord met niemand te delen. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties hanteren om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

De periode van het opslaan van uw persoonlijke gegevens

Wij slaan uw persoonlijke gegevens alleen op zolang wij deze nodig hebben om te voldoen aan het doel waarvoor deze zijn verzameld of aan ons zijn verstrekt (tenzij een wettelijke verplichting ons verplicht deze langer te bewaren). Op jaarbasis zullen wij voor de bewaarde persoonsgegevens beoordelen of we deze nog moeten bewaren om aan het relevante doel te blijven voldoen. Als het niet langer nodig is om de persoonsgegevens te bewaren, worden deze uiterlijk na tien (10) jaar verwijderd.

Overdracht van uw gegevens

We limiteren de toegang tot persoonlijke gegevens die we over u verzamelen tot onze werknemers en derde partijen waarvan wij redelijkerwijs vinden dat ze toegang moeten hebben tot uw informatie om u de informatie of diensten te verstrekken die u van ons vraagt. Dergelijke derde partijen kunnen zijn:
 • andere leden van de CEG Group;
 • onze goedgekeurde sub-contractanten, zakelijke partners, leveranciers of andere externe organisaties die administratieve of IT-diensten verlenen aan ons, of aan een lid van de CEG Group;
 • verstrekkers van analysediensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site;
 • adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens vereisen om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en weer te geven; of
 • derden met betrekking tot de overdracht van alle, of een deel van, onze onderneming of activa.
Wanneer wij informatie delen met andere leden van de CEG Group, kunnen deze entiteiten uw persoonlijke gegevens die zij van ons ontvangen samenvoegen met andere persoonlijke gegevens die zij al over u bezitten. Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens vrij te geven om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van de CEG Group, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. Als onderdeel van de diensten die via deze Website worden aangeboden, zal de informatie die u ons verstrekt worden overgedragen aan landen buiten de EER. Meer specifiek, wij verstrekken informatie aan Hong Kong waar onze IT-serviceprovider is gevestigd. Hoewel de informatie die we aan deze entiteiten verstrekken grotendeels is geaggregeerd (d.w.z. u niet identificeert als een persoon), kunnen we niet uitsluiten dat persoonlijke informatie kan worden overgedragen. De wetten voor gegevensbescherming in landen buiten de EER bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming voor uw persoonlijke gegevens zoals bepaald in de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Aangezien we uw informatie op deze manier buiten de EER overdragen, hebben we stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy rechtenblijven beschermd zoals uiteengezet in dit beleid. Specifieker zijn wij de Standaard Contractuele Clausules aangegaan. U kan meer informatie over deze maatregelen krijgen door contact met ons op te nemen via info@topcompare.be. Als we uw persoonlijke gegevens overdragen, doen we dat altijd onder strikte voorwaarden van vertrouwelijkheid en eenzelfde niveaus van veiligheidswaarborgen.

Uw rechten

Volgens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie heeft u de volgende rechten:
 • Toegang. U kan ons op elk moment contacteren om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Wij zullen bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens verwerken, details verstrekken over (i) de categorieën van persoonsgegevens in kwestie (ii) de doeleinden voor onze verwerking, (iii) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn verstrekt of zullen worden verstrekt, (iv) de beoogde periode waarvoor de gegevens zullen worden opgeslagen, (v) het bestaan van uw recht om bij ons rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of beperking van uw persoonlijke gegevens te vragen of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking ( vi) uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; (vii) de bron van uw persoonlijke gegevens als we deze niet rechtstreeks bij u hebben verzameld en (viii) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en zinvolle informatie daarvan. We zullen op verzoek ook een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken.
 • Rectificatie. U hebt het recht om van ons een rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen. Als de informatie die wij bewaren niet klopt, zullen wij deze niet gebruiken en anderen niet toestaan deze te gebruiken, totdat deze is geverifieerd. U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te vullen door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen. Voor zover mogelijk zullen we iedereen die uw persoonlijke gegevens heeft ontvangen op de hoogte stellen van eventuele correcties die wij aanbrengen.
 • Beperking. In bepaalde omstandigheden kan het mogelijk zijn van ons te verlangen dat de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, te beperken (d.w.z. ons vragen om door te gaan met het opslaan van uw persoonlijke gegevens, maar deze niet te verwerken zonder uw toestemming).
 • Schrapping. U kunt vragen om de informatie over uw account te laten verwijderen. Wij zullen proberen dit snel te doen en, voor zover mogelijk, zullen we iedereen die uw persoonlijke informatie heeft verkregen op de hoogte brengen van uw verzoek. Wij moeten echter bepaalde informatie over transacties, zoals verleden aankopen en vergelijkbare informatie, bijhouden voor wettelijke nalevingsdoeleinden, zodat we uw gegevens mogelijk niet volledig kunnen verwijderen in bepaalde omstandigheden.
 • Ontvangen/overdragen van uw persoonlijke gegevens. U kunt ons vragen om de gegevens die wij u bezorgen in een elektronisch, gestructureerd en gebruikersvriendelijk formaat toe te sturen, of u kunt ons vragen deze gegevens naar een andere entiteit te verzenden. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest ons te vragen uw persoonlijke gegevens naar u of een andere partij te verzenden, dit van invloed kan zijn op ons vermogen om de door u gevraagde producten en diensten te leveren.
 • Bezwaar. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken zonder uw toestemming om onze legitieme belangen na te streven, kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens. In het bijzonder, wanneer wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen dergelijke verwerking.
 • Geautomatiseerde besluitvorming. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@topcompare.be.
 • Klachten. Als u zich in de EER bevindt en u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u zich bevindt, of juist waar u denkt dat de inbreuk heeft plaatsgevonden. Een lijst met nationale gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU is hier te vinden. U kunt ons op elk moment contacteren als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Cookies en soortgelijke technologiën

TopCompare Information Services Belgium BVBA, onze verbonden ondernemingen en onze externe leveranciers maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en bruikbaarheid van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën is standaard op websites en in applicaties waarmee informatie wordt verzameld over uw online activiteiten. Een cookie is een klein databestand dat websites tijdens uw bezoek op uw harde schijf plaatsen. Een cookiebestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-ID dat bijhoudt welke pagina's u binnen de site hebt bezocht. De cookies op deze website worden voornamelijk gebruikt om te herkennen dat een gebruiker de website eerder heeft bezocht en om patronen van gebruikersverkeer te volgen. We correleren deze informatie niet met gegevens over individuele gebruikers, noch delen of verkopen we deze informatie aan een derde partij.

Soorten cookies die we gebruiken

Hieronder volgt een lijst met cookies met korte beschrijvingen om onze gebruikers beter te informeren waarom we cookies op onze site gebruiken. Voor uw gemak hebben we ze in vier categorieën verdeeld. Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om op onze website te navigeren en functies te gebruiken. Zonder deze cookies zou u geen basisdiensten zoals accountregistratie en het zoeken naar producten kunnen gebruiken. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die zouden kunnen worden gebruikt voor marketing of tracking.
 
Cookie Doel Derde Partij
AWSELB Deze cookie is bedoeld om onze bezoekers te verdelen over verschillende webservers. Het bevat geen persoonlijke informatie. Amazon
PHPSESSID Slaat sessiegegevens op tijdens een bezoek aan een website. Set van een PHP-applicatie gemaakt door The PHPGroup, een framework tool voor web toepassingen die wordt gebruikt om websites te bouwen. -
Functionaliteitscookies: Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website, waardoor wij onze inhoud voor u kunnen personaliseren, u bij naam kunnen begroeten en uw voorkeuren kunnen onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
 
Cookie Doel Derde Partij
CGG_DOMAIN, CGG_ID, CGG_V_Count Niet geclassificeerd -
Tracking en Marketing Cookies: Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen zoals het aantal bezoekers van de Website en bezochte pagina's, om het gedrag van gebruikers te analyseren. De verzamelde informatie is anoniem en wordt verzameld samen met vergelijkbare informatie van andere gebruikers. We gebruiken deze cookies om het nut te bepalen van de informatie die we u en andere gebruikers verstrekken, om uw vergelijkingen vanaf de site bij te houden en om te zien hoe effectief onze navigatie is bij het helpen van gebruikers om deze informatie te bereiken. U gaat expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies door op "Accepteren" te klikken, of via een ander middel op deze website.
 
Cookie Doel Derde Partij
JSESSIONID Deze cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van het aantal bezoekers van de site waarmee Google Analytics het aantal unieke sessies kan tellen. -
_gid, _ga Deze cookie wordt gebruikt om het huidige domein, begin en einde van de sessie, bron, unieke bezoekers, en aantal en perioden voor eerdere bezoeken te lezen. Google Analytics
_tq_id.TV-* Deze cookies worden gebruikt voor het optimaliseren van tv-advertenties door het volgen van sessies en conversietimingstijden in verhouding tot de zendtijd van de TV advertentiespot. TV Squared
_vwo_uuid_v2 Deze cookie wordt gebruikt om het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen en te meten hoe verschillende versies zich in verhouding tot elkaar gedragen. Visual Website Optimiser
incap_ses_*, visid_incap_* Cookies die ervoor zorgen dat de verbinding met de server op een beveiligde manier tot stand wordt gebracht. Sitelock
Datr, fr, lu Facebook gebruikt cookies om de prestaties van reclamecampagnes te meten voor bedrijven die Facebook-producten gebruiken. Cookies stellen Facebook ook in staat om advertenties op verschillende browsers en apparaten die door dezelfde persoon worden gebruikt, te serveren en te meten. Facebook
MUID / MUIDB, _uetsid Bing verzamelt IP-adres, webpagina, referentie-URL, trefwoord, browsertaalinstellingen, schermkleureigenschappen, hoogte, breedte en advertentieklikinformatie. Microsoft Bing
ld DCM wordt door premium adverteerders en reclamebureaus gebruikt om digitale displaycampagnes op websites en mobiele applicaties te beheren. Google DoubleClick

Cookies beheren

Als u liever geen cookies ontvangt via de Website, kunt u uw browser zo instellen dat deze u waarschuwt voordat cookies worden geaccepteerd en de cookie wordt geweigerd wanneer uw browser u op de aanwezigheid ervan wijst. U kunt ook alle cookies weigeren door ze in uw browser uit te schakelen. Bezoek www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u uw browser kunt instellen om cookies te weigeren.

Vervallen van cookies

Cookies blijven op uw computer staan nadat de browser is gesloten. Totdat de cookies worden verwijderd, worden ze weer actief wanneer de website wordt geopend. Cookies kunnen op elk moment door u worden verwijderd en zullen geen informatie verzamelen wanneer u de website niet bezoekt.

Andere tracking technologieën

Naast cookies maakt onze website ook gebruik van de volgende trackingtechnologieën:
 • Lokale gedeelde objecten / Flash-cookies: Flash-cookies, ofwel lokale gedeelde objecten, zijn ontworpen ter ondersteuning van browserinhoud die wordt ondersteund door Adobe® Flash. Ze worden meestal gebruikt om advertenties en video-inhoud op websites in te schakelen. Net als andere cookies zullen ze informatie op uw toestel opslaan, waarvan sommige specifiek zijn voor de inhoud die geschikt is voor Flash. Flash-cookies kunnen alleen in Adobe Flash worden verwijderd in plaats van via uw browser. Raadpleeg de volgende hulppagina voor informatie over het beheren van uw privacy-instellingen en het verwijderen van Flash-cookies.
 • Webbakens: Onze webpagina's bevatten elektronische afbeeldingen die bekend staan als webbakens (ook wel single-pixel GIF’s en transparante grafische afbeeldingen genoemd) die we gebruiken.
 • Ingesloten script: Een ingesloten script is een programmacode die is ontworpen om informatie te verzamelen over uw interacties met de Website, zoals de links waarop u klikt. De code wordt tijdelijk van uw webserver of een externe serviceprovider naar uw toestel gedownload en is alleen actief wanneer u bent verbonden met de site en wordt daarna gedeactiveerd of verwijderd.
 • ETag / Entity-tag: Een kenmerk van de cache in browsers zijnde, een ETag is een ondoorzichtige ID die door een webserver is toegewezen aan een specifieke versie van een bron gevonden op een URL. Als de broninhoud op die URL ooit verandert, wordt een nieuwe en andere ETag toegewezen. Op deze manier gebruiken ETags een vorm van apparaat-ID's. ETag-tracking kan unieke trackingwaarden genereren, zelfs wanneer de consument HTTP-, Flash- en / of HTML5-cookies blokkeert.
 • Webserver en logboek applicatie: Onze servers verzamelen automatisch bepaalde informatie om ons te helpen bij het beheren en beschermen van de diensten die we leveren, sitegebruik te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren. De verzamelde informatie omvat:
  • IP adres en het type browser;
  • Besturingssysteem van het toestel en andere technische feiten;
  • De stad, staat en land van waaruit u de Website bezoekt;
  • Pagina’s bezocht en inhoud bekeken en opgeslagen;
  • Ingegeven informatie of tekst;
  • Geklikte buttons of link.

Links naar websites van derden

Onze site kan links bevatten naar de websites en sociale mediakanalen van adverteerders en gelieerde bedrijven, gelieerde bedrijven en partner productaanbieders. Als u een link naar een van deze websites of kanalen volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites of kanalen hun eigen privacybeleid hebben; wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid of de persoonlijke informatie die u mogelijk aan deze sites verstrekt, onafhankelijk van uw interactie met onze Website. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites of kanalen verzendt.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd. Wij zullen elke nieuwe versie van ons privacybeleid aan u bekendmaken en uw toestemming vragen via gepaste wijze.

Hoe kunt u ons contact opnemen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan info@topcompare.be.