Menu

Elk detail over de rentevoet van een hypothecaire lening vindt u hier!

Vergelijk de rente bij verschillende banken en vraag de lening online aan

Hypothecaire lening in België

U bent klaar om een nieuwe woning aan te schaffen? Dat betekent dat u waarschijnlijk tegen een aantal vragen zult aanlopen. Een van de belangrijkste: "Hoe financier ik mijn huis of appartement?’". Om te begrijpen hoe hypothecaire leningen in België werken, leggen we uit hoe de rentevoet van een hypothecaire lening wordt berekend zodat u de financiering met de beste hypotheekrente kunt kiezen!

Voor we het gaan hebben over de rente van een hypothecaire lening, is het belangrijk goed te weten wat een hypothecaire lening precies inhoudt. Een hypothecaire lening is een lening die wordt aangegaan om de aankoop van onroerend goed te financieren. In ruil voor het verstrekken van een hypothecair krediet vraagt de kredietgever om een garantie op het onroerend goed. Deze garantie wordt de hypotheek genoemd. In het geval van wanbetaling kan de kredietgever het onderpand verkopen en zo dus toch zijn uitgeleende geld terugkrijgen. Naast de hypothecaire lening komen er verschillende rentes bij kijken. Dit artikel legt u alles over het rentevoet van de hypothecaire lening uit.

De rentevoet van een hypothecaire lening wordt ook wel hypotheekrente genoemd en is dus de rente die moet worden betaald over het geleende bedrag. Deze rentevoet is vaak lager dan die van bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Dit heeft meerdere redenen: Als eerste weet de kredietgever in het geval van een hypothecaire lening waar het bedrag voor geleend wordt. Dit verminderd dus het risico van de bank, omdat deze weet dat het geld niet gebruikt gaat worden voor een luxe vakantie of een nieuwe garderobe. Daarnaast geeft u met een hypothecaire lening de bank een garantie, door middel van het aanbieden van een onderpand. Vaak wordt het onroerend goed dat u koopt met de hypothecaire lening ook als onderpand aangeboden, maar dit is niet altijd het geval. Indien u al een ander huis bezit kan dat huis bijvoorbeeld ook als onderpand worden aangeboden. Dit onderpand geeft de kredietgever een extra zekerheid dat deze zijn geld terug krijgt in het geval van wanbetaling, waardoor het risico dus lager is en waardoor de rentevoet dus ook iets lager ligt dan bij andere leningen.

Ten slotte, komt het veel voor dat een hypotheek wordt terugbetaald over een vrij lange periode die zich over meerdere decennium kan uitstrekken. Hierdoor krijgen financiële instellingen geleidelijk het geïnvesteerde geld terug. Het risico is daarom lager met als gevolg dat ook de rente lager ligt dan bij andere leningen. Mocht u graag uw eigen overzicht willen, maak dan een aflossingstabel voor uw hypotheek om alles op een rijtje te zetten!

Als u uw hypotheek afsluit staat u voor de keuze of u een variabele hypotheekrente of een vaste rente wenst te hebben. Met een vaste rentevoet betaald u tijdens de gehele looptijd van de hypotheeklening hetzelfde rentepercentage. Met een variabele rentevoet wordt deze om de zoveel tijd herzien en aangepast aan de markt. Om de hoeveel tijd deze wordt herzien hangt af van de formule die u kiest.

Vaste rente

Zoals gezegd is met een vaste rentevoet van een hypothecaire lening het rentepercentage gedurende de gehele looptijd van de lening hetzelfde. Dit kan voordelig zijn als de rente laag ligt wanneer u uw contract afsluit. Met een vaste rente garandeert u dus dat wanneer de rente weer gaat stijgen u nog steeds van het lage rentepercentage kunt blijven genieten. Zakt de rentevoet echter, dan kunt u uw contract niet meer aanpassen en zult u dus een hoger rentepercentage betalen dan dat de markt op dat moment aangeeft. Met een vaste hypotheekrente heeft u echter wel zekerheid en weet u precies hoeveel u elke maand kwijt bent gedurende de gehele looptijd van de hypothecaire lening.

Variabele rente

Een variabele rente is een rentevoet van een hypothecaire lening die om de zoveel tijd wordt herzien gedurende de looptijd. De periode hangt af van de formule, zo kunt u bijvoorbeeld de rente om de 1,5 of 10 jaar herzien. Ook bestaan er formules als de 10/5/5 of 20/5/5 waarbij u de eerste 10 of 20 jaar dezelfde rentevoet heeft en waarna deze elke 5 jaar wordt herzien. Zodra deze periode verstreken is, wordt het tarief aangepast aan de geldende koers en volgens de formule gekozen in het contract. Het tarief wordt vervolgens opnieuw vastgesteld voor een bepaalde periode.

Echter zijn er wel grenzen bij de daling (cap) en verhoging (floor) van de rentetarieven. Een cap zorgt dus voor een bescherming in periodes van sterk toenemende rente, maar de floor zorgt dan weer voor een beperking van eventuele afnemende rente. De wet bepaalt deze toe - en afnames, gedurende 3 jaar:

 • Tot 1% de eerste twee jaar
 • Tot 2% het derde jaar

Dankzij deze regeling zijn kredietnemers beschermd tegen extreme verhogingen tijdens de eerste jaren van de lening. Zo kan de rente, volgens de wet, maximaal verdubbelen (bijvoorbeeld van 1,40% naar 2,80%). Bovendien is een periode van minder dan een jaar niet toegestaan ​​in België.

Voorbeeld :

Bij een variabel tarief van 2,50% in een 1/1/1 formule, kan de rente niet hoger zijn dan 3,50% in het eerste jaar en 4,50% in het 2e en 3e jaar.


Variabele formules worden vaak uitgedrukt in cijfers:

 • 1/1/1: het tarief wordt na één jaar elk jaar herzien
 • 3/3/3: het tarief wordt om de drie jaar herzien
 • 5/5/5: het tarief wordt om de vijf jaar herzien

Wanneer de koers schommelt, schommelen de maandelijkse lasten ook. Dus als de rentevoet van de hypothecaire lening afneemt, worden uw maandelijkse kosten minder, als de rente toeneemt, nemen uw maandelijkse kosten ook toe. Om de consument te beschermen wordt er maandelijks op de FSMA-website een benchmark gepubliceerd. Deze benchmark moet altijd worden opgenomen tijdens het herzien van de rentepercentage in de overeenkomst. Hier wordt dan de volgende formule bij toegepast:

Nieuw tarief = basisrente + (nieuwe benchmark - start benchmark)

Elke bank biedt weer andere formules aan, het is dus belangrijk van te voren goed alle banken met elkaar te vergelijken om zo de formule te kiezen die het best bij u past.

De variabele rentevoet wordt berekend naar aanleiding van de index plus de opslag van de bank. De index is het kostenpercentage en de opslag van de bank is de winstmarge die de bank maakt. De variabele rentevoet wordt berekend op basis van het EURIBOR rentepercentage. Dit is het rentepercentage dat de 57 grootste europese banken elkaar rekenen voor het uitlenen van geld over een periode van 3 maanden. Hierop baseren de banken hun hypotheekrentes, uiteraard met een winstmarge. Het EURIBOR rentepercentage wordt om de 3 maanden herzien. Aangezien deze momenteel negatief is, verklaard het de historisch lage rentes op dit moment. Dus het juiste moment om te kopen!

Ondanks dat de variabele hypotheekrente nu historisch laag ligt moet u goed nadenken over wat het verstandigst is in uw persoonlijke situatie. Als de rentevoet van uw hypothecaire lening wordt herzien kan het dus zijn dat de rentevoet veel hoger ligt, waardoor u dus voortaan elke maand meer moet betalen dan dat u gewend bent. Dit kan vooral lastig zijn wanneer uw budget nogal nauw ligt en u weinig financiële flexibiliteit heeft. Echter is het zo dat uw rentetarief niet hoger of lager kan worden dan de contractueel overeengekomen limiet.

Vandaag de dag bieden banken een ‘’middenweg’’ tussen de vaste en variabele rentevoet: namelijk een variabel tarief met een vaste maandelijkse betaling. Dit semi-vaste rentevoet maakt het mogelijk om gedurende een bepaalde periode te profiteren van een vaste rentevoet. Deze vaste rentevoet wordt aangepast aan de schommelingen van de financiële markt en wordt dus naar boven of beneden herzien. Let op: de koers die van toepassing is in de periode dat de rente wordt herzien en vastgesteld, kan vaak iets hoger liggen. Vervolgens wordt de rente opnieuw herzien in overeenstemming met de gekozen formule, bijvoorbeeld om de 3, 5 of 10 jaar. De variabiliteit van de rente wordt echter wel beperkt door de cap and floor, zoals eerder vermeld in dit artikel.

Kortom, met de semi-variabele formule kunt u altijd hetzelfde bedrag betalen, maar varieert de terugbetalingsperiode. Op deze manier profiteert u van de stabiliteit van de vaste rentevoet met potentiële voordelen van de variabele rentevoet.

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen de hypotheekrente en het jaarlijkse kostenpercentage (JKP). In feite is het rentevoet van de hypothecaire lening een van de elementen die deel uitmaakt van het totale tarief. Dit betekent dat het JKP bestaat uit de hypotheekrente plus diverse kosten.

Hypotheekrente: dit is de rente of debetrentevoet, dat een percentage is dat door de banken is vastgesteld, dus het tarief = rente / geleend kapitaal. Hoewel dit eigenlijk vast staat, is het toch mogelijk om hierover te onderhandelen. Dit wordt gebaseerd op de volgende criteria:

 • Netto belastbaar inkomen
 • Eigen vermogen
 • Prijs van het onroerend goed
 • Gewenste duur van de lening

Het JKP is een tarief dat verschillende premies en verplichte kosten omvat die gekoppeld zijn aan een bepaalde tariefformule en de hypotheek wanneer u een lening afsluit. Door deze premies en verplichte kosten fluctueert het JKP. D.w.z.

JKP = (rentetarief + verplichte verzekeringspremies + andere verplichte kosten) / geleende kapitaal.

Het JKP bestaat dus uit de rentevoet + verplichte premies + verplichte kosten die in de volgende paragraaf verder worden toegelicht. (In een aflossingstabel voor uw hypotheek kunt u makkelijk en snel zien hoeveel u gaat betalen per maand).

Er bestaat niet zoiets als een ‘’algemene hypotheekrente’’, aangezien deze wordt berekend op basis van het financiële profiel van de desbetreffende hypotheek. Hieronder vind u verschillende variabelen die wij hebben meegenomen in de berekening van het JKP:

Kosten afhankelijk van het geleende bedrag:

 • Registratierechten krediet1: komt overeen met: 1% * (geleend kapitaal + "accessoires"2) = 1,1% * geleende kapitaal.
 • Vergoeding of hypotheekkosten: bedraagt €220 als het geleende bedrag lager is dan €272.727 en €950 als het bedrag hoger is.
 • Hypotheekrecht: berekend als volgt: 0,3% * (geleend bedrag + "accessoires") = 0,33% * geleende kapitaal.

Kosten vastgesteld door de gekozen bank:

 • De expertise kosten (gedefinieerd door de bank maar niet systematisch).
 • De dossierkosten (gedefinieerd door de bank, niet systematisch, maar mogen wettelijk. niet meer bedragen dan €500).

Notariskosten3: normaal gesproken €1000+ 21% btw, oftewel €1210 (het honorarium (de vergoeding voor de notaris zijn tussenkomst bij het opmaken van de leningsakte) kan niet worden opgenomen in deze berekening zoals gespecificeerd in de wetgeving dus maakt geen deel uit van het JKP).

Deze verzekeringskosten brengen een financieel voordeel met zich mee op uw JKP:

 • Schuldsaldoverzekering: dit is niet verplicht, maar wel als u in aanmerking wilt komen voor het financiële voordeel.
 • Brandverzekering: net zoals bij een schuldsaldoverzekering, is dit niet verplicht maar u neemt het wel automatisch op mocht u graag in aanmerking willen komen voor het financiële voordeel.
 • Bankrekening kosten bij de kredietgever: sommige banken vragen in ruil voor een lager tarief om een bankrekening bij hun te laten openen en vereisen een domiciliëring van hun inkomsten op dezelfde rekening. Indien van toepassing worden de kosten die voor deze account zijn gemaakt ook meegenomen in de berekening van uw JKP.

Opmerking:

Aanvullende financiële producten die toegang geven tot een financieel voordeel op het JKP, is vaak een manier voor banken om extra winst te maken. Deze producten blijken op lange termijn duurder te zijn, dan wanneer ze hadden gekozen voor een hogere JKP. Het is daarom essentieel om de JKP's te vergelijken in plaats van de tarieven. In feite kan een bank een zeer lage rentevoet voor een hypothecaire lening aanbieden, maar een vrij hoge verzekeringspremie hebben, of extra kosten voor toegang tot dit financiële voordeel, waardoor een hoger JKP wordt gegenereerd.


1Het is belangrijk de registratierechten te onderscheiden van de registratierechten van het onroerend goed in de betreffende regio. Dit zijn twee verschillende kosten, waarvan de eerste wordt meegenomen in de berekening van het JKP, en de tweede niet.

2Bij het hypotheekrecht moet u betalen voor de ‘’accessoires’’, dit zijn de kosten die de bank eventueel zou kunnen maken in geval van niet-terugbetaling van uw schuld. De accessoires komen meestal overeen met 10% van het bedrag van uw lening. U betaalt dit bedrag niet direct, maar de kosten van uw hypotheekregistratie worden hierdoor verhoogd.

3Deze kosten mogen niet worden verward met de “honorarium” de notariskosten voor het afsluiten van een hypothecair krediet.

Uw profiel als kredietnemer: als u jong bent, een vaste baan heeft en gezonde financiën heeft, is de bank bereid u een lager tarief te bieden.

Looptijd van de lening: hoe langer u leent, hoe groter het risico van niet-terugbetaling voor de bank. Dit resulteert in een iets minder interessant JKP.

Quotiteiten: de quotiteit is de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van de woning (volgens een deskundige van de bank). Als de quotiteit 80% is, moet uw eigen bijdrage 20% van het vereiste kapitaal bedragen. Om u een idee te geven: als het huis van uw dromen wordt geschat op €250.000, bedraagt de quotiteit 80% voor het geval u €200.000 leent en 90% voor het geval u €225.000 leent. Dus hoe hoger uw persoonlijke bijdrage, hoe minder de bank geld zal investeren in uw project, er is dan een lager risico. Mocht u bovendien het grootste gedeelte van de aankoopprijs van uw woning lenen, dan zijn uw maandelijkse kosten hoger en daarom moeilijker terug te betalen.

Verzekeringen en aanvullende diensten afgesloten bij de bank: als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten (bijv. schuldsaldoverzekering, brandverzekering, etc) of als u een rekening bij uw geldverstrekker heeft, kunt u profiteren van een financieel voordeel. Houd echter rekening met de gegenereerde kosten die het totale bedrag van uw lening kunnen verhogen. Door de JKP’s te vergelijken, krijgt u een beter beeld en kunt u de interessantste aanbieding kiezen.

Met al deze informatie met betrekking tot de hypotheekrente (en met een aflossingstabel voor uw hypotheek), bent u klaar om tientallen hypotheekaanbiedingen in België tegemoet te treden. Vergelijk ze gratis op TopCompare.be en vind de beste financiering voor uw woning!