Kredietkaart begrippenlijst

Miles
Miles zijn voordelen die u kan verdienen telkens als u uw kredietkaart gebruikt. Deze miles kunnen worden ingewisseld voor vliegtickets van bepaalde vliegtuigmaatschappijen.
Automatische betaling
Dit is een dienst die automatisch geld van uw rekening haalt om uw kosten of schulden te betalen.
Beschikbaar krediet
Beschikbaar krediet verwijst naar het ongebruikte bedrag op uw kredietkaart. Trek u uitstaande saldo af van uw limiet om dit bedrag te bekomen.
Bijkomende kaarthouder
Kaarthouder die van dezelfde limiet genieten als die van de hoofdkaart. De hoofdkaarthouder is verantwoordelijk voor de kosten die gepaard gaan met deze supplementaire kaart.
Cash advance
Hiermee kan u met uw kredietkaart geld afhalen aan een bankautomaat. Deze dienst hoeft u normaal aan te vragen, waarna een kosten en rentetarief worden opgesteld.
Cash advance kosten
De kosten die gepaard gaan met het gebruik van een Cash Advance systeem op uw kredietkaart. Sommige uitgevers vragen hier een vaste kost voor aan, terwijl anderen een percentage vragen.
Cashback
Met deze dienst krijgen veel kaarthouders een percentage van hun aankopen terugbetaald.
Centrale voor Kredieten aan Particulieren
De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) is een instelling die is een instelling die van particulieren of organisaties informatie verzamelt en verstrekt met betrekking tot afgesloten kredietcontracten, zoals leningen, kredietkaarten en debet faciliteiten op betaalrekeningen. Deze informatie kan door financiële instellingen worden opgevraagd wanneer een klant een nieuwe lening aanvraagt, om klanten tegen overmatig lenen te beschermen, en het kredietrisico voor financiële instellingen te verlagen. In België ligt deze taak in handen van de Nationale Bank van België.
Co-branded kredietkaarten
Dit zijn kaarten die geassocieerd zijn met een bepaalde winkel. Deze winkel biedt dan speciale voordelen aan deze kaarthouders.
Consolidatie
Het omzetten van kortlopende schulden in een lening op lange termijn. Meer in het bijzonder wordt deze term gebruikt met betrekking tot de openbare financiën.
Credit Verification Code (CVC)
Dit is een veiligheidssysteem op alle kredietkaarten. Dit is meestal een 3-cijferig of 4-cijferig getal op de achterkant van uw kredietkaart. Deze code wordt gevraagd om de identiteit van de kaartgebruiker te achterhalen. Dit wordt vooral gebruikt bij online betalingen of aankopen over de telefoon.
Debet kaart
Een ander soort betalingssysteem waarbij het bedrag meteen van uw bankrekening wordt overgeboekt naar de handelaar.
Einddatum betaling
Dit is een zeer belangrijke datum. Het is namelijk de dag waarop u uw schulden moet terugbetalen. Indien u deze datum misloopt, dreigt u verdere kosten te moeten betalen.
Financiële kosten
Een vaak gebruikte term die verwijst naar de kredietkaart kosten, zoals rentevoeten, jaarlijkse bijdrages en andere kosten.
Frauduleuze transacties
Dit zijn transacties waar u geen toestemming voor hebt gegeven. De meeste instituties hebben hier beveiligingssystemen voor om kaartgebruikers te beschermen. U kan frauduleus gebruik nakijken op uw uittreksel.
Gemiddelde dagelijkse balans
Door de dagelijkse balansen op te tellen en te verdelen tussen het aantal dagen, krijgt u de gemiddeld dagelijkse balans.
Inleidend tarief
Dit is een tarief dat wordt geïnd tijdens de inleidende periode van een kaart. Dit hangt natuurlijk af van de voorwaarden van de kaart.
Jaarlijks Kosten Percentage (JKP)
De JKP representeert het volle bedrag van de lening en wordt gecommuniceerd als percentage. Dit bevat ook de verscheidene kosten en rentetarieven die gepaard gaan met uw kaart. De standaardberekening van de JKP maakt het erg gemakkelijk om de kosten van verschillende kredietkaarten te vergelijken.
Jaarlijkse kosten
Deze kosten worden doorberekend voor de service die door de kaartuitgever wordt gegeven. Veel uitgevers zien af van deze kosten voor een bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden.
Kaart met uitstel van betaling
Met deze kaarten dient u de volledige schuld op het einde van de maand te betalen. Deze kaarten hebben geen vooropgestelde limiet.
Kaart uitgever
De instelling die een licentie heeft voor het verstrekken van kredietkaarten. Dit kan een financiële instelling zijn of een bank of kredietunie.
Kaarthouder
De persoon op wiens naam de kredietkaart en rekeningen staan. Alle supplementaire kaarten delen dezelfde limiet als die van de hoofdkaart.
Kosten overschrijding limiet
Het bedrag dat u moet betalen telkens u over uw limiet gaat.
Kosten overschrijving saldo
De kosten die gepaard gaan met het overschrijven van een uitstaande schuld naar een of meerdere kredietkaarten naar een nieuwe kredietkaart.
Krediet geschiedenis
Een verslag van al uw transacties op krediet. Uw kredietwaardigheid bevat ook informatie over uw leningen en mogelijk additionele kredietkaarten onder uw naam.
Kredietkaart
Een kredietkaart is een algemeen aanvaard betalingssysteem waarmee u allerlei goederen en diensten kan kopen die u achteraf betaalt. Deze komen in de vorm van een plastic kaart met een magnetische strip op de achterkant.
Kredietwaardigheid
Dit is een score berekend op basis van uw kredietgeschiedenis. Deze data wordt gebruikt door geldschieters om uw aanvraag te beoordelen.
Kredietwaardigheid bepalen
Het proces waarin de kredietwaardigheid wordt achterhaald met behulp van de financiële data die worden doorgegeven.
Laattijdige betalingskosten
Kosten die worden berekend telkens u achterstallige schulden hebt.
Limiet
Dit is het maximale bedrag dat u op uw kaart kan opgebruiken. Deze limiet wordt berekend door uw uitgever of bank nadat zij uw kredietwaardigheid evalueren.
Mastercard
Een van de grootste kredietkaart uitgevers ter wereld. Met een Mastercard kunt u in België bij verreweg de meeste handelaren uw kredietkaart gebruiken.
Minimale maandelijkse betaling
Dit is het minimumbedrag dat een kaarthouder elke maand moet betalen. Dit is gewoonlijk een percentage op de schuld of een vast bedrag.
Opnamekosten
Kosten om geld te kunnen opnemen met uw kredietkaart. Sommige kredietkaart verstrekkers belasten een vast bedrag of een bepaald percentage van het opgenomen bedrag.
Overschrijving saldo
Verwijst naar het overschrijven van uw uitstaande schuld op een of meerdere kredietkaarten naar een nieuwere kaart. Dit wordt vaak gedaan om van de lagere rentetarieven van uw andere kaarten te profiteren.
Personal Identification Number (PIN)
Het persoonlijke beveiligingsnummer voor uw kaart. Dit nummer wordt gevraagd wanneer u uw kaart gebruikt.
Rentevoet
Rente is de vergoeding die iemand ontvangt voor het uitlenen van zijn of haar geld en die betaald wordt door degene die het geld leent.
Rentevrije periode
Tijdens deze periode hoeft u nog geen bijkomende rente op uw kosten te betalen.
Slecht krediet
Verwijst naar een lage kredietwaardigheidsscore. Dit krijgt u door te late betalingen, door uw limiet te overschrijden of door failliet te gaan.
Uitstaand saldo
Is het bedrag dat u met deze kaart hebt geleend en nog niet hebt terugbetaald. Hierop wordt een maandelijks rentevoet berekend.
Vaste rente
Een kredietkaart met vaste rente heeft striktere regels vergeleken met variabele rente.
Verklaring van de rekeningen
De kredietkaarthouder krijgt een uittreksel van alle activiteiten zoals aankopen die met een kredietkaart werden gemaakt. Op dit document krijgt u ook telkens de einddatum te zien.
Visa
Visa is een van de grootste kredietkaartuitgevers ter wereld. Er zijn enorm veel banken in België die deze kaarten gebruiken. Voelt u dat u klaar bent en dat u alle termen goed hebt gelezen en kent? Dan raden wij aan om ons vergelijkingsplatform eens te bekijken. Daar vindt u namelijk de beste Belgische kredietkaarten.

Alle informatie over persoonlijke financiën en de vergelijking van financiële producten in 3 stappen

Waarom kiezen voor TopCompare.be?

100% gratis!
Snel & eenvoudig
Objectief & onafhankelijk

TopCompare.be is het beste platform om consumentenkredieten, kredietkaarten, zicht-, spaar-, termijnrekeningen en kasbons te vergelijken. We laten je toe deze producten van alle financiële instellingen op de markt te vergelijken en alle informatie te vinden die je zal helpen de juiste keuzes te maken.

Testimonial person
TopCompare.be bespaart me van de ene naar de andere bank te moeten lopen. Ik dacht niet dat het verkrijgen van mijn eerste kredietkaart zo eenvoudig zou zijn. Bedankt TopCompare.be!
Mathieu, 25 jaar, Brussel

Onze gratis tip om geld te besparen

Blijf op de hoogte van het laatste financiële nieuws en van onze tips om geld te besparen door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Laatste nieuws

Lees het laatste nieuws over financiële producten in België en de beste tips om geld te besparen. Bekijk al het nieuws