Menu
Probleem op de site?
Probleem op de site? 02 740 43 35 Ma-vrij, 9:30-17:30

Vind alle informatie over hypothecaire kredieten om het beste product voor de lange termijn te kiezen en kosten te besparen

Meer info

Hypothecaire lening in België

Met een hypothecaire lening, ofwel een hypotheek, hypothecair krediet, woonkrediet ofkan u een huis, appartement of bouwterrein kopen. U kan ook een hypothecair krediet aangaan voor het bouwen of renoveren van een woning. De kern van een hypothecair krediet is dat de bank u het geld leent dat u nodig hebt, in ruil voor een garantie in de vorm van uw huis.

Wanneer u een hypothecaire lening aangaat, moet uw kredietverstrekker ervoor zorgen dat u deze kunt terugbetalen. Daarom zal hij u om een garantie vragen. Dit resulteert meestal in een hypotheek: uw huis wordt uw ‘belofte’ voor de looptijd van de lening. In het geval dat u uw hypotheek niet terug kunt betalen, is de financiële instelling bevoegd om het onroerend goed in de verkoop te zetten om het verschuldigde geld terug te vorderen. Om veiligheid te waarborgen en uw status vast te leggen, wordt iedere hypotheek geregistreerd door de Belgische staat.

Over het algemeen geeft u de woning waarvoor u een lening aanvraagt op als garantie. Het is echter mogelijk om uw bank een andere garantie te bieden waarvan u de eigenaar bent. Dit kan bijvoorbeeld een boot, een winkel, of een andere woning zijn.

Iedereen vanaf 18 jaar kan een hypothecair krediet aanvragen. Maar voordat u een aanvraag doet, is het essentieel om uzelf een paar vragen te stellen en een limiet in te stellen dat is gebaseerd op uw financiële situatie. Wat is uw salaris? Heeft u nog andere leningen lopen? En wat is de waarde van het vastgoed waar u een oogje op hebt?

Het is sterk aangeraden om het te restitueren bedrag te berekenen op basis van de maandelijkse terugbetaling. Over het algemeen wordt het afgeraden meer dan een derde van uw maandelijks inkomen aan hypotheek te betalen. Hoe langer de uitleentermijn, hoe meer u kunt lenen. Ook zorgt een lage rentevoet er uiteraard voor dat u meer uit uw budget kunt halen.

Het bedrag dat u kan lenen is afhankelijk van verschillende factoren. U moet rekening houden met:

 • Uw inkomsten: salaris, vakantiegeld, spaarrekening, potentiële gezinsbijlagen, annuïteiten, etc.
 • Uw uitgaven: van de kleinste bedragen (dagelijkse uitgaven) tot grotere bedragen, zoals maandelijkse kosten (elektriciteitsrekeningen, een lopende lening, vakantie, ...).

Voordat een kredietverstrekker op uw aanvraag ingaat, zal deze eerst kijken naar de volgende criteria:

 • De waarde van het onroerend goed dat u wilt kopen. Deze waarde wordt bepaald door een vastgoeddeskundige.
 • Uw persoonlijke bijdrage (het eigen vermogen)
 • De garantie die u verstrekt
 • Uw terugbetalingscapaciteit

De looptijd van een hypothecaire lening is erg belangrijk. Hoe langer deze is, hoe lager de maandelijkse betalingen gaan zijn. Echter een langere looptijd zal wel resulteren in een hogere rente, en dus een hogere totaal af te lossen bedrag.

Krediet met vaste rente

Dit type hypothecair krediet heeft een vaste rentevoet, wat wil zeggen dat het tarief dat vast wordt gesteld aan het begin van het krediet, de gehele looptijd onveranderd blijft. Een vaste rente kan dus een goede zet zijn op het moment dat de tarieven erg laag zijn. Tevens heeft u bij dit type krediet een perfect zicht op wat u iedere maand terug gaat betalen.

Voordelen: interessant bij lage rentevoeten; uw hypotheek wordt bij een rentestijging niet beïnvloed. Ook weet u precies wat u maandelijks betaald.

Nadelen: indien de rentetarieven dalen, blijft uw rentevoet en hypotheek ongewijzigd.

Variabele rentevoet

Een variabele rentevoet is onderhevig aan mogelijke veranderingen. De rente die u betaalt is afhankelijk van marktwerking en kan tijdens de looptijd dus dalen of stijgen. Wel zitten er beperkingen aan de stijging die mag plaatsvinden. Dit is van tevoren afgesproken. De stijging mag bijvoorbeeld nooit tweemaal het oorspronkelijke rentepercentage overschrijden.

Het kiezen van dit type hypotheek is riskanter dan een hypothecair krediet met een vaste rente, maar kan in uw voordeel werken omdat de rentevoet in het begin van de afbetalingen meestal lager is. Wanneer de rentevoet (eventueel) wordt aangepast is afhankelijk van de formule die u hebt gekozen. Dit kan bijvoorbeeld ieder jaar zijn, elke vijf jaar, enzovoort.

In tegenstelling tot een formule met een vaste rentevoet die niet aangepast kan worden, kan bij een 1/1/1 formule de rentevoet elk jaar zowel naar boven als naar beneden aangepast worden. Echter, wordt het herberekenen van deze 1/1/1 formule beperkt door een cap van 2%, dit betekent dat de rentevoet maximaal 2% naar boven of beneden kan worden aangepast. Er zijn ook aanpasbare formules die herberekend worden over verschillende jaren, bijvoorbeeld 10/5/5 of 25/5. De rentevoet wordt hierbij na 10 jaar en vervolgens om de 5 jaar opnieuw herbeoordeeld. Dit biedt een mogelijke middenweg tussen een wisselende 1/1/1/ formule en een formule met een vaste rentevoet. Bij de vaste rentevoet zult u geen maandelijkse verrassingen ervaren en bij een variabele rentevoet kunnen uw kosten maandelijkse schommelen, zowel in positieve als in negatieve zin. Hieronder vindt u de verschillende formules beschikbaar in België:
Formules met variabele rentevoeten in België en mogelijke herbeoordelingstermijnen
Financiële instelling 1/1/1 3/3/3 5/5/5 10/5/5 15/5/5 20/5/5 25/5 Autres
KBC
Axa Bank
Andrass
ING
BNP Paribas Fortis
Bpost Banque
CPH Banque
Nagelmackers 8/3/3
Belfius
Elantis
Credimo
Argenta 5/3/3, 7/3/3, 30/5
Federale
Beobank
CBC
Triodos 13/5, 16/5
Fintro
Onesto
Les AP

Deze cijfers hebben betrekking tot formules met variabele rentevoeten, die volgens de aangegeven frequentie zowel naar boven als naar beneden worden herberekend.

Voordelen:

 • Rentevoet gunstiger dan vaste tarieven aan het begin van het contract
 • Meestal ingezet wanneer huidige tarieven hoog zijn
 • De verhoging is beperkt tot tweemaal het oorspronkelijke tarief dat in het contract is vastgelegd
 • Sommige financiële instellingen bieden leningen met variabele rente met een maximum of plafond. Bij een plafond van 2%, kan een tarief van 4% dus maximaal naar 6% stijgen

Nadelen: in het geval van stijgende rentetarieven zal de uwe volgen, wat uw maandelijkse betalingen negatief zal beïnvloeden.

Hypothecaire lening simulatie
Financiële instelling Variabele rentevoet (min.-max.)* Vaste rentevoet JKP**
KBC 1,20-3,00% 2,36% 3,04%
Axa Bank 1,79-3,71% 2,26% 2,94%
Andrass 1,70-2,75% 2,10% 2,78%
Keytrade 0,79-2,26% 1,80% 2,48%
ING 2,85-3,70% 3,30% 3,98%
BNP Paribas Fortis 2,55-3,35% 3,20% 3,88%
bpost Banque 1,65-2,50% 2,05% 2,73%
CPH Banque 2,30-3,15% 2,95% 3,63%
Crelan 2,47-4,05% 3,08% 3,76%
Hello Bank 2,00-2,40% 2,15% 2,83%
Nagelmackers 1,67-2,59% 2,51% 3,19%
Belfius 2,40-3,17% 2,94% 3,62%
Elantis 2,02-2,59% 2,44% 3,12%
Fintro 2,55-3,35% 3,20% 3,88%
Onesto 2,08-2,34% 2,18% 2,86%
Federale 2,00-3,75% 3,00% 3,67%
CBC 1,45-2,76% 2,52% 3,20%

*Het jaarlijkse kostenpercentage drukt een totaal percentage uit van de rente en de kosten die verbonden zijn aan uw woonkrediet, deze is gekozen voor een niet-roker die gezond is.
**Voorbeeld van een hypothecaire lening van €170.000 voor een 20-jarige.

Hypothecair krediet met kapitaalaflossing

Dit is het type woonlening dat het vaakst voorkomt. Bij dit type lening betaalt u een deel van het kapitaal (de waarde van de woning) terug, plus rente. Omdat de interesten aan het begin van terugbetaling hoog zijn (u betaalt immers rente over een hoog bedrag), betaalt u op dat moment slechts een klein deel van het kapitaal terug. Naarmate de looptijd van de hypothecaire leningvordert wordt die verdeling anders: de interesten zijn steeds lager, terwijl u meer van het kapitaal aflost.

Een woonlening met kapitaalaflossing kan gepaard gaan met degressieve maandelijkse betalingen: u lost in dat geval maandelijks evenveel kapitaal af, bovenop de interesten op de nog resterende schuld. Omdat de resterende schuld iedere maand weer daalt, dalen ook de interesten en wordt de betaling iedere maand iets minder.

Hypothecaire lening met kapitaalopbouw

Een hypothecair krediet met kapitaalopbouw is een hypotheek waarbij u iedere maand een bedrag (premie) stort. Zo bouwt u in principe het ontleende kapitaal op voor de dag dat uw krediet afloopt, wanneer u dit terug moet betalen aan de kredietverstrekker. Tegelijkertijd betaalt u op het geleende bedrag rente aan de verstrekker, zolang de lening loopt.

Indien u een woonlening met kapitaalopbouw afneemt, sluit u normaliter een levensverzekering af van het type tak 21 of tak 23. Welke voor u het meest geschikt is, hangt ervan af hoeveel risico u wilt nemen.

 • Type 21: bij dit type is de rente op de premies die u stort vanaf het begin gegarandeerd. Betaalt u de premies op regelmatige basis dan is het ontleende kapitaal op de vervaldatum weer opgebouwd. Uw kredietverstrekker heeft zo zekerheid over zijn geld.
 • Type 23: bij dit type loopt het krediet via een levensverzekering: het kapitaal is hierbij dus afhankelijk van het rendement van een beleggingsfonds. De waarde van dit fonds kan dalen of stijgen: u bent er hier dus niet zeker van dat het kapitaal op de vervaldatum weer is opgebouwd.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een kortlopend hypothecair krediet dat van pas kan komen als u voor korte termijn een grote som geld nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u nog wacht op de opbrengst van de verkoop van uw oude woning. Om een gebrek aan liquiditeit te voorkomen, kan dan een overbruggingskrediet worden afgesloten.

Bij een overbruggingskrediet betaalt u geen kapitaal terug tijdens de looptijd van het krediet, maar voldoet u pas het volledige bedrag op de vervaldatum. Tijdens de looptijd van het krediet betaalt u enkel interesten.

Het kopen van een woning, of het nu een huis, een appartement of een bouwgrond betreft, is niet eenvoudig. Gezien de huidige economische situatie blijven de prijzen stijgen. Het afsluiten van een hypothecair krediet is daarom vaak noodzakelijk om de aankoop te doen. Een hypotheek is voor de meeste mensen de grootste en meest langlopende lening die ze ooit zullen doen. Looptijden variëren meestal tussen de 10 en 25 jaar.

Voordat u een hypothecaire lening vastlegt, is het belangrijk aanbieders te vergelijken. U kan hiervoor uiteraard de agentschappen van verschillende instellingen contacteren of bezoeken, of het aanbod per aanbieder online vergelijken.

Nadat u een lening hebt aangevraagd, moet u uw kredietverstrekker een garantie geven. Dit resulteert meestal in de hypotheek op uw toekomstige woning, die moet worden afgesloten bij een notaris door middel van een officiële akte. In de meeste gevallen komen de notariskosten uit het eigen vermogen. Indien het geval van een bouw- of renovatieproject zal de financiële instelling het geld direct in termijnen overboeken op uw eigen rekening.

Een hypotheek is pas geldig als deze gevalideerd is door een notaris. Het afsluiten van een hypothecair kredietbrengt mede daardoor veel kosten met zich mee. De notariskosten variëren afhankelijk van de prijs van het onroerend goed en de regio waarin u koopt, evenals de tarieven van de notaris. De kosten omvatten voornamelijk registratierechten, notariskosten en onderzoeks- en administratieve formaliteiten.

 • Het registratierecht is een vorm van belasting die de Belgische staat int bij registratie van een hypotheek. Momenteel zijn de tarieven van het registratierecht 12,5% in Brussel en Wallonië, en 7% in Vlaanderen (vanaf juni 2018)
 • De notariële vergoeding wordt vastgesteld op basis van het door de wet vastgestelde tarief. Deze vergoeding is overal hetzelfde
 • Onderzoeks- en administratieve formaliteiten: dit zijn de stappen die de notaris moet nemen om de akte te valideren. Deze stappen worden opgelegd door verschillende wetten, maar kunnen per notaris enigszins verschillen.
 • Hypotheekrecht: Dit is een vergoeding ter waarde van 0,3% van het gehypothekeerde goed, plus de kosten van de hypotheekbewaarder
 • Forfaitaire recht op geschriften (voorheen zegelrecht)
 • Transcriptiekosten bij het hypotheekkantoor.
Download ons budget formulier Wij helpen u uw budget voor 2019 te beheren

In veel gevallen is het inderdaad mogelijk om uw hypotheek aan te passen. Op deze manier kan u uw maandelijkse kosten verlichten of uw lening vervroegd terugbetalen – mits u een overeenkomst kan bereiken met de kredietverstrekker. Houd er ook rekening mee dat dergelijke verandering niet zonder kosten is. De financiële instelling zal namelijk uw dossier moeten herzien en een nieuwe aanbieding in moeten dienen, resulterend in extra kosten.

Indien het tarief van uw hypothecaire leninghoger is dan de huidige rentetarieven, dan kunt u uw kredietverstrekker dus vragen een nieuwe hypotheekaf te sluiten voor het nog resterende saldo. Het is echter essentieel om de voorwaarden van uw contract goed na te lezen en goed na te gaan wat precies de kosten zijn voor een nieuw hypothecair krediet. En vergeet niet dat een nieuwe hypotheek ook overige kosten (zoals notariskosten) met zich meebrengt. Wees dus voorzichtig en verander uw hypothecaire lening niet in een opwelling.

Het TopCompare.be team doet er alles aan om tegen het einde van 2018 u een overzicht te bieden van de hypotheekleningen die beschikbaar zijn in België. We streven ernaar om u een praktische en efficiënte leensimulator aan te bieden waarmee u alle noodzakelijke criteria kunt invullen om de beste keuze te maken.

U kunt echter al alle informatie over hypotheken in België op TopCompare.be raadplegen en de aankoop van uw eigendom met vertrouwen beginnen te plannen.

Customer Promise - Best price guaranteed

Krijg de beste financiële producten in België

TopCompare.be is een online vergelijkingssite voor uw financiële producten. U kan de beste lening vinden, de meest geschikte kredietkaart of zichtrekening of eenvoudigweg het spaarproduct dat u het meeste opbrengt. En dat omdat wij u toelaten alle producten op de Belgische markt te vergelijken. Of u nu dus een nieuwe wagen wil kopen, online wil shoppen, op vakantie wil of gewoon uw spaargeld wil laten renderen, wij engageren ons om u steeds alle aanbiedingen op de markt weer te geven om uw dromen te helpen realiseren. Zo helpen wij u tijd en geld te besparen.

Waarom kiezen voor TopCompare.be?

100% gratis!
Snel & eenvoudig
Objectief & onafhankelijk

TopCompare.be is het beste platform om consumentenkredieten, kredietkaarten, zicht-, spaar-, termijnrekeningen en kasbons te vergelijken. We laten u toe deze producten van alle financiële instellingen op de markt te vergelijken en alle informatie te vinden die u zal helpen de juiste keuzes te maken.

Onze gratis tip om geld te besparen

Blijf op de hoogte van het laatste financiële nieuws en van onze tips om geld te besparen door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.