Met een spaarverzekering van Tak 21 bouwt u veilig en risicoloos een goed aanvullend pensioen op

Meer info
Annuleren
Filters
Filteren op
Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten ophalen

Pensioen: sparen voor uw pensioen in België

Definitie: De pensioenspaarverzekering, soms spaarverzekering genoemd, is een spaarproduct van Tak 21 en is bedoeld als beleggingsoplossing voor de opbouw van aanvullend kapitaal bovenop het wettelijke pensioen. Deze spaarverzekering heeft een gewaarborgde rentevoet en ook een mogelijke winstdelingsregeling, wat zorgt voor een veilig en risicoloos rendement.

De verzekeraar beschermt het kapitaal dat u belegt en het rendement dat eruit voortvloeit, met uitzondering van de diverse kosten, belastingen en eventuele overlijdensverzekeringen. Aan het einde van de overeenkomst (of vanaf het achtste jaar om bijkomende kosten te vermijden) ontvangt de verzekerde de premies (na aftrek van verschillende kosten).

Door een pensioenspaarverzekering van Tak 21 af te sluiten, bouwt u een kapitaal op met een minimaal risico. Hierdoor bouwt u spaargeld op dat vervolgens gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden. Zo kunt u het beschouwen als aanvullend inkomen bovenop uw pensioen, als fonds voor uw kinderen of kleinkinderen, als kapitaal voor persoonlijke projecten of als hulp aan uw dierbaren in het geval van overlijden. Bovendien wordt deze pensioenspaarverzekering gewaarborgd door het Belgisch Garantiefonds. Dit betekent dat uw kapitaal verzekerd is tot €100.000 in geval van een faillissement van de financiële instelling.

Om een pensioenspaarverzekering van Tak 21 te kunnen afsluiten, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen, U dient:

  • Tussen 18 en 64 jaar oud zijn;
  • Belgische nationaliteit te hebben of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) te zijn;
  • Onderworpen te zijn aan de Belgische personenbelasting.
  • Na ondertekening van het verzekeringscontract ontvangt u van uw aanbieder jaarlijks een bewijs van de verrichte betalingen. Het is van essentieel belang dat u deze bewaart, zodat u ze indien nodig aan de belastingdienst kunt verstrekken.

In tegenstelling tot pensioensparen en langetermijnsparen kent de pensioenspaarverzekering geen fiscale limiet. Dat betekent dat u elk jaar zoveel kunt storten als u wilt. U geniet echter geen belastingvoordeel.

Bij het openen van de rekening wordt u gevraagd een eerste storting te doen. De volgende betalingen of premies worden op maandbasis gedaan. Afhankelijk van de financiële instelling waar u uw rekening afsluit, zal er elke maand een minimumbedrag (dat in België meestal varieert van €50 tot €2.500) betaald moeten worden. U hebt meestal pas vanaf 8 jaar na het openen van de rekening toegang tot het gespaarde kapitaal. De pensioenspaarverzekering geeft niet alleen rendement op het belegde vermogen, maar deze wordt tevens verhoogt met de gewaarborgde rente en het eventuele extra rendement behaald door winstdeling, dat afhankelijk is van de prestaties van de verzekeraar. Houdt er echter wel rekening mee dat in het geval van een anticipatieve heffing, de roerende voorheffing van toepassing is.

De pensioenspaarverzekering is geschikt voor mensen met een hoog besteedbaar inkomen omdat de premies relatief groot zijn en het rendement niet hoger is dan bij pensioen- of langetermijnsparen. Het is daarom ideaal als het de bedoeling is om een aanzienlijke reserve aan geld op te bouwen voor grote uitgaven of langetermijnprojecten.

Taks op premies

De taks op premies is een éénmalige belasting van 2% geheven door de Belgische overheid. Als u dus €10.000 investeert in een spaarverzekering van Tak 21, zal de belasting op deze premie €200 bedragen.

Roerende voorheffing

De roerende voorheffing is een voorheffing van 30% (berekend op basis van een fictief rendement van 4,75%) die enkel moet worden betaald in geval van vervroegde uittreding, dit wil zeggen gedurende de eerste acht jaar. Dit kan dus gemakkelijk vermeden worden. Dus bij een contract van meer dan 8 jaar en één dag vermijdt u de 30% roerende voorheffing.

De inschrijving op een spaarverzekering van Tak 21 brengt een reeks kosten met zich mee. Daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn alvorens u een beslissing gaat nemen.

Instapkosten

Dit is een eenmalige vergoeding die door de verzekerde wordt betaald en wordt uitgedrukt als een percentage van de uitkering. Meestal ontvangt de tussenpersoon (uw makelaar) een deel van dit bedrag en de verzekeraar (zoals bijvoorbeeld Baloise, Vivium, Credimo etc.) ontvangt het resterende deel.

Beheerskosten

Zoals elke belegging gaat ook de inschrijving op een spaarverzekering van Tak 21 ontegenzeggelijk gepaard met kosten voor het beheer. Dit betekent dat de beheerder vergoedt wil worden op basis van het gestorte kapitaal. Deze kosten zijn periodiek en het percentage varieert afhankelijk van uw investering: u vindt het exacte bedrag op het financiële informatieblad dat u ontvangt bij het ondertekenen van het contract.

Uitstapkosten

Uitstapkosten, of afkoopkosten, zijn kosten die in rekening worden gebracht als u binnen de eerste acht jaar geld van uw spaarverzekering afhaalt. Daarom doet u er goed aan om uw geld zo lang mogelijk te laten staan zodat u deze kosten vermijdt.

Maar waarom zijn hier extra kosten mee gemoeid? Het antwoord is simpel: managers beleggen het geld in een spaarverzekering. Een opname door u betekent dat zij u moeten terugbetalen en dus liquiditeit creëren om u terug te betalen, dit brengt voor hen extra kosten met zich mee. Deze kosten compenseren zij via de uitstapvergoeding die u betaald.

Voordat u een product kiest is het essentieel om de verschillende aanbiedingen op de Belgische markt te kennen. Met onze vergelijkingstool krijgt u een overzicht van de spaarverzekeringen van verschillende aanbieders. Hieronder vindt u een vergelijkingstabel om u een beter overzicht te geven van de werking en de kenmerken van 3 spaarverzekeringen die in België worden aangeboden.

Ethias Certiflex8 Federale Vita Invest Dynamic KBC Life Future 8
Rendement 2017 1.93% 2.40% 1,5% /1%
Rendement 2016 2,18% 2,30% n.a.
Gegarandeerde rentevoet 0,75% 0,0% 1,0%
Risiconiveau 1-7 2 1 1
Instapkosten 1,0% 0% 3,0%
Beheerskosten 0,0% 0,0% 0,0%
Uitstapkosten 2,0% 3,0% 1,0%
Initiële investering €0 €2.500 €3.000
Minimale jaarlijkse storting €0 €125 Door de bank te bepalen
Gegarandeerd kapitaal na 30 jaar* €84.237 €74.800 €87.709

*Voor een initiële investering van € 3.000, betaling van € 200 per maand gedurende 30 jaar, op basis van de gegarandeerde rentevoet.

Zoals u ziet, verschilt het rendement sterk afhankelijk van de gegarandeerde rentevoet die wordt toegepast. Bij dit rendement kunt u de winstdeling optellen die van jaar tot jaar verschillen (u vindt hier als voorbeeld de netto rendementen over 2016 en 2017). Een vergelijking van verschillende spaarproducten is noodzakelijk om uw winst te optimaliseren naar gelang uw financiële situatie en spaarvermogen. Aarzel niet om hiervoor gebruik te maken van onze gratis vergelijkingstool voor pensioenspaarverzekeringen.Laatst herzien: 10 juli 2021

Auteur: Sien Droeshout

Elke dag opnieuw verdiep ik mij in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.