Menu

Ontdek alle details en voorwaarden over de registratierechten

Hypothecaire lening in België

Registratierechten zijn belastingen die moeten worden betaald aan de regio door de koper van een onroerend goed. In feite is het een indirecte belasting die wordt toegevoegd aan de aankoopprijs van het desbetreffende onroerend goed. Het is niet altijd mogelijk om de registratierechten te financieren via een woonkrediet. Veel kredietgevers vragen om deze kosten zelf te betalen. Het is dus daarom handig deze registratierechten te berekenen.

De registratierechten zijn een percentage van de waarde van de aankoop van jouw onroerend goed. Registratierechten in Vlaanderen verschillen bijvoorbeeld van die in Wallonië en Brussel. Deze rechten worden als volgt berekend:

  • 6% van de waarde van het onroerend goed in Vlaanderen
  • 12,5% van de waarde van het onroerend goed in Brussel
  • 12,5% van de waarde van het onroerend goed in Wallonië

Afhankelijk van de regio, zijn er echter speciale gevallen waarbij je van kortingen of verlaagde percentages kan profiteren. Lees hieronder verder hoe dit precies bij elke regio zit.

Opmerking:

Op bestaande bouw en op bouwgrond betaal je registratierechten. Op een "nieuw" onroerend goed of nieuwbouw, hoef je echter geen registratierechten te betalen, maar betaal je 21% btw over de aankoop. Een woning wordt als ‘’nieuw’’ beschouwd als deze uiterlijk op 31 december binnen twee jaar na de eerste bewoning wordt verkocht. Als een huis bijvoorbeeld voor het eerst wordt bewoond in september 2016, dan wordt dit huis als ‘’nieuw’’ beschouwd tot 31 december 2018.

In het Vlaamse Gewest zijn sinds 1 juni 2018 de registratierechten het goedkoopste in vergelijking met de andere regio’s van België. Ze bedragen 6,0% in het kader van een enige woning die als gezinswoning wordt gebruikt. Voor elk andere type woning, zoals bouwgrond of een tweede verblijf, zijn ze 10,0%.

Korting op registratierechten

Sinds 1 juni 2018 is er een vrijstelling van de registratierechten in Vlaanderen op de eerste €80.000, waardoor je €4.800(80.000 x 0.06) bespaart.

Voorwaarden: Het moet jouw enige woning zijn, gelegen in Vlaanderen of elders, en je moet er binnen twee jaar na het kopen wonen. Ook moet het een eenvoudige verkoop aan een natuurlijke persoon zijn. Het totale bedrag van de verkoop mag niet hoger zijn dan €200.000. Als de woning zich aan de rand van Brussel of in een van de belangrijkste Vlaamse gemeenten bevindt, is dit bedrag €220.000.

Verlaagde tarieven

In geval van een enige woning

Als de woning is bedoeld om een ​​gezin te huisvesten en de enige verblijfplaats is voor ten minste de komende twee jaar, bedragen de registratierechten 6% van de aankoopprijs.

Voorwaarden: Om van dit verlaagde tarief te kunnen genieten, moet de verkoop plaatsvinden aan een natuurlijke persoon en moet de eigendom worden overgedragen aan de eigenaar.

Definitie: Een enige en eigen woning betekent enerzijds dat je in het bezit bent van een onroerend goed of anderzijds een vergelijkbaar gebruiksrecht hebt. Ook is het het enige onroerend goed dat je bezit. Hier zijn echter twee uitzonderingen op: er wordt geen rekening gehouden met woningen die je hebt geërfd of met woningen die op 31 december van het jaar in kwestie te koop zijn aangeboden en waarvan het onroerend goed een jaar later wordt overgedragen.

Lees meer over wonen in het Vlaamse Gewest en vind een hypothecaire lening in Vlaanderen.

Registratierechten1 Zonder abattement Met abattement
Wallonië €25.000 €22.500
Brussel €25.000 €3.125
Vlaanderen €20.000 €12.000
  • (1) Deze waarden houden geen rekening met de specifieke tariefverlagingen voor de verschillende regio's en jouw persoonlijke situatie.

Registratierechten in Brussel komen overeen met 12,5% van de marktwaarde van het onroerend goed.

Abattements

Je kan echter profiteren van een vergoeding die overeenkomt met een besparing van €21.875. Dat betekent dat je geen registratierechten betaalt over de eerste €175.000 van het onroerend goed.

Voorwaarden: De marktwaarde van jouw woning mag niet hoger zijn dan €500.000, moet worden verkocht aan een natuurlijke persoon, overgedragen worden en bestemd zijn voor bewoning. Je mag ook geen tweede huis bezitten en het onroerend goed moet jouw hoofdverblijf worden binnen twee jaar na de aanschaf. Je moet het dan minimaal vijf jaar behouden. Tenslotte kan je dit abattement niet cumuleren met een andere regionale belastingvermindering op een andere woning in het jaar volgend op de aanschaf van de woning.

Lees meer over wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vind een hypothecaire lening in Brussel.

Zoals je al gezien hebt, bedragen de registratierechten 12,5% in het Waalse gewest, wat dus een hoger percentage is dan in Vlaanderen. Maar in de volgende gevallen kan je profiteren van kortingen of verlaagde tarieven:

Abattements

Een abattement, ook wel voetvrijstelling genoemd, is een vermindering van de registratierechten. In het geval van een enkele woning kan je sinds 1 januari 2018 profiteren van een abattement in Wallonië. Je betaalt dan geen registratierechten voor de eerste €20.000 en dus alleen voor de rest van de aankoopprijs. Je bespaart hier dus €2.500 aan registratierechten (12,5% van € 20.000).

Voorwaarden: Om van dit abattement gebruik te kunnen maken, moet het geregistreerde onroerend goed de opbrengst zijn van een verkoop aan een natuurlijk persoon, overgedragen en bestemd voor bewoning. Hieronder vallen dus ook grond en woningen in aanbouw. Je mag ook geen tweede huis bezitten en je moet binnen drie jaar na de aankoop van het onroerend goed, de woning betrekken en deze minimaal drie jaar behouden.

Lees meer over wonen in het Waalse Gewest en vind een hypothecaire lening in Wallonië.

Een verlaagd tarief voor huishoudens met lage inkomens of een financiering via sociaal krediet.

Een bescheiden woning komt overeen met een woning waarvan het kadastraal inkomen maximaal €745 bedraagt (dit plafond wordt echter voor grotere gezinnen opwaarts herzien). De registratierechten dalen voor huishoudens met een bescheiden inkomen van 12,5% naar 6,0%. Het wordt teruggebracht tot 5,0% van de totale prijs als de koper het pand via een sociaal krediet zou financieren. Het gedeelte waarop de registratierechten worden berekend, varieert afhankelijk van het gebied waar het onroerend goed zich bevindt. Vooral als het gaat om een zone die druk bebouwd is.

Segment dat profiteert van het verlaagde tarief
In een druk bebouwde zone Buiten de druk bebouwde zone
  • 6,0% op de eerste €174.000,61 (indexatie 2020) van de aankoopprijs
  • 12,5% op de rest van de aankoopprijs
  • 6,0% op de eerste €163.125,56 van de aankoopprijs
  • 12,5% op de rest van de aankoopprijs

Definitie: Het kadastraal inkomen is een schatting van de gemiddelde netto huurwaarde die het onroerend goed zou opbrengen in een jaar op een referentiemoment. Tot op heden is dit referentiemoment nog steeds 1 januari 1975.

Verlaagd tarief in geval van verkoop op lijfrente

Als je een woning op lijfrente koopt, dalen de registratierechten in Wallonië tot 6% van de marktwaarde van het onroerend goed. Om van deze korting te profiteren, moet de verkoop een lijfrente bevatten. Dit betekent dat de koper, voor een bepaalde periode en met een vaste frequentie, een vooraf bepaald bedrag aan de verkoper betaalt. Pas bij het overlijden van de verkoper wordt de koper de volledige eigenaar van het onroerend goed.

Definitie: Verkoop op lijfrente is een vorm van het verkopen van onroerend goed waardoor een senior zijn huis kan verkopen in ruil voor een lijfrente en het vruchtgebruik van het onroerend goed tot het einde van zijn leven. De eigendom wordt na het overlijden van de verkoper overgedragen aan de koper.

Als je jouw nieuwe huis met een lening wilt financieren, is het van belang om de verschillende opties op de markt te vergelijken. Het is namelijk zo dat naast de aankoopprijs van de woning die je aanschaft, er nog extra kosten bij komen. Deze kosten zijn afhankelijk van de waarde van het onroerend goed (zoals bijvoorbeeld registratierechten), het bedrag van de hypothecaire lening (zoals notariskosten) en potentiële bijkomende kosten (renovaties, verhuiskosten, etc.). Ook verschillen de registratierechten van Vlaanderen met die van Brussel en Wallonië. Het is daarom belangrijk deze extra kosten in overweging te nemen als je de registratierechten berekent. Zo krijg je een beeld van het bedrag dat je zult gaan gebruiken voor de financiering van jouw woning. Gebruik onze hypotheeksimulator om verschillende rentevoeten te vergelijken op basis van jouw financiële situatie en snel het interessantste aanbod te vinden!

Laatst herzien: 25 maart 2021
Auteur: Sien Droeshout

Elke dag opnieuw verdiep ik mij in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.