Leningen begrippenlijst

Beveiligde lening
Een lening waar u onderpand voor geeft zoals bijvoorbeeld een huis of een auto. Kan u uw lening niet betalen, dan wordt uw onderpand in beslag genomen.
Boete late betaling
De boete die u krijgt indien u een maandelijkse betaling mist.
Geldschieter
De partij die de lening of krediet verstrekt met de verwachting dat deze tijdig en met additionele rente of kosten wordt terugbetaald.
Jaarlijks Kostenpercentage (JKP)
Het Jaarlijks Kostenpercentage of JKP is het jaarlijkse tarief dat op uw persoonlijke lening wordt aangerekend. Het JKP bevat kosten en rente. Het is een representatieve waardering dat u toont hoeveel de lening u per jaar zal kosten. Het JKP maakt het ook erg gemakkelijk om verschillende leningen met elkaar te vergelijken.
Krediet geschiedenis
Dit is een verslag van al uw transacties op krediet, leningen, kredietkaarten, te late betalingen, enz. Hiermee kan men ook uw betalingsgedrag bekijken.
Krediet scoren
Het proces waarin geldschieters proberen te schatten of u een persoonlijke lening kan aangaan. Geldschieters kijken naar uw kredietgeschiedenis en andere soort relevante informatie dat door de kredietinformatiebureaus wordt geleverd. Daarom heeft u ten alle tijde een uitstekende kredietwaardigheid nodig door al uw betalingen tijdig uit te voeren.
Kredietinformatiebureau
Organisaties die uw kredietgeschiedenis en andere activiteiten zoals betalingen, aanvragen enz. verzamelen. Met deze informatie beslissen financiële instituties of uw lening aanvraag wordt goedgekeurd.
Kredietwaardigheid
Hiermee bepalen geldschieters of de lening een groot risico met zich meebrengt. Deze score wordt bepaald door de kredietinformatiebureaus.
Looptijd
De gehele duratie van uw lening.
Onbeveiligde lening
Bij dit soort lening hoeft u geen onderpand te geven. De meeste persoonlijke leningen in België zijn onbeveiligd. U hoeft dus niet bang te zijn dat uw bezittingen in beslag worden genomen. De geldschieter mag, daarentegen, wel gerechtelijke stappen nemen indien u uw lening niet kan terugbetalen.
Onderpand
Onderpand is een persoonlijk eigendom zoals een auto of een huis dat u als garantie bij de bank geeft. De schuldeiser kan dit dan gebruiken om de kosten van de lening, indien de schuldenaar in gebreke blijft, terug te verdienen. Een onderpand is nodig indien u een gedekte lening aangaat. De meeste persoonlijke leningen in België zijn ongedekt, waardoor u dus geen onderpand moet geven.
Representatief JKP
Jaarlijkse bedrag of rente, getoond in een percentage, op het geleende bedrag. Hiermee kan u de verschillende leningen in België ook gemakkelijker vergelijken. De rentetarieven variëren per persoon naargelang uw kredietwaardigheid. De rentevoet zal niet veel verschillen met het JKP. Zo’n 60% van de aanvragen krijgt een JKP onder gewone voorwaarden.
Schulden consolidatie
Dit betekent dat u een lening aangaat om uitstaande schulden te betalen. Geldschieters kunnen u helpen uw schulden en uitstaande betalingen in een lening te bundelen. Dit is zeer handig indien u geld wilt besparen door middel van een lager rentevoet en één enkele maandelijkse betaling toepasselijk op al uw schulden. Neem zeker eens een kijkje op onze gids voor persoonlijke leningen voor meer informatie hierover.
Termijn
De tijdslimiet waarin uw lening moet worden terugbetaald.
Variabele rentevoet
Deze rente op uw lening kan stijgen of dalen naargelang de rentevoet van dat moment. De meeste persoonlijke leningen in België hebben een vaste rentevoet waar u telkens dezelfde rente betaalt ongeacht de veranderingen.
Vaste rentevoet
De rentevoet die gedurende de gehele lening niet wordt gewijzigd. De meeste persoonlijke leningen in België komen met een vaste rentevoet. Dit betekent dat de rente in uw maandelijkse betalingen wordt toegevoegd.
Verschuldigde bedrag
Dit is het totale bedrag dat u aan uw geldschieter bent verschuldigd.
Kosten vervroegde terugbetaling
Dit zijn de kosten die u moet betalen indien u beslist de volledige lening vroeger terug te betalen.
Wanbetaling
In geval van wanbetaling kan de geldschieter al uw onderpand opeisen en zelfs gerechtelijke stappen nemen.
Zegelrecht
De belastingen die u moet betalen voor het verwerken van gerechtelijke documenten.

Alle informatie over persoonlijke financiën en de vergelijking van financiële producten in 3 stappen

Waarom kiezen voor TopCompare.be?

100% gratis!
Snel & eenvoudig
Objectief & onafhankelijk

TopCompare.be is het beste platform om consumentenkredieten, kredietkaarten, zicht-, spaar-, termijnrekeningen en kasbons te vergelijken. We laten je toe deze producten van alle financiële instellingen op de markt te vergelijken en alle informatie te vinden die je zal helpen de juiste keuzes te maken.

Testimonial person
TopCompare.be bespaart me van de ene naar de andere bank te moeten lopen. Ik dacht niet dat het verkrijgen van mijn eerste kredietkaart zo eenvoudig zou zijn. Bedankt TopCompare.be!
Mathieu, 25 jaar, Brussel

Onze gratis tip om geld te besparen

Blijf op de hoogte van het laatste financiële nieuws en van onze tips om geld te besparen door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Laatste nieuws

Lees het laatste nieuws over financiële producten in België en de beste tips om geld te besparen. Bekijk al het nieuws