Vergelijk niet-gereglementeerde spaarrekeningen

Spaarrente vergelijken over alle spaarrekeningen in België? Dat kan! Vind snel het geschikte spaarproduct voor u

Annuleren
Filters
Filteren op
Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten ophalen

 

Niet-gereglementeerde spaarrekening

 

Spaarrentes vergelijken helpt u het beste spaarproduct kiezen, maar vergeet de roerende voorheffing niet.

Spaarrekeningen in België

De niet-gereglementeerde spaarrekening staat tegenover de gereglementeerde spaarvorm. Het grote verschil bij deze spaarrekening is dat het fiscaal voordeel voor de spaarder wegvalt. Wat houdt dit concreet in? Waar uw spaarrente bij een gereglementeerde rekening tot 960 (gehalveerd in het regeringsvoorstel vanaf 2018) vrijgesteld wordt van belastingen, betaalt u bij een niet-gereglementeerde spaarrekening 30% roerende voorheffing vanaf de eerste euro opbrengst. De voorheffing (op rente boven 960) bij gereglementeerd sparen bedraagt slechts 15%.

Wilt u de
spaarrente vergelijken met die van andere producten? Neem dan een kijkje op onze pagina. Het is duidelijk dat op fiscaal vlak de niet-gereglementeerde spaarrekening minder aantrekkelijk is, al wordt dat vaak gecompenseerd door een hogere bruto rente. Maar ook op andere vlakken verschilt deze spaarrekening van de gereglementeerde vorm. Lees aandachtig volgende paragrafen door voor meer informatie.

Net als bij de fiscale behandeling is er ook een verschil in de berekening van de spaarrente voor deze spaarrekening. Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening maakt u enkel aanspraak op een basisrente. De banken zijn niet verplicht om een getrouwheidspremie te bieden, terwijl bij een gereglementeerde spaarrekening beide renteopbrengsten verplicht moeten worden uitgekeerd aan de spaarder. Toch betekent dit niet dat uw netto rendement op een niet-gereglementeerde spaarrekening per definitie lager zal liggen, ook al denken heel wat mensen vaak van wel.

Er gelden geen wettelijke minima of maxima betreffende de aangeboden rentepercentages. De bank mag de
spaarrente dus verlagen tot onder het toegelaten minimum van het gereglementeerde sparen (0,01%), maar mag ze ook verhogen.

Laat u dus niet in de war brengen. Een korte simulatie leert ons dat een bruto spaarrente van 0,57% op een Me3 niet-gereglementeerde spaarrekening van MeDirect Bank na inhouding van 30% roerende voorheffing nog een netto basisrente van 0,40% geeft. Als u weet dat de spaarrente op gereglementeerde rekeningen vaak een flink stuk lager ligt (meestal 0,11%) dan kan de netto rente op een niet-gereglementeerde spaarrekening hoger uitvallen. U kan de spaarrente vergelijken op de website van TopCompare voor het spaarproduct van uw keuze.

De financiële instelling bepaalt zelf de voorwaarden die bij de spaarrekening horen. In tegenstelling tot bij de gereglementeerde spaarvorm gelden nu geen wettelijke vereisten of verplichte voorwaarden. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in een hogere spaarrente of een strenge opzegtermijn. Zo’n termijn houdt in dat u, als u een som geld van uw spaarrekening wilt opvragen, een aantal maanden zal moeten wachten vooraleer u uw geld ook daadwerkelijk in uw handen hebt.

U beschikt dus niet onmiddellijk over uw spaarcenten, wat vervelend kan zijn als u het geld snel nodig hebt. Let hiervoor op als u zich informeert over de voorwaarden. Zo bestaan er zelfs spaarrekeningen 
die na de eerste 3 maanden na opening 12 maanden opzegtermijn vereisen. In zo’n geval zet u uw geld voor maar liefst 15 maanden vast! Aangezien er geen specifieke regeling moet worden gevolgd, brengt niet-gereglementeerd sparen dus zowel positieve als negatieve kanten voor de spaarder mee:

  • Er geldt geen verplichting t.a.v. een samengestelde rentevergoeding. Dit betekent dat banken niet gehouden zijn om zowel een basisrente als getrouwheidspremie uit te keren aan de spaarders. Bovendien gelden er geen vereiste minima of maxima voor de geboden rentepercentages.

  • Door het feit dat er geen wettelijke voorwaarden voor de rentevergoedingen van toepassing zijn, ligt de spaarrente bij niet-gereglementeerde spaarrekeningen vaak hoger dan bij het gereglementeerd type. Ook al betaalt u meer roerende voorheffing, kan u toch voordeliger uit komen als u naar uw netto rendement op het einde van de rit kijkt.

  • De renteopbrengst moet niet noodzakelijk in euro worden uitgekeerd.

  • De fiscale vrijstelling voor de spaarrente valt weg. U betaalt 30% roerende voorheffing vanaf de eerste eurocent rente die u krijgt. Er is dus geen sprake van een belastingsvoordeel.

  • De aangeboden spaarrente kan niet alleen hoger zijn dan de maximale basisrente, maar kan bovendien meerdere keren per jaar aan de houder worden uitgekeerd. Er is immers geen wettekst waarin het ogenblik van uitbetalen staat vastgesteld.

Het is dus belangrijk om rekening te houden met alle voorwaarden die elke spaarrekening met zich meebrengt. Dankzij ons online vergelijkingsplatform kan u gratis en vrijblijvend de spaarrente vergelijken van alle niet-gereglementeerde spaarrekeningen in België.

Zoals in de vorige paragraaf al werd aangetoond, is een niet-gereglementeerde en gereglementeerde spaarrekening vergelijken niet zo eenduidig als het eerst lijkt. Ook de spaarrente vergelijken over twee soorten spaarrekeningen heen mag niet de basis zijn waarop u uw keuze maakt. Door het wegvallen van het fiscaal voordeel, verschillend belastingpercentage en een andere rentevergoeding moet u goed afwegen welk aspect van een spaarrekening voor u het belangrijkste is. De verschillende voorwaarden en verplichtingen zullen een rol voor uw uiteindelijke rendement spelen.

Wees u dus bewust van de verschillen tussen de 2 spaarvormen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Laat het wel duidelijk zijn dat het nergens voor nodig is om argwanend tegenover de niet-gereglementeerde spaarrekening te staan. “Niet-gereglementeerd” houdt enkel in dat er geen wettelijke vereisten voor de spaarrente zijn en er geen fiscaal voordeel van toepassing is. Dit wil niet zeggen dat u automatisch voor een gereglementeerd spaarproduct moet kiezen. Afhankelijk waar uw voorkeur ligt (grotere bescherming, hoger mogelijk rendement, snellere beschikbaarheid, …), kan u een keuze maken die het beste bij uw behoeften en spaargedrag past. Aarzel niet om gratis en objectief alle niet-gereglementeerde spaarrekeningen in België te vergelijken op ons online vergelijkingsplatform.

Net als bij gereglementeerde spaarproducten valt ook de niet-gereglementeerde spaarrekening onder het depositogarantiesysteem. Hebt u een niet-gereglementeerde spaarrekening geopend bij een bank en is dit de enige rekening die u bij de instelling aanhoudt? Dan bent u voor deze rekening tot 100.000 beschermd indien de bank in gebreke zou blijven. Als u meerdere tegoeden bij dezelfde bank aanhoudt, worden deze bij elkaar geteld en geldt de bescherming t.a.v. het totale bedrag.

Het loont dus om uw spaargeld te spreiden over meerdere kredietinstellingen aangezien zo een groter deel van uw spaarcenten onder de depositogarantie valt. De tegemoetkoming geldt per persoon en per bank, zowel voor tegoeden die u aanhoudt in euro als in een munteenheid van een andere Europese lidstaat. U geniet dus dezelfde bescherming als bij een gereglementeerd spaarproduct.