Hypothecaire lening

Schuldsaldoverzekering

Ontdek alles over de schuldsaldoverzekering!

Door Raquel Oliveira op 4 December 2018 | leestijd: 10 minuten

Een schuldsaldoverzekering aangaan is een groot voordeel voor uw geliefden in het geval van uw overlijden, maar het kan ook van belang zijn voor u tijdens uw leven. Zo kan deze verzekering u bijvoorbeeld een belastingvoordeel opleveren. Maar is het echt interessant om het altijd in uw belastingaangifte op te nemen? TopCompare.be legt deze en andere gerelateerde vragen voor u uit!

Definitie en dekking

Definitie: De schuldsaldoverzekering (SSV) is een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypothecaire lening tijdens een aankoop van een onroerend goed. Het doel ervan is om uw familie en uw bank te beschermen in het geval van een plotselinge dood tijdens uw lening en zal alleen effectief zijn bij het overlijden van de verzekeringnemer tijdens de loop van het krediet.

In geval van overlijden neemt uw verzekeraar het zogenoemde openstaande saldo over, dit is het bedrag van de nog niet afgeloste hypothecaire lening. Dankzij deze verzekering kunt u dus uw geliefde de financiële zorgen besparen. Hoewel deze verzekering optioneel is, wordt deze ten zeerste aanbevolen en kan het soms een verlaging van de hypotheekrente opleveren als deze verzekering word verleend door de bank of zijn verzekeringspartner.

Er zijn vier dekkingsformules:

 1. Beide partners hebben een dekking van 200% doormiddel van 100% + 100%: u bent volledig gedekt. In geval van overlijden van een van de twee, zal het resterende bedrag volledig worden gedekt door de woningverzekering en zal de andere worden vrijgesteld van enige restitutie. Dit is de formule die doorgaans door de meeste kredietnemers wordt gekozen. Als de tweede partner voor het einde van de kredietovereenkomst komt te overlijden, zal de tweede schuldsaldoverzekering niets betalen omdat de gehele lening al is afbetaald.
 2. 50% + 50%: dit betekent dat u en uw partner elk 50% verantwoordelijk zijn voor het geleende bedrag. In geval van overlijden van een van hen, blijft de ander zijn eigen aandeel betalen, terwijl de andere 50% voor rekening van de verzekeraar komt.
 3. 100% voor mensen die alleen kopen: u bent dan 100% verzekerd in geval van problemen.
 4. Aangepaste formule: afhankelijk van uw inkomen gaat u akkoord met de bank dat een percentage gedekt wordt.

Voorbeeld: de formule 75% + 25% kan worden gekozen voor deeltijdwerk. De betrokken werknemer zou dus slechts 25% van de hypotheek betalen in geval van overlijden van de partner. Echter, als hij degene is die komt te overlijden, dan zou de andere nog steeds de resterende 75% moeten betalen.

U kunt zich ook afvragen: hoeveel dekking moet ik nemen? Veel Belgische huishoudens nemen elk een schuldsaldoverzekering op hun naam. Aan de andere kant is dit niet noodzakelijk. Zo kan één enkele schuldsaldoverzekering beiden partners tegelijk dekken: ongeacht wie als eerste overlijdt, neemt de verzekeraar de hypotheeklening over. Of dit in zijn geheel of gedeeltelijk gebeurt hang af van de gekozen formule. Dit hoeft niet alleen voor koppels zo te zijn. Ook vrienden, familieleden etc, kunnen samen deze verzekering aanvragen. Het is echter wel zo dat u van een belastingvoordeel zult genieten als u kiest voor een schuldsaldoverzekering voor één persoon. Sterker nog, die voor beide partners zijn niet fiscaal aftrekbaar.

De verzekeringspremie
a. Wat bepaalt de premie?

Het resterende saldo van de verzekeringspremie is voor iedereen anders. Er zijn verschillende factoren die de hoeveelheid in uw geval bepalen.

 • Het verzekerde bedrag is voor veel banken de belangrijkste factor, omdat het bepalend is voor de nauwkeurigheid van de vragenlijst met betrekking tot de verzekering. Hoe hoger de hypotheeklening, hoe hoger de verzekeringspremie.
 • De duur en rentevoet van het krediet spelen ook een belangrijke rol. Sterker nog, hoe langer de duur en hoe hoger de rente, hoe meer de premie zal stijgen.
 • De leeftijd waarop het contract is getekend: hoe ouder je bent, hoe groter de kans dat u overlijdt tijdens het verzekeringscontract. Omdat verzekeraars zichzelf moeten beschermen, wordt het premiebedrag verhoogt als u ouder bent.
 • Gezondheidstoestand en (potentiële) gezondheidsrisico’s: mensen met een slechte gezondheid, een ernstige ziekte, overgewicht hebben of roken, hebben helaas een hoger risico om eerder te overlijden. Dit verhoogt de risico’s voor de verzekeraar, die zich deels beschermt door het premiebedrag te verhogen. Verzekeraars kunnen een persoon weigeren, maar moeten dan serieus hun beslissing beargumenteren.

Opmerking: In 2016 werden van de 281.182 kredietnemers met een uitstaande saldoverzekering 17.087 gedwongen om een hoger bedrag te betalen als gevolg van een kritieke ziekte. Voor één op vijf vertegenwoordigde deze premie bijlage ten minste 75% van de basispremie van een gezond persoon. In 2015 werd door middel van de Partyka-wet deze premie op een maximum van 125% vastgezet.

Nog een opmerking: voorheen bepaalde het geslacht van de persoon die de verzekering sloot ook de premie. Mannen, die over het algemeen een kortere levensverwachting hebben dan vrouwen, zagen hun premies stijgen. Deze praktijk is nu illegaal. De bedragen zijn eenvoudigweg verhoogd voor de vrouwen, die nu hetzelfde betalen als hun mannelijke tegenhangers.

b. Betaling van de premie

U kunt de premie op twee manieren betalen: in één keer of door het over verschillende jaren te spreiden. Als u kiest voor de tweede optie, welke gemakkelijker te beheren is, weet dan dat de betaling van de premie maximaal twee derde van de looptijd van de hypothecaire lening mag bedragen. Indien de looptijd bijvoorbeeld 20 jaar bedraagt, moet de premie binnen de eerste 13 jaar worden terugbetaald. Maar u kunt net zo goed de voorkeur geven aan een korte premie, namelijk slechts over een paar jaar.

De betaling van een variabele premie is een andere optie: deze wordt elk jaar aangepast en zal tijdens de hele lening worden betaald. Het is duidelijk dat de verzekeraar het bedrag zal bepalen op basis van het risico dat voor het kapitaal wordt gemaakt. Het is daarom heel normaal dat dit bedrag in het begin verhoogt en vervolgens daalt vanaf de helft van het hypothecair krediet.

In de praktijk komt de vraag niet altijd voor. Zo bieden niet alle verzekeraars alle soorten premies. Vervolgens hebben de meeste verzekeraars partnerschappen met andere instellingen waarbij u van de ene naar de andere wordt doorgestuurd en waarbij u vaak een premiereductie wordt beloofd. De aanbiedingen zijn echter talrijk, het is zeer interessant en raadzaam om premies te vergelijken om te zien welke de beste voor u is.

Het kan soms zelfs voordeliger zijn om een hypotheek aan te gaan tegen het iets hoger rentetarief, en dan een schuldsaldoverzekering te kiezen die financieel veel aantrekkelijker blijft, om zo in het totaal toch minder te betalen.

c. Mijn verzekeraar vraagt ​​me een aanzienlijke toeslag, wat kan ik doen?

Mensen met ernstige gezondheidsproblemen of chronische ziektes, zoals astma of diabetes, worden gedwongen om een ​​hogere premie te betalen. In sommige gevallen wordt een SSD-verzekering zelfs geweigerd.

Komt het voor dat uw verzekeraar u vraagt meer dan 75% van de oorspronkelijke premie te betalen, of zelfs weigert u te verzekeren? Dan kunt u contact opnemen met Het Opvolgingsbureau om de prijs te controleren en te zien of de genomen beslissing goed en rechtvaardig is. In het geval van onrechtvaardigheid, biedt dit bureau een betere premie, maar altijd hoger dan normaal. Aan de andere kant is de verzekeraar absoluut niet verplicht om het voorstel van het kantoor te volgen.

Bovendien wordt, in het geval van een meerprijs van meer dan 125% van de basispremie, financiële bijstand verleend via een solidariteitsmechanisme. Om dit te verkrijgen, moet u contact opnemen met het compensatiefonds, die dan zorgt voor een bedrag dat deze 125% overschrijdt. Deze financiële bijstand zal echter in geen geval meer dan 800% van de basispremie bedragen.

Krijg ik een belastingvoordeel?

Wat het belastingvoordeel voor de schuldsaldoverzekering en de woonlening betreft, is er de afgelopen jaren heel wat verandert in ons land. Zo is de aankoop van een eerste en eigen woning (en de daaraan gekoppelde schuldsaldoverzekering) een regionale bevoegdheid. In Brussel en Vlaanderen krijgt u bijvoorbeeld niet langer een fiscaal voordeel wanneer u uw eerste en eigen woning koopt. In Wallonië bestaat er wel nog een belastingvoordeel. Opvallend: Wie een tweede woning koopt in ons land geniet wel nog van een fiscaal voordeel.

Belastingvoordeel tweede woning –> federale bevoegdheid

 • Het is mogelijk om de premies van uw schuldsaldoverzekering fiscaal aan te geven;
 • De kapitaalaflossingen en de premie voor een schuldsaldoverzekering kunnen u een vermindering voor langetermijnsparen opleveren van 30% op een bedrag van maximum 2.350 euro (aanslagjaar 2021);
 • U kunt geen netto belastbaar inkomen hebben van meer dan € 86.322 (aanslagjaar 2021).
 • Het is ook mogelijk om intresten af te trekken van uw onroerend inkomen;

a. Brussel

Leningen afgesloten vanaf 2017 profiteren niet langer per se van een fiscaal voordeel. Zo is de woonbonus vervangen door een korting op de registratierechten. Dit betekent dat u bij de eerste €175.000 geen kosten betaalt. Met deze aftrek kunt u tot €21.875 (€175.000 x 12.5%) besparen op de aankoop van uw eigendom.

b. Wallonië

In Wallonië is de woonbonus ook vervangen door een ander belastingvoordeel, namelijk door de zogenaamde “chèque-habitat”. Het zal variëren naargelang uw inkomen, maar zal in geen geval hoger zijn dan €1.520 per jaar en per belastingbetaler. Hoe hoger uw inkomsten, hoe lager het belastingvoordeel. Er zijn dus drie scenario’s:

 1. Uw netto belastbaar inkomen is minder dan €22.273: u profiteert van een voordeel van €1.520.
 2. Bedragen uw inkomsten tussen de €22.273 en €86.322, dan wordt de uitkering als volgt berekend: €1.520 – ((netto belastbaar inkomen – €21.733) x 1,275%).Laten we ons voorstellen dat uw netto belastbaar inkomen €45.000 is:
  €1.520 – ((€45.000 – €22.273) x 1.275%)
  = €1.520 – (€22.727 x 1.275%)
  = €1.520 – €289,2575
  = €1,230,25
 3. Als uw netto belastbaar inkomen hoger is dan €86.322 (inkomstenjaar 2020) , kunt u geen belastingvoordeel genieten.

Let op:
Bij dit voordeel wordt €125 per kind ten laste toegevoegd, zolang u niet tot de bovengenoemde derde categorie behoort, namelijk dat uw netto belastbaar inkomen niet hoger is dan €83.828.

c. Vlaanderen

In Vlaanderen bestaat het belastingvoordeel niet meer sinds 2020. De Vlaamse woonbonus is vervangen door een verlaging van de registratierechte met 1 procentpunt. Wie sinds 2020 een woning koopt, betaalt slechts 6 procent registratierechten voor de aankoop van een enige en eigen woning. Wie in Vlaanderen een woning koopt, moet op de eerste 80.000 euro geen registratierechten betalen als de woning minder waard is dan 200.000 euro. In de kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel geldt die extra korting voor woningen met een waarde van maximaal 220.000 euro

Is het echt interessant om het voor belastingdoeleinden af ​​te trekken?

Fiscaal gezien is het niet meer zo interessant om een schuldsaldoverzekering af te sluiten in vergelijking met vroeger, voornamelijk voor de mensen die een eerste en eigen woning kopen in Vlaanderen of Brussel. Wie een tweede woning koopt, kan alsnog van het belastingvoordeel genieten.

Zoals we reeds hebben vermeld heeft een schuldsaldsaldoverzekering wel tal van andere voordelen. Zo kunt u uw geliefden beschermen indien u komt te overlijden.

Voorts is het belangrijk om te vermelden dat wanneer u al aan langetermijnsparen doet, de kans klein is dat u de premies van uw schuldsaldoverzekering en afbetaling van uw woonlening (voor uw tweede woning) fiscaal kunt inbrengen. Het belastingvoordeel voor het langetermijnsparen en de hypothecaire lening voor uw tweede woning zitten namelijk in dezelfde fiscale korf. Wie een eerste woning koopt in Vlaanderen of Brussel kan probleemloos aan langetermijnsparen doen. Er geldt immers geen belastingvoordeel meer in die regio’s./span>

Kan ik mijn schuldsaldoverzekering annuleren?

Het is mogelijk om uw schuldsaldoverzekering te beëindigen. Omdat u (vaak) gebonden bent aan uw kredietverstrekker, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, anders worden er sancties toegepast.

Aangezien de premies jaarlijks zijn, moet u uw verzekeraar drie maanden van tevoren laten weten dat u het contract wenst te beëindigen door hem een ​​aangetekende brief te sturen. Dit wordt een “buy-out” genoemd. In het geval van een eenmalige premie of een onderscheiding verdeeld over twee derde van de hypotheek, vergoedt de verzekeraar u een deel van de premie omdat deze niet langer aan risico’s wordt blootgesteld. Houd er echter rekening mee dat een dergelijke beëindiging kan leiden tot kosten die algemeen bekend staan ​​als “exit fees”. Als u bovendien een fiscale aftrek op deze premie heeft genoten, wordt u belast tegen 33% en moet u ook een gemeentebelasting betalen.

 

Vergelijk hypotheekleningen in België

Vergelijking van meer dan 30 financiële instellingen