Laat uw kapitaal veilig en gestaag groeien via een langetermijnsparen

Lees meer hier
Annuleren
Filters
Filteren op
Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten ophalen

Pensioen: sparen voor uw pensioen in België

Definitie: Langetermijnsparen valt onder de categorie levensverzekeringen en spaarproducten van Tak 21. Langetermijnsparen is dus een spaarmogelijkheid waarmee je via een gewaarborgde rente kapitaal kunt opbouwen, hetzij in het kader van een persoonlijk project, hetzij om extra inkomsten voor je pensioen te genereren.

Het gegenereerde rendement is dus gebaseerd op de gewaarborgde rente die je ontvangt van de bank. Aan dit percentage kan een mogelijke winstdeling worden toegevoegd. Met langetermijnsparen spaar je zonder risico's omdat dit product niet onderhevig is aan schommelingen van de beurskoers.

Het gemiddelde pensioen in België bedraagt volgens de meest recente cijfers € 1.195 per maand, dus wie zijn levensstandaard na zijn beroepscarrière wil behouden, zet dus best wat extra geld opzij voor later. Banken bieden daarom verschillende financiële producten aan die in deze behoefte voorzien. Met langetermijnsparen bepaal je zelf in welk tempo je spaart. Hierdoor krijg je extra beschikbare inkomsten voor toekomstige projecten. Gebruik ons vergelijkingsplatform om het product te vinden dat bij je behoeften past.

Met langetermijnsparen kan je maandelijks, per kwartaal of jaarlijks sparen. Er bestaat een jaarlijks fiscaal plafond van maximaal €2.350 (inkomstenjaar 2019), afhankelijk van de gekozen formule (die elk jaar moet worden aangegeven). Voor het openen van een rekening moet vaak een initiële investering worden gedaan die wordt vastgesteld door de gekozen bank. Je betaalt maandelijks een bepaald bedrag, de zogenaamde premie, waarvan het minimumbedrag afhankelijk is van de financiële instellingen (soms wordt er geen bedrag gespecificeerd en moet je dat dus samen met de betreffende instelling vaststellen). Gebruik voor een overzicht van de meest actuele premies onze gratis spaarsimulator op TopCompare.be.

Aan het einde van het contract, d.w.z. op uw 65ste verjaardag (of 10 jaar na de opening van de rekening als je deze pas na je 55e verjaardag opende), kom je in aanmerking voor een eenmalige opname, die gelijk staat aan het totale gespaarde kapitaal.

Het afsluiten van een spaarcontract op lange termijn geeft je een fiscaal voordeel. Voor het inkomstenjaar 2019 kan je maximaal tot €2.350 storten in dit spaarplan, mocht je inkomen dit toelaten. Omdat je geniet van een belastingvoordeel van 30% over dit bedrag kan je tot €705 besparen. Dus als je de mogelijkheid hebt om het maximumbedrag te sparen, zal het totale af te dragen belasting met €705 dalen.

Als je jaarlijks echter een kleiner bedrag voor het langetermijnsparen wilt storten is dit ook mogelijk, over dit bedrag krijg je dan nog steeds een belastingvoordeel van 30%. Indien je dit kleinere bedrag jaarlijks wenst te storten, dien je dit aan te geven bij je bank. Doe je dat niet dan zal in een volgend jaar automatisch het maximale bedrag worden toegerekend.

Je premies worden belast tegen 2%. Naast het fiscale voordeel door het verkrijgen van een 30% belastingaftrek, moet je ook rekening houden met de belasting aan het einde van het contract. Dit houdt een belasting van 10% in, die van kracht wordt:

  • Op uw 60e verjaardag, of;
  • 10 jaar na de opening van de rekening als u deze pas na uw 55e verjaardag opende, of;

Deze belasting belet je niet om te blijven sparen en volgende betalingen worden niet belast. Bovendien blijft de belastingvermindering van 30% op het storten van geld van toepassing tot je 64 jaar wordt. Als je beslist het kapitaal terug te kopen vóór de hierboven vermelde data, is een belastingtarief van 33% (+gemeentebelastingen) van toepassing. Het merendeel van de verzekeraars rekenen ook uitstapkosten aan wanneer je je contract vroegtijdig stopzet. Al deze extra kosten bij vroegtijdige uitstappen kunnen dus nadelig voor je uitpakken.

Na de ondertekening van het langetermijnspaarcontract moet je rekening houden met de volgende kosten, die van bank tot bank kunnen verschillen:

  • Instapkosten;
  • Beheerskosten;
  • Indien van toepassing, een vervroegde uitstapvergoeding.

In de volgende tabel vindt je een overzicht van de toegepaste tarieven in België:

Instapkosten
Op de eerste premie
Beheerskosten
Jaarlijks
Uitstapkosten
Ingehouden op het kapitaal
Minimum 1,0% 0,0% 3,0%
Maximum 7,0% 0,27%* 5,0%

*Sommige verzekeraars hanteren vaste bedragen die op jaarbasis worden uitgekeerd, zoals P&V als onderdeel van Ideal Capital langetermijnsparen, waarvan de beheerskosten €13,47 per jaar bedragen.

Informeer vooraf altijd bij de desbetreffende instelling welke kosten verbonden zijn aan het spaarproduct.

Langetermijnsparen is een populair financieel product in België omdat het een veel hoger rendement garandeert dan een traditionele spaarrekening. Het rendement wordt immers gewaarborgd door de gewaarborgde rentevoet, die de begunstigde in staat stelt zijn kapitaal te verhogen zonder al te veel te zijn blootgesteld aan de schommelingen op de financiële markten. Naast dit percentage is er een potentiële winstdeelname die van jaar tot jaar varieert. Het is daarom moeilijk om het exacte totale rendement op lange termijn in te schatten, aangezien het rendement via winstdeling in de loop van de tijd verandert.

Toch kan je in de volgende vergelijkingstabel een inschatting van het rendement vinden op basis van het gewaarborgde rendement:

VDK Life Allianz Plan for Life + DB Long Term Plan
Netto rendement 2017 n.a. 1,9% n.a.
Netto rendement 2016 2,0% 2,0% n.a.
Gegarandeerde rentevoet 0,75% 0,0% 0,0%
Instapkosten 5,0% 6,0% 1,0%
Beheerskosten 0,0% 0,0% 0,0%
Taks op premie 2,0% 2,0% 2,0%
Uitstapkosten 5,0% 5,0% 5,0%
Eerste betaling Door de bank te bepalen Door de bank te bepalen Door de bank te bepalen
Minimale jaarlijkse storting n.a. €600 €600
Maximale jaarlijkse storting €2.350 €2.350 €2.350
Gegarandeerd kapitaal na 30 jaar* €76.905 €68.800 €68.800

*Voor een initiële investering van €1.000, betaling van €2.260 per jaar gedurende 30 jaar, op basis van de gewaarborgde lange termijn rentevoet.

Het is dus moeilijk om het totale rendement op lange termijn te berekenen omdat de eventuele winstdeelname elk jaar varieert, maar een spaarsimulator kan je wel al een idee geven. Enkele financiële instellingen en verzekeraars werken overigens met een gewaarborgde rentevoet van 0%, wat bewijst dat er geen risico wordt genomen, maar ook dat het rendement niet verzekerd is. Het voordeel van langetermijnsparen ligt dus in het aantrekkelijke belastingvoordeel en het feit dat je jaarlijks meer kunt sparen dan met pensioensparen.

Om de spaarformule te vinden die het best past bij je behoeften en met de voordeligste rentevoet is het essentieel om de verzekeringsproducten goed te vergelijken via ons vergelijkingsplatform. Zo kan de optie vinden die het beste past bij je maandbudget en waarmee je tegelijkertijd ook aanzienlijke besparingen kunt realiseren door het bijkomende belastingvoordeel.Laatst herzien: 10 juli 2021

Auteur: Sien Droeshout

Elke dag opnieuw verdiep ik mij in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.