Algemene voorwaarden

Informatie over TopCompare.be

TopCompare Informations Services

Bedrijfsnummer : 0676471466TopCompare Belgium

Bedrijfsnummer : 0643988146Adres : Livornostraat 7 - 1060 Sint-Gillis, Brussels - België

Telefoonnummer: +32 740 43 35

E-mailadres : info@topcompare.be

1. Algemeen

1.1 De toegang en het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden en ons privacybeleid. Door het gebruik van deze site, gaat u ermee akkoord om te handelen in overeenstemming met deze voorwaarden en ons privacybeleid. Als u niet voldoet aan de algemene voorwaarden of ons privacybeleid, bent u niet toegestaan ​​om toegang te hebben tot en gebruik te maken van deze website en dient u te stoppen met het gebruik van deze website.

1.2 Als u de hierin vermelde voorwaarden schendt, wordt uw recht op toegang en gebruik van deze website onmiddellijk beëindigd.

1.3 We behouden het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te veranderen zonder enige voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop ze worden aangekondigd op deze website. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, dient u ze te controleren wanneer u deze website bezoekt. Uw voortgezette toegang en gebruik van deze website zal gelijk staan aan uw aanvaarding van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

TopCompare verplicht zich tot het volgen van de gedragscode van het Becommerce platform.

2. Onze dienstverlening

2.1 Wij bieden u een onafhankelijke online dienst die u toelaat om bankproducten van verschillende aanbieders te vergelijken. Onze vergelijkingsdienst is gratis.

2.2 We staan u bovendien bij als u problemen ondervindt bij het gebruik van deze website.

2.3 Houd er rekening mee dat er niets op deze website zou moeten worden beschouwd als financieel advies of een aanbeveling van een van de voorgestelde producten of diensten. De informatie op deze website is er om u te helpen uw weg te vinden in de jungle van de financiën en om de beste financiële producten en diensten te kunnen ontdekken. Echter, het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de geschiktheid van het product of de dienst die voor u van belang is te controleren en het is uw beslissing om het product of de dienst aan te schaffen of niet.

2.4 Voor sommige productaanbieders treden wij op als klantenaanbrenger, door bezoekers toe te laten door te klikken naar deze productaanbieders. In die hoedanigheid bieden wij geen gepersonaliseerd advies aan, treden wij niet op in naam van of voor rekening van deze financiële instellingen of makelaars, noch zijn wij het contactpunt voor informatie voor de voornoemde instellingen.

3 Geautoriseerd gebruik

3.1 De toegang tot en het gebruik van deze website kan enkel voor persoonlijke, niet- commerciële doeleinden, wat betekent dat deze website uitsluitend toegankelijk is en gebruikt kan worden door een particulier of een bedrijf op zoek naar een ​​product of dienst voor eigen rekening. De toegang tot en het gebruik van deze website voor andere dan persoonlijke en niet-commerciële functies is ten strengste verboden.

3.2 U kunt deze website niet gebruiken:

 • Op onwettige, frauduleuze of commerciële wijze;
 • Om een andere persoon of bedrijf pijn toe te brengen, te misbruiken, in verlegenheid te brengen, smaad aan te brengen, te bedreigen, te intimideren of lastig te vallen, of op een manier die de privacy van een ander schendt of te schaden door obsceen, beledigend, hatelijk, onfatsoenlijk, ongepast, verwerpelijk, onaanvaardbaar, discriminerend of beschadigend gedrag zoals door ons bepaald;
 • Om uw eigen databases, bestanden of mappen of van derden, te produceren, controleren, bevestigen, bij te werken of te wijzigen;
 • Om de volledigheid of een deel van deze website te wijzigen of te reverse engineeren;
 • Op een manier die interfereert met, verstoort of een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op onze communicatie en technische systemen, zoals bepaald door ons;
 • Voor het gebruik van een automatische computer code, proces, programma, robot, net crawler, spider, dataverwerker, sleepnet of alternatieve 'screen scraper’, computercode, proces, programma of systeem.

4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Het auteursrecht van de gegevens of de informatie op deze website behoort ons toe of onze licentiegever. U kunt deze informatie afdrukken, kopiëren, overdragen of opslaan voor persoonlijk gebruik als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het kan niet worden gebruikt voor zakelijke of commerciële doeleinden zonder onze toestemming;
 • U zult geen automatische computercode, proces, programma, systeem, robot, net crawler, spider, dataverwerker, sleepnet of alternatieve 'screen scraper’, computercode, proces of programma gebruiken;
 • Het kan niet worden verkocht of overgedragen aan een derde partij;
 • De kopieën moeten de auteursrechten of andere eigendomsrechten respecteren van de originelen;
 • Afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zullen niet worden gereproduceerd of overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verschillende eigenaar(s);
 • Geen logo's, handelsmerken of dienstmerken op deze website kunnen worden gedownload, behalve als een deel van de tekst waarvan ze al deel van uitmaken;
 • U kan de papieren of digitale kopieën van die gegevens, inhoud, materiaal of informatie niet wijzigen. Zij mogen niet worden overgenomen, op de markt gebracht, openbaar gemaakt, gebruikt, geformatteerd en/of weergegeven op een andere website zonder onze schriftelijke toestemming;
 • Ons statuut en dat van onze licentiegevers als auteurs van die gegevens, van die inhoud, dat materiaal of die informatie moet ten allen tijde worden erkend;


4.2 Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, logo's, domeinnamen, ethische rechten, gegevens, codes, software, specificaties, know-how, processen en business strategieën (in alle gevallen al dan niet geregistreerd en evenals alle rechten op registratie), in en over deze website (met inbegrip van gegevens of informatie die daarop zijn aangegeven) zijn onze eigendom of van onze licentiegevers en dergelijke rechten zijn voorbehouden.

5. Beperkte aansprakelijkheid

5.1 We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie, materiaal en kennis op de website correct is en eventuele fouten of weglatingen zetten wij zo snel mogelijk recht zodra wij hier kennis van hebben. Echter, wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie, het materiaal en de kennis van een derde partij, op de website onjuist is of als er sprake is van fouten of weglatingen in de gegevens, materiaal en informatie.

5.2 We onderschrijven geen enkele materie, informatie of gegevens verstrekt of voorgesteld door derden op de website; u moet er rekening mee houden dat deze informatie ook onjuist, onvolledig of verouderd kan zijn. We zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materialen of gegevens die zijn verstrekt door derden op de website.

6. Beperking van onze aansprakelijkheid

6.1 U kan alle informatie over persoonlijke financiën terugvinden en producten vergelijken via deze site. Maar deze producten en diensten worden uiteindelijk verstrekt door derden. U bent dus zelf verantwoordelijk voor de keuze van het product of dienst. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of schade of lijden als gevolg van een product of dienst die u krijgt na het gebruik van deze website of voor het handelen, de fouten of gebreken van een derde partij met betrekking tot dat product of dienst.

6.2 Houd er rekening mee dat de gegevens en beschrijvingen van producten en diensten op deze website niet de volledige beschrijvingen zijn van alle opties en de voorwaarden van deze producten en diensten. Bestudeer goed alle mogelijkheden en algemene voorwaarden van elk product of dienst.

6.3 Als u, na het bezoek aan onze site, een aanvraag indient of een product of dienst aankoopt bij een derde, zal deze laatste u zijn algemene voorwaarden meedelen. Het ligt in uw verantwoordelijkheid om na te gaan of u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden vooraleer dit product of deze dienst aan te kopen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor enig verlies of schade die u zou oplopen door de algemene voorwaarden van een contract dat u bij een derde zou zijn aangegaan met betrekking tot een product of dienst of enige handeling, weglating, vergissing of fout van een derde met betrekking tot deze algemene voorwaarden.

6.4 Wij bieden links aan vanuit deze website en vanuit de emails die wij u zenden als onderdeel van onze diensten aan derden. Hierbij vermelden we de websites die worden beheerd door derden, en die we niet zelf controleren. Uw toegang tot en gebruik van deze websites van derden gebeurt op eigen risico en naar uw eigen goeddunken. U bent volledig aansprakelijk voor het gebruik van deze websites van derden en voor elke actie voor het verkrijgen van producten via deze websites van derden. Eventuele links naar websites van derden worden aangeboden voor uw interesse en gemak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van de websites van derden of voor het handelen, nalaten van handelen, de fouten of gebreken van enige op deze website genoemde derde partij.

6.5 Uw gebruik van een derde partij website wordt geregeld door de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die website. Dergelijke voorwaarden en het privacybeleid kunnen volledig verschillen van onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid. Het is uw verantwoordelijkheid om zich te informeren over de voorwaarden en het privacybeleid van de desbetreffende websites van derden voor het gebruik van die website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van de algemene voorwaarden of het privacybeleid van websites van derden of voor het handelen, nalaten van handelen, de fouten of gebreken van een derde partij als gevolg van hun algemene voorwaarden en/of privacybeleid.

6.6 In geval van een klacht of geschil kunt u een beroep doen op het platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie.

7. Uw verantwoordelijkheden

7.1 U dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle gegevens of informatie die u verstrekt (“Gebruikersinhoud”) vrij zijn van virussen, spyware, kwaadaardige software en alles wat een “vervuiling" kan betekenen of een schadelijke invloed kan hebben op een deel van of de volledigheid van deze website of de websites van derden of andere technologie.

7.2 U kunt een registratie voltooien bij gebruik van deze website. Uw gebruikersnaam en wachtwoord dient u vertrouwelijk te behandelen en deze informatie dient u niet te delen met anderen. Als u ervoor kiest om deze gegevens te delen met anderen, bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden ondernomen op deze website met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

7.3 U bent volledig verantwoordelijk voor uw gedrag op deze website en voor uw Gebruikersinhoud. U dient te garanderen dat uw Gebruikersinhoud geen privacy rechten, intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht, informatierechten en handelsmerken) of andere rechten van een derde partij (met inbegrip van het recht op confidentialiteit) schendt.

7.4 Bovendien mag uw Gebruikersinhoud niet in strijd zijn met de wet. Het mag niet schadelijk, frauduleus, bedreigend, lasterlijk, pijnlijk, schendend, beledigend, opruiend, ontmoedigend, intimiderend, stalkend, godslasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, ongepast, hatelijk, discriminerend, racistisch, etnisch, seksueel of anderszins verwerpelijk zijn.

7.5 U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor enige schade, verlies, claim, eis, aansprakelijkheid of kosten (met inbegrip van alle juridische kosten) die wij oplopen als gevolg van uw gedrag op deze website en/of uw Gebruikersinhoud.

Alle informatie over persoonlijke financiën en de vergelijking van financiële producten in 3 stappen

Waarom kiezen voor TopCompare.be?

100% gratis!
Snel & eenvoudig
Objectief & onafhankelijk

TopCompare.be is het beste platform om consumentenkredieten, kredietkaarten, zicht-, spaar-, termijnrekeningen en kasbons te vergelijken. We laten je toe deze producten van alle financiële instellingen op de markt te vergelijken en alle informatie te vinden die je zal helpen de juiste keuzes te maken.

Testimonial person
TopCompare.be bespaart me van de ene naar de andere bank te moeten lopen. Ik dacht niet dat het verkrijgen van mijn eerste kredietkaart zo eenvoudig zou zijn. Bedankt TopCompare.be!
Mathieu, 25 jaar, Brussel

Onze gratis tip om geld te besparen

Blijf op de hoogte van het laatste financiële nieuws en van onze tips om geld te besparen door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Laatste nieuws

Lees het laatste nieuws over financiële producten in België en de beste tips om geld te besparen. Bekijk al het nieuws