Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De toegang en het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden en ons privacybeleid. Door het gebruik van deze site, gaat u ermee akkoord om te handelen in overeenstemming met deze voorwaarden en ons privacybeleid. Als u niet voldoet aan de algemene voorwaarden of ons privacybeleid, bent u niet toegestaan ​​om toegang te hebben tot en gebruik te maken van deze website en dient u te stoppen met het gebruik van deze website.

1.2 Als u de hierin vermelde voorwaarden schendt, wordt uw recht op toegang en gebruik van deze website onmiddellijk beëindigd.

1.3 We behouden het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te veranderen zonder enige voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop ze worden aangekondigd op deze website. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, dient u ze te controleren wanneer u deze website bezoekt. Uw voortgezette toegang en gebruik van deze website zal gelijk staan aan uw aanvaarding van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

2. Onze Service

2.1 Wij bieden u een onafhankelijke online dienst die u toelaat om banken, verzekeringen, telecommunicatie- en internetproducten en energieproducten van aanbieders te vergelijken. Onze vergelijkingsdienst is gratis. We verdienen geld door het ontvangen van een vergoeding van de betrokken derde partij voor de gegenereerde leads.

2.2 We staan u ​​bovendien bij en bieden hulp offline (bijvoorbeeld via de telefoon) bij het gebruik van deze website, ofwel door ons of door een derde partij. Wij bieden deze dienst gratis aan.

2.3 Houd er rekening mee dat er niets op deze website zou moeten worden beschouwd als financieel advies of een aanbeveling van een van de voorgestelde producten of diensten. Informatie op deze website wordt verstrekt om u te helpen het product of de dienst die het best aan uw behoeften voldoet te kiezen. Echter, het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de geschiktheid van het product of de dienst die voor u van belang is te controleren en het is uw beslissing om het product of de dienst aan te schaffen of niet.

3 Geautoriseerd gebruik

3.1 De toegang tot en het gebruik van deze website kan enkel voor persoonlijke, niet- commerciële doeleinden, wat betekent dat deze website uitsluitend toegankelijk is en gebruikt kan worden door een particulier of een bedrijf op zoek naar een ​​product of dienst voor eigen rekening. De toegang tot en het gebruik van deze website voor andere dan persoonlijke en niet-commerciële functies is ten strengste verboden.

3.2 U kunt deze website niet gebruiken:

 • Op onwettige, frauduleuze of commerciële wijze;
 • Om een andere persoon of bedrijf pijn toe te brengen, te misbruiken, in verlegenheid te brengen, smaad aan te brengen, te bedreigen, te intimideren of lastig te vallen, of op een manier die de privacy van een ander schendt of te schaden door obsceen, beledigend, hatelijk, onfatsoenlijk, ongepast, verwerpelijk, onaanvaardbaar, discriminerend of beschadigend gedrag zoals door ons bepaald;
 • Om uw eigen databases, bestanden of mappen of van derden, te produceren, controleren, bevestigen, bij te werken of te wijzigen;
 • Om de volledigheid of een deel van deze website te wijzigen te reverse engineeren;
 • Op een manier die interfereert met, verstoort of een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op onze communicatie en technische systemen, zoals bepaald door ons;
 • Het gebruik van een automatische computer code, proces, programma, robot, net crawler, spider, dataverwerker, sleepnet of alternatieve 'screen scraper’, computercode, proces, programma of systeem.

4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Het auteursrecht van de gegevens, de inhoud, het materiaal of de informatie op deze website behoort ons toe of onze licentiegever. U kunt inhoud, materiaal of informatie op deze website afdrukken, kopiëren, overdragen of opslaan voor persoonlijk gebruik als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het kan niet worden gebruikt voor zakelijke of commerciële doeleinden zonder onze toestemming;
 • U zult geen automatische computercode, proces, programma, systeem, robot, net crawler, spider, dataverwerker, sleepnet of alternatieve 'screen scraper’, computercode, proces of programma gebruiken;
 • Het kan niet worden verkocht of overgedragen aan een derde partij;
 • De kopieën moeten de auteursrechten of andere eigendomsrechten respecteren van de originelen;
 • Afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zullen niet worden gereproduceerd of overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verschillende eigenaar(s);
 • Geen logo's, handelsmerken of dienstmerken op deze website kunnen worden gedownload, behalve als een deel van de tekst waarvan ze al deel van uitmaken;
 • U kan de papieren of digitale kopieën van die gegevens, inhoud, materiaal of informatie niet wijzigen. Zij mogen niet worden overgenomen, vermaakt, openbaar gemaakt, gebruikt, geformatteerd en / of weergegeven op een andere website zonder onze schriftelijke toestemming;
 • Ons statuut en dat van onze licentiegevers als auteurs van die gegevens, van die inhoud, dat materiaal of die informatie moet ten allen tijde worden erkend;


4.2 Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, logo's, domeinnamen, ethische rechten, gegevens, codes, software, specificaties, know-how, processen en business strategieën (in alle gevallen al of niet dan niet geregistreerd en evenals alle rechten op te gebruiken voor de registratie), in en over deze website (met inbegrip van gegevens, inhoud, materiaal of informatie die daarop zijn aangegeven) zijn onze eigendom of van onze licentiegevers en dergelijke rechten zijn voorbehouden.

5. Beperkte aansprakelijkheid

5.1 We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie, materiaal en kennis op de website correct is en eventuele fouten of weglatingen zetten wij zo snel mogelijk recht zodra wij hier kennis van hebben. Echter, wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie, het materiaal en de kennis van een derde partij, op de website onjuist is of als er sprake is van fouten of weglatingen in de gegevens, materiaal en informatie.

5.2 We onderschrijven geen enkele materie, informatie of gegevens verstrekt of voorgesteld door derden op de website; u moet er rekening mee houden dat deze informatie ook onjuist, onvolledig of verouderd kan zijn. We zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materialen of gegevens die zijn verstrekt door derden op de website.

6. Beperking van onze aansprakelijkheid

6.1 U zult in staat zijn om een aanvraag te doen voor een verscheidenheid aan producten en diensten via deze website. De producten en diensten worden geleverd door derden. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het product of dienst. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of schade of lijden als gevolg van een product of dienst die u krijgt bij het gebruik van deze website of voor het handelen, de fouten of gebreken van een derde partij met betrekking tot dat product of dienst.

6.2 Houd er rekening mee dat de gegevens en beschrijvingen van producten en diensten op deze website niet de volledige beschrijvingen zijn van alle opties en de voorwaarden van deze producten en diensten. U dient ervoor zorgen dat u goed kijkt naar alle opties en voorwaarden van een product of dienst voor het aanvragen hiervan.

6.3 Als u een aanvraag doet voor het verkrijgen van een product of dienst, zal u contact hebben met een derde partij die u het product of dienst verstrekt onder hun eigen voorwaarden. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met de voorwaarden alvorens een contract rond dat product of dienst te krijgen. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of schade waaraan u zou lijden als gevolg van de algemene voorwaarden die gelden voor contracten die door u worden afgesloten met een derde ten opzichte van een product of dienst, of voor het handelen, nalaten van handelen, fouten of gebreken van een derde partij met betrekking tot deze voorwaarden.

6.4 Wij bieden links aan vanuit deze website en vanuit de emails die wij u zenden als onderdeel van onze diensten aan derden. Hierbij vermelden we de websites die worden beheerd door derden, en die we niet zelf controleren. Uw toegang tot en gebruik van deze websites van derden gebeurt op eigen risico en naar uw eigen goeddunken. U bent volledig aansprakelijk voor het gebruik van deze websites van derden en voor elke actie voor het verkrijgen van producten via deze websites van derden. Eventuele links naar websites van derden worden aangeboden voor uw interesse en gemak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van de websites van derden of voor het handelen, nalaten van handelen, de fouten of gebreken van enige op deze website genoemde derde partij.

6.5 Uw gebruik van een derde partij website wordt geregeld door de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die website. Dergelijke voorwaarden en het privacybeleid kunnen volledig verschillen van onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid. Het is uw verantwoordelijkheid om zich te informeren over de voorwaarden en het privacybeleid van de desbetreffende websites van derden voor het gebruik van die website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van de algemene voorwaarden of het privacybeleid van websites van derden of voor het handelen, nalaten van handelen, de fouten of gebreken van een derde partij als gevolg van hun algemene voorwaarden en/of privacybeleid.

7. Uw verantwoordelijkheden

7.1 U dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle gegevens, inhoud, materiaal of informatie die u verstrekt (met inbegrip van de Gebruikersinhoud zoals hierboven gedefinieerd) vrij zijn van virussen, spyware, kwaadaardige software en alles wat een “vervuiling" kan betekenen of een schadelijke invloed kan hebben op een deel van of de volledigheid van deze website of de websites van derden of andere technologie.

7.2 U kunt een registratie voltooien bij gebruik van deze website. Uw gebruikersnaam en wachtwoord dient u vertrouwelijk te behandelen en deze informatie dient u niet te delen met anderen. Als u ervoor kiest om deze gegevens te delen met anderen, bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden ondernomen op deze website met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

7.3 U bent volledig verantwoordelijk voor uw gedrag op deze website en voor uw Gebruikersinhoud. U dient te garanderen dat uw Gebruikersinhoud geen privacyrechten schenden, intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht, informatierechten en handelsmerken) of andere rechten van een derde partij (met inbegrip van het recht op confidentialiteit).

7.4 Bovendien mag uw Gebruikersinhoud niet in strijd zijn met de wet. Het mag niet schadelijk, frauduleus, bedreigend, lasterlijk, pijnlijk, schendend, beledigend, opruiend, ontmoedigend, intimiderend, stalkend, godslasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, ongepast, hatelijk, discriminerend, racistisch, etnisch, seksueel of anderszins verwerpelijk zijn.

7.5 U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor enige schade, verlies, claim, eis, aansprakelijkheid of kosten (met inbegrip van alle juridische kosten) die wij oplopen als gevolg vanuw gedrag op deze website en / of uw Gebruikersinhoud.

Vergelijk en vraag gemakkelijk aan in 3 stappen

Waarom kiezen voor TopCompare.be?

100% gratis!
Snel & eenvoudig
Objectief & onafhankelijk

TopCompare.be is het beste platform om kredietkaarten en consumentenkredieten te vergelijken, zoals leningen op afbetaling, autoleningen en renovatieleningen. We laten u toe alle leningen op de markt te vergelijken en alle informatie te vinden die u zal helpen de juiste keuzes te maken.

Testimonial person
TopCompare.be bespaart me van de ene naar de andere bank te moeten lopen. Ik dacht niet dat het verkrijgen van mijn eerste kredietkaart zo eenvoudig zou zijn. Bedankt TopCompare.be!
Mathieu, 25 jaar, Brussel

We hebben reeds meer dan 100.000 Belgen geholpen

Citaten gegenereerd in de laatste 24 uur

Onze gratis tip om geld te besparen

Blijf op de hoogte van het laatste financiële nieuws en van onze tips om geld te besparen door u in te schrijven op onze nieuwsbrief. Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor directe toegang.

Laatste nieuws

Lees het laatste nieuws over financiële producten in België en de beste tips om geld te besparen. Bekijk al het nieuws