Menu

Ontdek alle details en voorwaarden over de registratierechten

Hypothecaire lening in België

Registratierechten zijn belastingen die moeten worden betaald aan de regio door de koper van een onroerend goed. In feite is het een indirecte belasting die wordt toegevoegd aan de aankoopprijs van het desbetreffende onroerend goed. Mocht u uw onroerend goed financieren via een woonkrediet, dan kunnen deze registratierechten worden inbegrepen in uw uiteindelijke te lenen bedrag. Het is dus daarom handig deze registratierechten te berekenen.

De registratierechten zijn een percentage van de waarde van de aankoop van uw onroerend goed, registratierechten van Vlaanderen verschillen bijvoorbeeld van die van Wallonië en Brussel. Deze rechten worden als volgt berekend:

  • 7% van de waarde van het onroerend goed in Vlaanderen
  • 12,5% van de waarde van het onroerend goed in Brussel
  • 12,5% van de waarde van het onroerend goed in Wallonië

Echter zijn er, afhankelijk van de regio, speciale gevallen waarbij u van kortingen of verlaagde percentages kunt profiteren. Lees hieronder verder hoe dit precies bij elke regio zit.

Opmerking:

Als het onroerend zo goed als "nieuw" wordt beschouwd, hoeft u geen registratierechten te betalen, maar betaalt u 21% btw over de aankoop.Een woning wordt als ‘’nieuw’’ beschouwd als deze uiterlijk op 31 december binnen twee jaar na de eerste bewoning wordt verkocht. Als een huis bijvoorbeeld voor het eerst bewoond wordt in september 2016, dan worden dit huis als ‘’nieuw’’ beschouwd tot 31 december 2018.

In het Vlaamse Gewest zijn sinds 1 juni 2018 de registratierechten het goedkoopste in vergelijking met de andere regio’s van België. Ze bedragen 7,0% in het kader van een enige woning die als gezinswoning wordt gebruikt. Voor elk ander type woning, zoals bouwgrond of een tweede verblijf, zijn ze 10,0%.

Korting op registratierechten

Sinds 1 juni 2018 is er een vrijstelling van de registratierechten in Vlaanderen op de eerste €80.000, u bespaart hierdoor €5.600(80.000 x 0.07).

Voorwaarden: Het moet uw enige woning zijn, gelegen in Vlaanderen of elders, en u moet er binnen twee jaar na het kopen wonen. Ook moet het een eenvoudige verkoop aan een natuurlijke persoon zijn. Het totale bedrag van de verkoop mag niet hoger zijn dan €200.000. Als de woning zich aan de rand van Brussel of in een van de belangrijkste Vlaamse gemeenten bevindt, is dit bedrag €220.000.

Verlaagde tarieven

In geval van een enige woning

Als de woning bedoeld is om een ​​gezin te huisvesten en de enige verblijfplaats is voor ten minste de komende twee jaar, bedragen de registratierechten 7% van de aankoopprijs.

Voorwaarden: Om van dit verlaagde tarief te kunnen genieten, moet de verkoop plaatsvinden aan een natuurlijke persoon en moet het eigendom worden overgedragen aan de eigenaar. Dit verlaagde bedrag kan worden gecombineerd met een abattement waardoor het bedrag van de registratierechten wordt verlaagd.

Definitie: Een enige en eigen woning betekent enerzijds dat u in het bezit bent van een onroerend goed of anderzijds een vergelijkbaar gebruiksrecht heeft. Ook is het het enige onroerend goed dat u bezit. Hier zijn echter twee uitzonderingen op: er wordt geen rekening gehouden met woningen die u heeft geërfd of met woningen die op 31 december van het jaar in kwestie te koop zijn aangeboden en waarvan het onroerend goed een jaar later wordt overgedragen.

Registratierechten1 Zonder abattement Met abattement
Wallonië €25.000 €22.500
Brussel €25.000 €3.125
Vlaanderen €20.000 €12.000
  • (1) Deze waarden houden geen rekening met de specifieke tariefverlagingen voor de verschillende regio's en uw persoonlijke situatie.

Registratierechten in Brussel komen overeen met 12,5% van de marktwaarde van het onroerend goed.

Abattements

U kunt echter profiteren van een vergoeding die overeenkomt met een besparing van €21.875. Dat betekend dat u geen registratierechten betaald over de eerste €175.000 van het onroerend goed.

Voorwaarden: De marktwaarde van uw woning mag niet hoger zijn dan €500.000, moet worden verkocht aan een natuurlijke persoon, overgedragen worden en bestemd zijn voor bewoning. U mag geen tweede huis bezitten en het onroerend goed moet uw hoofdverblijf worden binnen twee jaar na de aanschaf. U moet het dan minimaal vijf jaar behouden. Tenslotte kunt u dit abattement niet cumuleren met een andere regionale belastingvermindering op een andere woning in het jaar volgend op de aanschaf van de woning.

Dus zoals u al gezien heeft, bedragen de registratierechten 12,5% in het Waalse gewest, wat dus een hoger percentage is dan in Vlaanderen. Maar in de volgende gevallen kunt u profiteren van kortingen of verlaagde tarieven:

Abattements

Een abattement, ook wel voetvrijstelling genoemd, is een vermindering van de registratierechten. In het geval van een enkele woning kunt u sinds 1 januari 2018 profiteren van een abattement in Wallonië. U betaalt dan geen registratierechten voor de eerste €20.000 en dus alleen voor de rest van de aankoopprijs. U bespaart hier dus €2.500 aan registratierechten (12,5% van € 20.000).

Voorwaarden: Om van dit abattement gebruik te kunnen maken, moet het geregistreerde onroerend goed de opbrengst zijn van een verkoop aan een natuurlijk persoon, overgedragen en bestemd voor bewoning, hieronder vallen dus ook grond en woningen in aanbouw. U mag geen tweede huis bezitten en u moet binnen drie jaar na de aankoop van het onroerend goed, de woning betrekken en deze minimaal drie jaar behouden.

Een verlaagd tarief voor huishoudens met lage inkomens of een financiering via sociaal krediet.

Een bescheiden woning komt overeen met een woning waarvan het kadastraal inkomen maximaal €745 bedraagt (dit plafond wordt echter voor grotere gezinnen opwaarts herzien). De registratierechten dalen voor huishoudens met een bescheiden inkomen van 12,5% naar 6,0%. Het wordt teruggebracht tot 5,0% van de totale prijs als de koper het pand via een sociaal krediet zou financieren. Het gedeelte waarop de registratierechten worden berekend, varieert afhankelijk van het gebied waar het onroerend goed zich bevindt. Vooral als het gaat om een zone die druk bebouwd is.

Segment dat profiteert van het verlaagde tarief
In een druk bebouwde zone Buiten de druk bebouwde zone
  • 6,0% op de eerste €167.559,69 van de aankoopprijs
  • 12,5% op de rest van de aankoopprijs
  • 6,0% op de eerste €157.087,20 van de aankoopprijs
  • 12,5% op de rest van de aankoopprijs

Definitie: Het kadastraal inkomen is een schatting van de gemiddelde netto huurwaarde die het onroerend goed zou opbrengen in een jaar op een referentiemoment. Tot op heden is dit referentiemoment nog steeds 1 januari 1975.

Verlaagd tarief in geval van verkoop op lijfrente

Als u een woning op lijfrente koopt, dalen de registratierechten in Wallonië tot 6% van de marktwaarde van het onroerend goed. Om van deze korting te profiteren, moet de verkoop een lijfrente bevatten. Dit betekent dat de koper, voor een bepaalde periode en met een vaste frequentie, een vooraf bepaald bedrag aan de verkoper betaalt. Pas bij het overlijden van de verkoper wordt de koper de volledige eigenaar van het onroerend goed.

Definitie: Verkoop op lijfrente is een vorm van het verkopen van onroerend goed waardoor een senior zijn huis kan verkopen in ruil voor een lijfrente en het vruchtgebruik van het onroerend goed tot het einde van zijn leven. Het eigendom wordt na het overlijden van de verkoper overgedragen aan de koper.

Als u uw nieuwe huis met een lening wilt financieren, is het van belang om de verschillende opties op de markt te vergelijken. Want het is namelijk zo dat naast de aankoopprijs van de woning die u aanschaft, er nog extra kosten bij komen. Deze kosten zijn afhankelijk van de waarde van het onroerend goed (zoals bijvoorbeeld registratierechten), het bedrag van de hypothecaire lening (zoals notariskosten) en potentiële bijkomende kosten (renovaties, verhuiskosten, etc.). Ook verschillen de registratierechten van Vlaanderen met die van Brussel en Wallonië. Het is daarom belangrijk deze extra kosten in overweging te nemen als u de registratierechten berekent zodat u een beeld krijgt van het bedrag dat u zult gaan gebruiken voor de financiering van uw woning. Gebruik onze hypotheeksimulator om verschillende rentevoeten te vergelijken op basis van uw financiële situatie en snel het interessantste aanbod te vinden!