Wilt u genieten van een comfortabel pensioen? De spaarproducten van Tak 21 stellen u in staat om in alle rust uw toekomst voor te bereiden

Meer info over Pensioen
Annuleren
Filters
Filteren op
Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten ophalen

Pensioen: sparen voor uw pensioen in België

Tegenwoordig is het pensioen dat de Belgische overheid toekent niet altijd voldoende om zonder zorgen van uw oude dag te genieten, gezien de voortdurend stijgende kosten van het levensonderhoud. Verschillende banken bieden pensioengerechtigden de mogelijkheid tot een extra inkomstenbron met de spaarverzekeringen waarin belegd kan worden. Hiervoor zijn er via Tak 21 drie mogelijkheden: sparen via langetermijnsparen, pensioensparen of een pensioenspaarverzekering. Om de keuze voor het juiste spaarplan te kunnen maken, is het belangrijk om te weten te komen wat de kenmerken van elk van de producten die worden aangeboden onder Tak 21 zijn. Met TopCompare.be kunt u de producten van Tak 21 vergelijken om zo het product te kiezen die het meest gunstig is voor uw situatie.

Tak 21 is populair bij de Belgen en biedt een financiële oplossing met weinig risico en een gegarandeerd minimumrendement. Tak 21 is dus een spaarproduct op middellange of lange termijn dat deel uitmaakt van de bredere categorie van individuele levensverzekeringen. Via Tak 21 is het mogelijk uw geld te beleggen om een extra inkomen voor het pensioen veilig te stellen. Bij pensioen- en langetermijnsparen profiteert u tevens van een aantrekkelijk belastingvoordeel.

Ontdek hier de verschillende producten van Tak 21:

In België is de gemiddelde pensioenleeftijd 59 jaar en het gemiddelde pensioen bedraagt momenteel €1.119 per maand. België is een van de landen waar inwoners het vroegst met pensioen gaan. Bovendien leeft 20% van de gepensioneerden onder de armoedegrens en werkt 43% van de 65-plussers nog om de eindjes aan elkaar te knopen.

De spaarproducten van Tak 21 vormen naast het wettelijk pensioen een bijkomende bron van inkomsten met een gegarandeerd rendement. Daarnaast zijn de spaarproducten van Tak 21 beschermd door het Garantiefonds. Zo valt maximaal € 100.000 per klant en per verzekeraar onder de garantie in het geval van een faillissement van de verzekeraar.

U kunt Tak 21 vergelijken met een levensverzekering. Volgens de verzekeringswet bestaat de verzekeringssector uit twee hoofdtakken: leven en niet-leven. Beide worden gekenmerkt door een premiebetalingssysteem. Een levensverzekering dekt dus mensen en eigendommen tijdens hun leven. De door de begunstigde ontvangen vergoedingen, oftewel premies, zijn volgens het volgende verdeelprincipe: de door de verzekerde betaalde bijdragen worden gebruikt voor de vergoeding in geval van schade.

Levensverzekeringen richten zich op risico's die samenhangen met de levensduur van de verzekerde en bieden daarom langetermijnoplossingen. De uitgekeerde premies worden gegenereerd door fondsvorming (kapitalisatie). Deze bestaat dus uit de bedragen die u gedurende een x aantal jaren heeft gestort op de rekening in combinatie met de groei die dit kapitaal heeft doorgemaakt door de rentevoet. Pas aan het einde van een vooraf bepaalde kapitalisatieperiode kan de verzekerde toegang krijgen tot het gecumuleerde kapitaal.

Binnen levensverzekeringen zelf bestaan verschillende soorten verzekeringscontracten. Hieronder vallen bijvoorbeeld overlijdens-, huwelijks- en invaliditeitsverzekeringen. Tak 21 daarentegen is actief in de sector van de beleggingsfondsen en wordt dus gebruikt om geld te beleggen.

Samenvattend: Tak 21 is een levensverzekering, maar draagt deze naam alleen vanwege de associatie met de levensverzekering en door haar lange termijn oriëntatie. Tak 21 laat de begunstigden toe een geldreserve op te bouwen door een combinatie van de gecumuleerde stortingen en de rentevoet. Daarnaast kan er, afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar, een winstdelingsregeling zijn die de verzekerde "beloont" voor zijn reguliere bijdrage. Ook is het belangrijk om te weten dat het mogelijk is om een overlijdensuitkering toe te voegen aan uw Tak 21-polis om zo een begunstigde aan te duiden in geval van overlijden, maar deze uitkering is niet verplicht.

Deze drie producten zijn alle drie langetermijn-spaarformules van Tak 21 bedoeld voor de opbouw van uw pensioen in aanvulling op het wettelijke pensioen. Naast het kapitaal is een minimaal jaarlijks rendement geaarborgd, eventueel vermeerderd met een winstdeling van de verzekeraar.

Het belangrijkste verschil tussen langetermijnsparen en pensioensparen aan de ene kant en pensioenspaarverzekering aan de andere kant schuilt in de fiscale voordelen (30% belastingvermindering voor de eerste twee opties). Pensioensparen onderscheidt zich dan weer van langetermijnsparen door de verschillende limieten die het heeft. Een bijkomend gevolg hiervan is dat u met langetermijnsparen jaarlijks meer geld kunt storten dan met pensioensparen. Daarnaast worden er verschillende belastingen geheven: De premies op pensioensparen worden bijvoorbeeld niet belast maar de premies op langetermijnsparen worden wel belast tegen 2%. Ga naar onze speciale pagina's voor meer informatie over elk van deze producten.

Tak 21 en Tak 23 zijn beide levensverzekeringspolissen bedoeld voor de opbouw van spaargelden. Tak 23 is een beleggingsfonds en biedt u, in tegenstelling tot de producten van Tak 21, geen gegarandeerd rendement. Via een beleggingsfonds belegt u in aandelen en obligaties. Uw rendement hangt dus af van de financiële resultaten van de aandelen en obligaties waarin het beleggingsfonds belegt en dus van de beurskoers. Door te kiezen voor een spaaroptie van Tak 21, worden uw gecumuleerde premies gekapitaliseerd via een rentevoet waardoor u meer geld terug krijgt dan dat u op het einde van het contract geïnvesteerd heeft. Om uw geld veilig te beleggen, is het daarom aan te raden om voor Tak 21 te kiezen.

Om de meest aantrekkelijke optie te kiezen, zijn er twee belangrijke punten die u in overweging moet nemen: het potentiële langetermijnrendement en uw financiële vermogen om betalingen (oftewel stortingen) op uw rekening te doen. Voor pensioensparen en langetermijnsparen gelden immers fiscale plafonds: je moet elk jaar een bepaald bedrag kunnen sparen, respectievelijk maximaal € 960 en € 2.230. Pensioenspaarverzekeringen kennen geen limiet, maar een aanbetaling en hoge premies. Het tweede punt dat u moet overwegen is het rendement, om een goed rendement veilig te stellen moet u voor een gegarandeerd hoog tarief kiezen.

Samengevat:

tak 21

Om het product van Tak 21 te vinden dat het beste bij u past en waarin u uw geld kunt investeren, kunt u gebruik maken van onze gratis vergelijkingstool. Producten van Tak 21 vergelijken kan gemakkelijk op TopCompare.be. Vergelijk snel alle pensioensparen, langetermijnsparen en pensioenspaarverzekeringen. Begin direct met sparen zodat u er zeker van bent dat u van uw welverdiende pensioen kunt genieten!Laatst herzien: 10 juli 2021

Auteur: Sien Droeshout

Elke dag opnieuw verdiep ik mij in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.