Annuleren
Filters
Filteren op€ 1.000 € 50.000


Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten ophalen

Leningen

Een lening of krediet is een financieel instrument dat u toelaat om een bepaalde som te lenen zodat u een project kunt financieren. Een lening afsluiten houdt ook in dat het gehele bedrag binnen een afgesproken termijn moet worden terugbetaald inclusief een rentepercentage. Een lening is met andere woorden dus een consumentenkrediet die het gevolg is van een overeenkomst tussen een kredietnemer en een bank, financiële instelling of andere partij, waarbij het leenbedrag en de terugbetalingsvoorwaarden worden afgesproken.

Een krediet afsluiten houdt in dat een kredietspecialist, zoals een bank of een financiële instelling, u een bepaalde hoeveelheid geld leent voor de aanschaf van een bepaald goed of dienst. Wanneer uw kredietaanvraag wordt geaccepteerd, moet u deze op vaste maandelijkse vervaldagen terugbetalen. Iedere maand betaalt u dus een vast gedeelte van het kapitaal met rente terug. De rente ligt in het begin van de lening vast en varieert normaliter niet in de tijd.

Er bestaan verschillende leningen die zich richten op verschillende behoeften. Wilt u een specifieke aankoop of dienst bekostigen? Denk hierbij aan een auto of een motor of een verbouwing aan uw huis; dan spreekt men van een lening met of voor een bepaald doel. Echter, als het leencontract wordt afgesloten zonder specifieke redenen, dan spreekt men van een persoonlijke lening. Kies altijd voor een lening die geschikt is voor het doel dat u voor ogen hebt en onthoud dat een lening altijd extra kosten met zich meebrengt.

Via de oranje knop bovenaan deze pagina komt u op onze online leningsimulator terecht. Daar kunt u gratis en snel een lening simuleren. De simulatie biedt u verschillende mogelijkheden, zoals het verhogen of verlagen van de ontleende som, het aangeven van de gewenste looptijd, het selecteren van de banken waar je een lening wilt afsluiten, waarna de resultaten onmiddellijk te zien zijn in de tabel. In deze tabel vindt u onder meer de maandelijkse aflossingen en het totaalbedrag van de lening. Meestal kan u het gedetailleerde aflossingsplan van de lening op de website van de bank zelf bekijken. Klik hier als je meer wilt weten over onze lening simulatie

De lening met of voor een bepaald doel is een consumentenkrediet dat wordt aangegaan bij een financiële instelling die u het mogelijk maakt om, zoals de naam al doet vermoeden, een welbepaald doel te financieren. Dit kan een aankoop zijn van een bepaald goed maar het is ook mogelijk om een bepaalde dienst hiermee te financieren. Geld lenen via deze lening vereist wel dat u over facturen of bestelbonnen van het goed of dienst moet beschikken om de uitgaven te kunnen verantwoorden. De lening kan op de plaats van verkoop ofwel bij de bank worden aangegaan. Let wel: ook al wordt de lening aangeboden door een leverancier, het is en blijft de bank die deze lening beheert.

De lening met of voor een bepaald doel is een gewaarborgde lening omdat de kredietnemer bepaalde eigendommen als waarborg moet geven. Over het algemeen is de waarde van dit eigendom ongeveer gelijk aan de waarde van de lening. Stel, u gaat een autolening aan, dan dient uw auto dus als waarborg. Indien u uw leningen niet terugbetaalt, kan de bank aanspraak op deze waarborg maken en dus de auto in beslag nemen. Leningen met of /voor een bepaald doel worden vanwege deze waarborg door de banken beschouwd als kredieten met een laag risico. De rente over deze lening ligt dan ook vaak wat lager dan die van bijvoorbeeld een persoonlijke lening.

Een persoonlijk krediet wordt ook wel een lening op afbetaling of lening voor alle doeleinden genoemd. Deze lening hoeft niet voor een specifiek doel bestemd te zijn en kan dus gebruikt worden voor allerlei doeleinden. U hoeft de aankopen dus niet verantwoorden via bestelbonnen of facturen. Banken zien om deze reden de lening wel als risicovoller, waardoor de rente hoger zal zijn dan bij een ander type lening.

Persoonlijke leningen moeten meestal ook over een kortere looptijd worden terugbetaald dan leningen met of voor een bepaald doel. Een lening met of voor een bepaald doel kan een looptijd van dertig dertig jaar hebben, terwijl dit voor gewone leningen vaak maar 120 maanden bedraagt. Wilt u de precieze maximale looptijd van elke lening weten, dan kan dat via de leningsimulator bovenaan deze pagina.

Zoals gezegd laat deze lening u een heel gamma aan zaken financieren; een vakantie in het buitenland, een huwelijk, een nieuwe laptop of de herinrichting van uw appartement. Merk op dat het merendeel van de banken dus ook een commerciële naam geven aan dit type lening; zoals huwelijkslening, renovatielening of vakantielening. Deze leningen hebben echter wel allemaal dezelfde werking.

In onderstaande tabel vindt u de verschillen tussen persoonlijke leningen en leningen met of voor een bepaald doel.

Persoonlijke leningen

 • Studieleningen: hiermee kunt u alle zaken gerelateerd aan de studie financieren, zoals het collegegeld, de huur van een kot of een laptop. De terugbetaling kan onmiddellijk of vertraagd gebeuren.
 • Vakantieleningen: hiermee kunt u de kosten voor uw vakantie betalen. Denk hierbij aan de vlucht of het verblijf in een hotel.
 • Huwelijksleningen: alle kosten gerelateerd aan uw bruiloft kunt u hiermee financieren; van de huur van de locatie, de aankoop van een trouwjurk of de restaurantrekening.
 • Decoratieleningen: dit kunt u afsluiten voor de inrichting van uw woning, overigens niet te verwarren met de renovatielening. Het gaat hierbij dus bijvoorbeeld om de meubels.
 • Kleine leningen: hiermee kunt u de aankoop van nieuwe digitale apparaten zoals een laptop, televisie of home cinemaset financieren. Op deze manier richt u zich tot de bank in plaats van een dealer, waarmee u kosten voor de tussenpersoon uitspaart.
 • Schuldconsolidatieleningen: hiermee kunt u verschillende leningen samenvoegen. In plaats van meerdere leningen, betaalt u hiermee één lening aan de hand van één vaste maandelijkse aflossing gedurende een bepaalde looptijd af.

Leningen met of voor een bepaald doel

 • Autoleningen: hiermee kunt u een nieuwe of tweedehands auto betalen. U moet kunnen aantonen dat de lening daadwerkelijk gebruikt wordt voor dit doel. Uw auto geldt als waarborg zodat de bank verzekerd is indien u uw autolening niet afbetaalt.
 • Motorleningen: deze maken het u mogelijk om een moto, quad, brommer of scooter te financieren. Ze werken volgens hetzelfde principe als een autolening.
 • Mobilhome- of caravanleningen: hiermee kunt u uw nieuwe mobilhome, caravan of stacaravan financieren. Ook dit werkt zoals de autolening.
 • Hypothecaire lening: met een hypothecair krediet kunt de aanschaf van een woning financieren, maar ook de bouw of renovatie van een pand betalen. Uw woning geldt als onderpand voor dit type lening.
 • Renovatieleningen: hiermee kunt u de renovatie van uw huis of appartement betalen. Nadat u beschikt over offertes voor de renovaties, kunt u een aanvraag voor een renovatielening indienen bij de bank voor een bedrag gelijk aan deze offertes.
 • Energieleningen: deze leningen worden ook wel groene leningen genoemd en worden gebruikt voor de financiering van energiebesparende renovaties aan uw huis.

Voordat u alle mogelijke leningen vergelijkt, beantwoordt u best eerst een cruciale vraag: hoe zal ik de lening terugbetalen? Uiteraard is een lening aanvragen geen goed idee als u niet weet of u het geleende bedrag en alle verwante kosten wel kunt aflossen.

Het is onmogelijk om precies te weten hoe u er over vijf of tien jaar financieel zal voor staan, maar het helpt wel om uzelf de volgende vragen te stellen:

 • Ben ik van plan een grote aankoop te doen (bijvoorbeeld een auto of huis)?
 • Beschik ik over een vast contract in de toekomst? Zal ik van job veranderen?
 • Zal ik met nieuwe kosten te maken krijgen die ik momenteel (nog) niet heb (bijvoorbeeld de geboorte van een kind)?

Als u deze vragen niet met zekerheid kan beantwoorden, begrijpt u in ieder geval beter hoe u er financieel voor staat. Wees u dus bewust van het gevaar dat haastige beslissingen op uw toekomst kunnen hebben.

Een lening is een financieel product dat is aangepast aan de benodigdheden van de lener. Hierbij speelt de looptijd een grote rol, aangezien dit de rentevoet en de maandelijkse aflossing beïnvloedt. Het JKP, of het jaarlijks kostenpercentage, bestaat uit de rentevoet en alle overige kosten die in rekening worden gebracht door de financiële instelling. Hoe hoger het JKP, hoe duurder de totale aflossing zal zijn. Vergeet niet dat een percentage van meer dan 6% een grote kans heeft om tot een negatieve schuldenspiraal te leiden.

Slechte schulden zijn schulden waarvoor u een lening afsluit zonder dat u daadwerkelijk baat hebt bij de lening. Het gaat dus om overbodige aankopen die op lange termijn onnodig en duur zijn. Dit soort schulden zijn vaak de oorzaak van een overmatige schuldenlast en kunnen leiden tot een permanente verarming. Het is daarom raadzaam om goed te denken vooraleer u een lening afsluit

Na het invullen van de lening simulatie, heeft u leningen kunnen vergelijken en heeft u een idee wat de beste kredietvorm is voor uw persoonlijke situatie. Wilt u vervolgens een online lening aanvragen? Dat kan door vanuit de simulatie door te klikken naar de website van de desbetreffende bank. Na het invullen van de benodigde gegevens zal dee financiële instelling uw aanvraag analyseren en beslissen of u aan de voorwaarden om te lenen voldoet. Om een lening aan te vragen moet u:

Echter, een lening afsluiten vereist meer dan enkel aan de minimumvoorwaarden van de bank voldoen: ook is er een minimum maandelijks inkomen van de kredietnemer vereist, wordt het aantal kinderen dat u ten laste heeft in overweging genomen en wordt de financiële situatie van uw partner beoordeeld. Ook uw kredietgeschiedenis zal invloed hebben op de hoeveel geld u kan lenen. Deze voorwaarden zal u niet terugvinden in de lening simulatie, maar kan u wel bespreken met uw bankadviseur.

Wat onze partners zeggen

"We kunnen de nood aan een digitale dienst toch niet negeren. Denk bijvoorbeeld maar aan jongeren die niet altijd de behoefte voelen om naar een bankkantoor te gaan om hun bankzaken te regelen."

Frank De Keyser - CEO Bpost bank

"Er was al langer belangstelling voor digitale dienstverlening, maar de crisis heeft de verdere digitalisering van banken verder gestimuleerd."

Thierry Ternier - CEO Keytrade Bank

"Wij zetten volledig in op digitale processen. Geen papierwerk meer. Alles gaat sneller via digitale kanalen. Dit is een van de grootste voordelen van digitale spelers... "

Christope Hamal - CEO Buy Way