Overbruggingskrediet

Met een overbruggingskrediet kan je de financieel moeilijke periode bij de verkoop van je huidige woning en de aankoop of bouw van je nieuwe woning oplossen. Vergelijk gratis alle aanbieders van hypothecaire leningen en vraag een overbruggingskrediet simulatie aan.

Vind de beste rentevoet via een overbruggingskrediet simulatie

Op TopCompare kan je hypothecaire leningen bij verschillende kredietgevers vergelijken om zo de goedkoopste rentevoet voor de aankoop van je nieuwe woning te vinden. Als je een nieuw huis koopt of bouwt en je een overbruggingskrediet nodig hebt, dan moet je immers ook een nieuwe hypothecaire lening aangaan. Aangezien je verplicht bent om je overbruggingskrediet aan te gaan bij dezelfde bank waar je jouw nieuw woonkrediet afsluit, is het een goed idee om de verschillende banken te vergelijken om zo de meest voordelige rentevoet voor je overbruggingskrediet te krijgen.

Via de simulatie van TopCompare kan je jouw nieuw hypothecair krediet vergelijken, waarna onze kredietmakelaars je ook kunnen helpen met een overbruggingskrediet simulatie.

Een overbruggingskrediet voor meer financiële ademruimte

Een overbruggingskrediet is erg interessant voor mensen die een bouwgrond of nieuwe woning willen kopen, of voor mensen die een huis gaan bouwen terwijl hun huidige woning nog niet verkocht is. Er zijn verschillende voordelen aan een overbruggingskrediet verbonden:

  • Tijdens de looptijd los je enkel rente af. De overige som van het geleende bedrag betaal je in één keer terug met de opbrengst van je woning.
  • Je vermijdt zware, dubbele woonlasten omdat je geen twee hypothecaire leningen moet afbetalen.
  • De rente van het overbruggingskrediet is fiscaal aftrekbaar, wat de gevolgen van de vaak hoge vaste rentevoet wat verzacht.
  • Je neemt de som op wanneer je ze nodig hebt. Als je een bestaande woning koopt, is dat in één keer. Als je bouwt, neem je het geld in meerdere keren op, afgestemd op de facturen die je moet betalen.
  • Er zijn verschillende looptijden en terugbetalingsmogelijkheden voor een overbruggingskrediet. Via een overbruggingskrediet simulatie kan je nagaan bij welke bank je het beste aanklopt voor jouw lening.

Enkele waarschuwingen voor het afsluiten van een overbruggingskrediet

Hoewel een overbruggingskrediet zeker een goed idee is om zware financiële lasten te vermijden, zijn er ook enkele elementen waarmee je moet rekening houden. Zo kan het gebeuren dat de verkoopwaarde van je oude woning overschat wordt, waardoor je zelf het verschil moet kunnen financieren. Je kan daarvoor een nieuw woonkrediet afsluiten of het resterende bedrag mee opnemen in je lopende lening via een herfinanciering. Om dergelijke problemen te voorkomen, lenen de meeste banken een maximum van 80% van de geschatte waarde.

Ook kan het voorvallen dat de verkoop van je huis langer duurt dan verwacht. In dat geval zal je met de bank een afbetalingsplan moeten overeenkomen. Je kan de looptijd verlengen, maar dat is meestal niet goedkoop, of je kan dan een grotere hypotheek nemen op je nieuw huis tegen een aangepaste rente.

Ten slotte hou je er best ook rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan een overbruggingskrediet. De kosten bestaan natuurlijk eerst en vooral uit de rente die je over het geleende kapitaal betaald. Verder zijn er ook nog schattingskosten voor je woning, dossierkosten, alle kosten verbonden aan je nieuwe hypothecaire lening en de kosten die je betaald als je eventueel van bank verandert.Let op, geld lenen kost ook geld.

Hypothecaire lening in België

Een nieuwe woning kopen of bouwen terwijl je oude woning nog niet verkocht is? Dat is voor de meeste mensen financieel niet haalbaar. Een overbruggingskrediet biedt een oplossing om de periode tussen de intrek in je nieuwe woning en de verkoop van je huidige woning te overbruggen. In afwachting van de verkoop van je oude woning leent de kredietgever je immers het benodigde bedrag voor je nieuwe eigendom. Een overbruggingskrediet geeft je zo dus wat financiële ademruimte!

Als je jouw nieuw huis wilt financieren met de opbrengst van je huidige woning, maar deze nog niet verkocht is, kan je dus een overbruggingskrediet afsluiten. Het is een krediet op korte termijn, meestal met een looptijd van 12, 24 of 36 maanden en een vaste rentevoet. De kredietgever berekent het maximale bedrag dat je kan lenen aan de hand van de geschatte waarde van je huidige woning die je gaat verkopen. Het voordeel van zo'n consumentenkrediet is dat je tijdens de looptijd van het krediet geen kapitaal moet aflossen. Gedurende de overgangsperiode betaal je enkel rente op het overbruggingskrediet. Meestal is dat maandelijks, maar het kan verschillen per bank.

Met een overbruggingskrediet kan je maximaal de geschatte verkoopprijs van je huidige woning lenen. Voor de rest van het aankoopbedrag van je nieuw huis moet je dus een hypothecaire lening aangaan. Een voorbeeld:

  • Je bezit momenteel een huis dat je denkt te kunnen verkopen voor € 250.000. Er is ook een uitstaande hypotheek van € 100.000 op jouw eigendom.
  • Als jouw huis wordt verkocht, hebt je na de verkoop en na aflossing van de hypotheek nog € 150.000.
  • Maar nog voor je huis verkocht is, heb je al een nieuw huis van €350.000 op het oog. Je kan dan een overbruggingskrediet aangaan voor € 150.000 (het geschatte bedrag dat overblijft na de verkoop).
  • Voor de resterende € 200.000 kan je een nieuwe hypothecaire lening aanvragen.
  • Wanneer jouw eigendom wordt verkocht, betaal je de lening van € 150.000 terug aan jouw financiële instelling.

Op TopCompare kan je alle aanbieders van woonleningen in België vergelijken. Nadat je een lening hebt gevonden die bij je past, kan je via onze site een aanvraag indienen waarna onze kredietmakelaars contact met je zullen opnemen. Ze zullen jouw kredietaanvraag en persoonlijke en financiële situatie analyseren en daarvoor de nodige documenten opvragen. Samen met je nieuwe woonlening kunnen ze voor jou ook een overbruggingskrediet simulatie doen. Zo helpen je berekenen bij welke bank jij het voordeligste tarief en de beste voorwaarden kan krijgen.