Menu
- leningen voor Schuldconsolidatie
Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten ophalen

Leningen

De schuldconsolidatie lening, ook wel het samenvoegen van leningen of de hergroepering van leningen genoemd, is een persoonlijke lening die u toestaat om het totaal of een deel van uw leningen, kredieten of huidige verkopen op afbetaling samen te voegen. Het samenvoegen van uw lening gebeurt door een bank die al uw lopende leningen samenvoegt en u één unieke lening voorstelt. Op deze manier hebt u nog maar één lening met éénzelfde vaste rentevoet en één looptijd aangepast aan uw behoeften en financiële situatie.

Met deze schuldconsolidatie lening kunt u dus uw maandelijkse afbetalingen verminderen. Dit is dus een nuttige oplossing indien u moeilijkheden hebt om uw leningen op regelmatige tijdstippen terug te betalen. Ook kan dit u helpen om uw financiën beter te beheren en u behoeden van een hoge schuldenlast.

Er bestaan 2 soorten schuldconsolidatie leningen :

Hergroepering van consumentenkredieten
De hergroepering van consumentenkredieten staat u toe om al uw consumentenkredieten te hergroeperen zoals : persoonlijke leningen ( autolening voor nieuwe of tweedehands auto, renovatielening, groene lening, vakantielening, moto lening, studielening, etc.), kredietopeningen, en uw fiscale schulden.
Het samenvoegen van al deze consumentenkredieten zal ervoor zorgen dat u één enkele lening bekomt die beschouwd zal worden als een enkel consumentenkrediet. In het algemeen ligt het bedrag dat u kunt lenen tussen de €500 en €100.000 en varieert de looptijd tussen de 12 maanden (1 jaar) en 120 maanden (10 jaar). De hoeveelheid geld dat u kunt lenen en de looptijd variëren per bank.

Herfinanciering van een hypothecaire lening
Bij de herfinanciering van een hypothecaire lening kunt u zowel een hypothecaire lening als consumentenkredieten samenvoegen. Bij dit type lening zal de bank uw onroerend goed als waarborg nemen. Deze waarborg dekt de bank dan als u uw betalingen niet kunt nakomen.
Met de herfinanciering van een hypothecaire lening zult u over één enkele hypothecaire lening beschikken waarvan de looptijd meestal tussen de 60 maanden (5 jaar) en 420 maanden (35 jaar) ligt.

Een schuldconsolidatie lening heeft eigenlijk dezelfde werking als alle andere consumentenkredieten. Eerst doet u een aanvraag tot hergroepering van uw leningen bij een bank of financiële instelling. Indien u uw aanvraag online doet zal er hierna contact met u worden opgenomen. Als uw aanvraag aanvaard wordt zal de bank u om verschillende ondersteunende documenten vragen. Het aflossingsplan van de lening zal u opgestuurd worden en u zal dit ondertekend terug moeten sturen. Het is de bank die het op zich neemt om contact te zoeken met de instellingen waar u lopende kredieten hebt en zij zal deze terugbetalen. U zult daarom nog slechts één bepaalde looptijd hebben en één maandelijkse aflossing.

Nemen we het voorbeeld van Mark, 30 jaar, die meerdere lopende consumentkredieten heeft staan :
- een autolening voor de aankoop van zijn nieuwe Mercedes waarvoor hij nog €443 per maand moet betalen en dit gedurende 23 maanden. Het bedrag dat nog afgelost moet worden bedraagt €10.189 ;
- een verkoop op afbetaling voor de aankoop van een nieuw salon voor hetgeen hij nog €230 per maand moet betalen gedurende 25 maanden. Voor deze lening moet Mark nog €5.750 afbetalen ;
- een kredietopening met zijn Visa bij ING voor hetgeen hij iedere maand €189 afbetaalt en waarvan het resterende nog te betalen bedrag €2.500 bedraagt.

Het totale bedrag van deze drie lopende kredieten dat Mark nog moet afbetalen bedraagt €18.439. Mark wenst zijn maandelijkse betalingen te verlagen omdat hij na zijn scheiding moeite heeft om zijn afbetalingen op tijd te betalen. Mark kan dus een aanvraag doen voor het samenvoegen van zijn leningen voor een bedrag gelijk aan het totale bedrag van zijn lopende kredieten, in dit geval €18.400 dus.

Het is dus aangeraden voor Mark om schuldconsolidatieleningen gratis te vergelijken dewelke aangeboden worden door verschillende banken in België. Deze leningen vergelijken zal er voor zorgen dat hij het beste aanbod kan vinden wat hem dan weer geld gaat doen besparen.

In principe kunt u alle soorten kredieten samenvoegen, het is te zeggen de persoonlijke leningen, de hypothecaire leningen, de verkopen op afbetaling en de kredietopeningen. Meestal gaat het bij het samenvoegen van leningen ofwel om meerdere persoonlijke leningen (autolening, renovatielening, etc.) ofwel gaat het om een hypothecaire lening met enkele lopende consumentenkredieten.

Weet dat iedere bank zijn eigen voorwaarden voor aanvaarding van de schuldconsolidatie lening heeft. Daarom moet u zich op voorhand goed informeren en alle financiële instellingen die een schuldconsolidatie lening aanbieden met elkaar vergelijken. Om gratis een simulatie uit te voeren gebruikt u best de gratis vergelijkingstabel op TopCompare.be.

Indien u uw leningen samenvoegt :
- kunt u uw maandelijkse aflossingen verlagen en uw budget terug in evenwicht brengen door uw betalingen aan te passen aan uw inkomsten ;
- kunt u genieten van één enkele voordeligere interestvoet ;
- kunt u bijkomende liquide middelen bekomen ;
- hebt u nog maar één enkele bemiddelaar voor uw persoonlijke lening.

Iedere persoon met minimum twee lopende kredieten (consumentenkrediet, hypothecaire lening, fiscale schulden, verkopen op afbetaling, kredietopeningen,…) kan een aanvraag indienen om zijn leningen samen te voegen. Deze soort lening richt zich dus niet tot een bepaald profiel van kredietnemer.

In het algemeen bieden de meeste banken en financiële instellingen een schuldconsolidatie lening aan. Echter staan er vele niet toe om een simulatie voor een schuldconsolidatie lening online uit te voeren. U moet dus naar één van hun agentschappen gaan om een simulatie te kunnen uitvoeren en een aanvraag te kunnen indienen.

Slechts enkele banken zoals DHB Bank, Europabank, Beobank, Elantis Direct, Cofidis of Leemans Kredieten geven u de mogelijkheid om online een simulatie uit te voeren en een schuldconsolidatie lening aan te vragen.

Auteur: Amina Jedidi

Personal finance en fintech zijn slechts enkele van de onderwerpen waarin ik ben geïnteresseerd. Ik geef graag tips en advies over financiële producten, zodat je geld kunt besparen.