Menu
Probleem op de site?
Probleem op de site? 02 740 43 35 Ma-vrij, 9:30-17:30

Vind de beste hypotheek voor uw nieuwe woning !

Gebruik de hypothecaire lening simulatie om alle aanbieders op de Belgische markt te vergelijken en ontdek welke het beste bij uw wensen aansluit.

Wij vergelijken al 16 banken... en binnenkort meer

 • ...

Hypothecaire lening in België

Met een hypothecaire lening, ofwel een hypotheek, hypothecair krediet, woonkrediet kan u een huis, appartement of bouwterrein kopen. U kan trouwens ook een hypothecair krediet aangaan voor het bouwen of renoveren van een woning. De kern van een hypothecair krediet is dat de bank u het geld leent dat u nodig hebt, in ruil voor een garantie in de vorm van uw huis.

Zodra u een hypothecaire lening aangaat, wil uw kredietverstrekker er natuurlijk zeker van zijn dat u het geleende geld kunt terugbetalen. Daarom zal hij u om een garantie vragen. Dit resulteert meestal in een hypotheek: uw huis wordt uw ‘belofte’ voor de looptijd van de lening. Mocht u uw hypotheek dus niet terug kunnen betalen, dan is de financiële instelling bevoegd om het onroerend goed in de verkoop te zetten en zo het verschuldigde geld terug te vorderen. Om de veiligheid te waarborgen en uw status vast te leggen, wordt iedere hypotheek geregistreerd door de Belgische staat.

Over het algemeen geeft u de woning waarvoor u een lening aanvraagt op als garantie. Het is echter mogelijk om uw bank een andere garantie te bieden. Dit kan bijvoorbeeld een boot, een winkel, of een andere woning zijn waarvan u de eigenaar bent. Het aangaan van een hypothecaire lening kan vaak een lastige keuze zijn. Om het u iets gemakkelijker te maken, kunt u op onze website gebruikmaken van de hypothecaire lening simulatie.

Iedereen in de leeftijd vanaf 18 jaar kan een hypothecair krediet aanvragen. Maar voordat u een aanvraag doet, is het essentieel om uzelf een paar vragen te stellen en vooral ook om een limiet vast te stellen gebaseerd op uw financiële situatie. Wat is uw salaris bijvoorbeeld? En, heeft u nog andere leningen lopen? Wat is precies de waarde van het vastgoed wat u voor ogen hebt?

Het wordt namelijk sterk aangeraden om het te restitueren bedrag te berekenen uitgaande van de maandelijkse betalingen die u heeft. Over het algemeen geldt dat het verstandig is om niet meer dan een derde van uw maandelijks inkomen te betalen aan een hypotheek. Deze regel wordt niet door alle bankinstellingen gedefinieerd, maar geeft wel een goede indicatie van uw financiële stabiliteit en leencapaciteit. Hoe langer de looptijd van de lening, hoe meer u kunt lenen omdat u uw terugbetalingen over een langere periode spreidt voor hetzelfde bedrag. Het maandelijkse aflosbedrag zal hierdoor dus lager worden.

Het bedrag dat u kan lenen is afhankelijk van verschillende factoren. U moet rekening houden met:

 • Uw inkomsten: salaris, vakantiegeld, spaarrekening, potentiële gezinsbijlagen, annuïteiten en dergelijke.
 • Uw uitgaven: van de kleinste bedragen (dagelijkse uitgaven) tot grotere bedragen, zoals maandelijkse kosten (elektriciteitsrekeningen, een lopende lening en vakantie).

Voordat een kredietverstrekker op uw aanvraag ingaat, zal deze eerst kijken naar de volgende criteria:

 • De waarde van het onroerend goed dat u wilt kopen. Deze waarde wordt bepaald door een vastgoeddeskundige.
 • Uw persoonlijke bijdrage (het eigen vermogen)
 • De garantie die u verstrekt (hypotheek).
 • Uw terugbetalingscapaciteit.

Opmerking:

Een lening met een langere looptijd betekent dat u een hogere rente heeft, en dus te maken krijgt met een hoger totaal af te lossen bedrag.

Krediet met vaste rente

Dit type hypothecair krediet heeft een vaste rentevoet. Dit wil zeggen dat het tarief dat vast wordt gesteld aan het begin van het krediet, de gehele looptijd onveranderd blijft. Een vaste rente kan dus een slimme zet zijn op het moment dat de tarieven erg laag zijn. Tevens heeft u bij dit type krediet een perfect zicht op wat u iedere maand terug gaat betalen.

Voordelen: interessant bij lage rentevoeten; uw hypotheek wordt bij een rentestijging niet beïnvloed. Ook weet u precies wat u maandelijks betaald.

Nadelen: indien de rentetarieven dalen, blijft uw rentevoet en hypotheek ongewijzigd.

Variabele rentevoet

Een variabele rentevoet is onderhevig aan mogelijke veranderingen. De rente die u betaalt is namelijk afhankelijk van marktwerking en kan tijdens de looptijd dus dalen of stijgen. Wel zitten er beperkingen aan de stijging die mag plaatsvinden, dit is van tevoren vastgelegd. De stijging mag bijvoorbeeld nooit tweemaal het oorspronkelijke rentepercentage overschrijden.

Het kiezen van dit type hypotheek is riskanter dan het aangaan van een hypothecair krediet met een vaste rente, maar kan wel in uw voordeel werken omdat de rentevoet in het begin van de afbetalingen meestal lager is. Wanneer de rentevoet (eventueel) wordt aangepast, hangt af van de formule die u hebt gekozen. Dit kan bijvoorbeeld ieder jaar zijn of elke vijf jaar.

Bij een 1/1/1-formule kan de rentevoet elk jaar zowel naar boven als naar beneden aangepast worden. Echter, wordt het herberekenen van deze 1/1/1-formule beperkt door een cap van 2%, dit betekent dat de rentevoet maximaal 2% naar boven of beneden kan worden aangepast. Hiernaast bestaan er ook aanpasbare formules die herberekend worden over verschillende jaren, bijvoorbeeld 10/5/5 of 25/5. Dit houdt in dat de rentevoet na 10 jaar en vervolgens om de 5 jaar opnieuw herbeoordeeld wordt. Deze optie biedt dus een mogelijke middenweg tussen een wisselende 1/1/1-formule en een formule met een vaste rentevoet. Bij de vaste rentevoet zult u geen maandelijkse verrassingen ervaren en bij een variabele rentevoet kunnen uw kosten maandelijkse schommelen, zowel in positieve als in negatieve zin. Hieronder vindt u de verschillende formules die beschikbaar zijn in België:

Financiële instelling 1/1/1 3/3/3 5/5/5 10/5/5 15/5/5 20/5/5 25/5 Overige
KBC
Axa Bank
Andrass
ING
BNP Paribas Fortis
Bpost Banque
CPH Banque
Nagelmackers 8/3/3
Belfius
Elantis
Credimo
Argenta 5/3/3, 7/3/3, 30/5
Federale
Beobank
CBC
Triodos 13/5, 16/5
Fintro
Onesto
Les AP

Deze cijfers hebben betrekking tot formules met variabele rentevoeten, die volgens de aangegeven frequentie zowel naar boven als naar beneden worden herberekend.

Voordelen:

 • Rentevoet is gunstiger dan vaste tarieven aan het begin van het contract.
 • Meestal ingezet wanneer huidige tarieven hoog zijn.
 • De verhoging is beperkt tot tweemaal het oorspronkelijke tarief dat in het contract is vastgelegd.
 • Sommige financiële instellingen bieden leningen met variabele rente met een maximum of plafond. Bij een plafond van 2%, kan een tarief van 4% dus maximaal naar 6% stijgen.

Nadelen: in het geval van stijgende rentetarieven zal ook uw rente omhoog gaan, wat uw maandelijkse betalingen negatief zal beïnvloeden.

Financiële instelling Variabele rentevoet (min.-max.)* Vaste rentevoet JKP**
KBC 1,20-3,00% 2,36% 3,04%
Axa Bank 1,79-3,71% 2,26% 2,94%
Andrass 1,70-2,75% 2,10% 2,78%
Keytrade 0,79-2,26% 1,80% 2,48%
ING 2,85-3,70% 3,30% 3,98%
BNP Paribas Fortis 2,55-3,35% 3,20% 3,88%
bpost Banque 1,65-2,50% 2,05% 2,73%
CPH Banque 2,30-3,15% 2,95% 3,63%
Crelan 2,47-4,05% 3,08% 3,76%
Hello Bank 2,00-2,40% 2,15% 2,83%
Nagelmackers 1,67-2,59% 2,51% 3,19%
Belfius 2,40-3,17% 2,94% 3,62%
Elantis 2,02-2,59% 2,44% 3,12%
Fintro 2,55-3,35% 3,20% 3,88%
Onesto 2,08-2,34% 2,18% 2,86%
Federale 2,00-3,75% 3,00% 3,67%
CBC 1,45-2,76% 2,52% 3,20%

*Het jaarlijkse kostenpercentage drukt een totaal percentage uit van de rente en de kosten die verbonden zijn aan uw woonkrediet, deze is gekozen voor een niet-roker die gezond is.
**Voorbeeld van een hypothecaire lening van €170.000 voor een 20-jarige.

Hypothecair krediet met kapitaalaflossing

Dit is het type woonlening dat het vaakst voorkomt. Bij deze lening betaalt u een deel van het kapitaal (namelijk de waarde van de woning) terug, plus rente. Omdat de interesten aan het begin van terugbetaling hoog zijn (u betaalt immers rente over een hoog bedrag), betaalt u op dat moment slechts een klein deel van het kapitaal terug. Naarmate de looptijd van de hypothecaire lening vordert, wordt die verdeling anders: de interesten zijn steeds lager, terwijl u meer van het kapitaal aflost.

Een woonlening met kapitaalaflossing kan gepaard gaan met degressieve maandelijkse betalingen: u lost in dat geval maandelijks evenveel kapitaal af, bovenop de interesten op de nog resterende schuld. Omdat de resterende schuld iedere maand weer daalt, dalen ook de interesten en wordt de betaling iedere maand iets minder.

Hypothecaire lening met kapitaalopbouw

Een hypothecair krediet met kapitaalopbouw is een hypotheek waarbij u iedere maand een bedrag (premie) stort. Zo bouwt u in principe het ontleende kapitaal op voor de dag dat uw krediet afloopt, wanneer u dit terug moet betalen aan de kredietverstrekker. Tegelijkertijd betaalt u op het geleende bedrag rente aan de verstrekker, zolang de lening loopt.

Indien u een woonlening met kapitaalopbouw afneemt, sluit u normaliter een levensverzekering af van het type tak 21 of tak 23. Welke voor u het meest geschikt is, hangt ervan af hoeveel risico u wilt nemen.

 • Type tak 21: bij dit type is de rente op de premies die u stort vanaf het begin gegarandeerd. Betaalt u de premies op regelmatige basis dan is het ontleende kapitaal op de vervaldatum weer opgebouwd. Uw kredietverstrekker heeft zo zekerheid over zijn geld.
 • Type tak 23: bij dit type loopt het krediet via een levensverzekering: het kapitaal is hierbij dus afhankelijk van het rendement van een beleggingsfonds. De waarde van dit fonds kan dalen of stijgen: u bent er hier dus niet zeker van dat het kapitaal op de vervaldatum weer is opgebouwd.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een kortlopend hypothecair krediet dat van pas kan komen als u voor korte termijn een grote som geld nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u nog wacht op de opbrengst van de verkoop van uw oude woning, maar al wel moet gaan beginnen te betalen voor uw nieuwe woning. Om in zo´n geval te voorkomen dat u hiervoor geen geld heeft, kan dan een overbruggingskrediet worden afgesloten.

Bij een overbruggingskrediet betaalt u geen kapitaal terug tijdens de looptijd van het krediet, maar voldoet u pas het volledige bedrag op de vervaldatum. Tijdens de looptijd van het krediet betaalt u enkel interesten.

Het kopen van een woning, of het nu een huis, een appartement of een bouwgrond betreft, is niet eenvoudig. In de huidige economische situatie blijven de prijzen hiervan stijgen. Het afsluiten van een hypothecair krediet is daarom vaak noodzakelijk om een aankoop te doen. Een hypotheek is voor de meeste mensen de grootste en meest langlopende lening die ze ooit zullen aangaan. Looptijden hiervan variëren meestal tussen de 10 en 25 jaar.

Voordat u een hypothecaire lening vastlegt, is het belangrijk aanbieders te vergelijken. U kan hiervoor uiteraard de agentschappen van verschillende instellingen contacteren of bezoeken, of het aanbod per aanbieder online vergelijken met onze hypothecaire lenings simulator.

Opmerking:

Nadat u een lening hebt aangevraagd, moet u uw kredietverstrekker een garantie geven. Dit resulteert meestal in de hypotheek op uw toekomstige woning, die moet worden afgesloten bij een notaris door middel van een officiële akte. In de meeste gevallen worden de notariskosten uit het eigen vermogen betaald. Indien het geval van een bouw- of renovatieproject zal de financiële instelling het geld direct in termijnen overboeken op uw eigen rekening

Een hypotheek is pas geldig als deze gevalideerd is door een notaris. Het afsluiten van een hypothecair krediet brengt mede daardoor veel extra kosten met zich mee. De notariskosten variëren afhankelijk van de prijs van het onroerend goed en de regio waarin u koopt, evenals de tarieven van de notaris. De kosten die u aan de notaris betaalt, zijn onder meer vergoedingen die rechtstreeks door de notaris zelf worden geïnd als compensatie, maar ook de verschillende belastingen voor de staat. Deze verschillende kosten variëren afhankelijk van het bedrag van hypothecaire lening en omvatten voornamelijk belastingen, notariskosten en onderzoeks- en administratieve formaliteiten. Daarnaast kunt u ook met behulp van onze hypothecaire lening simulatie zien hoeveel extra kosten u kwijt bent bij de aankoop van onroerend goed. Deze kosten bestaan uit:

 • Het ereloon van de notaris is vastgesteld op basis van het door de wet vastgestelde tarief. Deze kosten zijn overal hetzelfde. De schaal is echter anders als het gaat om een lening of een kredietopening (waardoor u een reeds terugbetaald bedrag kunt lenen). Deze kosten zijn hetzelfde ongeacht de notaris waar u naartoe gaat en zijn afhankelijk van de hoogte van uw hypothecaire lening. Ook zijn deze kosten onderworpen aan btw.
 • Onderzoeks- en administratieve formaliteiten: dit zijn de stappen die de notaris moet nemen om de hypotheekakte te valideren. Deze stappen worden opgelegd door verschillende wetten, maar kunnen per notaris enigszins verschillen, maar bedragen normaalgesproken €1000 en zijn onderworpen aan btw.
 • Hypotheekrecht: 0,3% van de waarde van de hypothecaire lening en aanhorigheden (geschat op 10% van het krediet), plus de kosten van de hypotheekbewaarder die €250 voor een krediet lager dan €272.727 bedragen en €950 voor een krediet daarboven.
 • Forfaitaire recht op geschriften (voorheen zegelrecht) bedragen €50 euro en 21% btw, wat uitkomt op €60,50.
 • Forfait registratie bijlagen bedragen €100.
 • Registratierechten van het krediet: dit is 1% van de waarde van de gevraagde hypotheeklening en aanhorigheden (geschat op 10% van het krediet).
Download ons budget formulier Wij helpen u uw budget voor 2019 te beheren

In veel gevallen is het inderdaad mogelijk om uw hypotheek aan te passen. Op deze manier kan u uw maandelijkse kosten verlichten of bijvoorbeeld uw lening vervroegd terugbetalen. Dit is alleen mogelijk als u hierover een overeenkomst kan sluiten met uw kredietverstrekker. Houd er ook rekening mee dat een dergelijke verandering niet gratis is. De financiële instelling zal namelijk uw dossier moeten herzien en een nieuwe aanbieding in moeten dienen, resulterend in extra kosten.

Indien het tarief van uw hypothecaire lening hoger is dan de huidige rentetarieven, dan kunt u uw kredietverstrekker dus vragen een nieuwe hypotheek af te sluiten voor het nog resterende saldo. Het is echter essentieel om de voorwaarden van uw contract goed na te lezen en goed na te gaan wat precies de kosten zijn voor een nieuw hypothecair krediet. En vergeet niet dat een nieuwe hypotheek ook overige kosten (zoals notariskosten) met zich meebrengt. Wees dus voorzichtig en verander uw hypothecaire lening niet in een opwelling.