Menu

Vind een hypothecaire lening voor je woning in Brussel

Ontdek meer over wonen en hypothecaire leningen in Brussel. Vergelijk en vind de goedkoopste hypothecaire leningen voor je woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hypothecaire lening in België

Als je wilt wonen in Brussel is het natuurlijk nuttig om te weten wat de gemiddelde huizenprijzen daar zijn. Mede door de coronacrisis en de aanhoudende lage rentes zitten de huizenprijzen in de stijgende lijn. Cijfers van Statbel verklaren dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het duurste gewest is voor alle woningtypes. Voor huizen in een gesloten of halfopen bebouwing kon je in het derde kwartaal van 2020 rekenen op een mediaanprijs van € 435.500, wat een stijging is van 4,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Huizen in open bebouwing kenden een stijging van 45,2% ten opzichte van 2019 met een mediaanprijs van € 1.220.000 in het derde kwartaal van 2020. Voor appartementen lag de mediaanprijs op € 230.000, wat een toename is van 7% in dezelfde tijd van 2019. Ondanks deze stijgende woningprijzen kan je gelukkig wel nog genieten van historisch lage rentevoeten voor hypothecaire leningen in Brussel.

Bij de aankoop van onroerend goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen er natuurlijk nog andere kosten kijken bovenop de aankoopprijs. Zo moet je ook registratierechten of btw, notariskosten, kosten voor je hypothecaire lening, administratiekosten en dergelijke betalen. Voor de meeste banken is het belangrijk dat je zelf 10% van de woning kan financieren (bovenop de notariskosten). Ze lenen maximaal 90% van het volledige aankoopbedrag.

Om een hypothecaire lening in Brussel af te sluiten moet je natuurlijk ook wonen in Brussel. De nieuwbouw, bestaande woning of bouwgrond die je wilt kopen, moet zich dus in een van de negentien Brusselse gemeenten bevinden. Als dat het geval is, kan je hiervoor een woonlening afsluiten. In ruil voor het geleende bedrag neemt de kredietgever dan een hypotheek op je onroerend goed.

Om een woonlening in Brussel te kunnen afsluiten, moet je ook nog aan enkele andere voorwaarden voldoen. Je moet ouder dan achttien jaar zijn, voldoende eigen inbreng hebben, stabiele inkomsten en uitgaven hebben en liefst geen schulden hebben. Je moet ook enkele belangrijke documenten in je bezit hebben, waarvan de verkoopovereenkomst voor je woning in Brussel misschien wel het belangrijkste is.

Voor een lening kan je aankloppen bij banken of sommige verzekeringsmaatschappijen. Voor je dat doet, is het belangrijk om hypothecaire leningen te vergelijken. Alleen zo kan je de goedkoopste woonlening voor je woning in Brussel vinden. Gezinnen met een laag of middelgroot inkomen kunnen in Brussel terecht bij het Woningfonds of erkende sociale kredietvennootschappen. Voor mensen jonger dan 35 jaar zijn er zelfs extra interessante voorwaarden aan de sociale lening gekoppeld.

Op de aankoop van een huis of appartement in Brussel betaal je registratierechten. Deze belasting betaal je bij de aankoop van een onroerend goed, maar verschilt wel per regio. De registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillen dus van die in Vlaanderen en Wallonië. Je betaalt 12,5% registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar je kan wel in aanmerking komen voor een korting, beter gekend als het abattement.

Sinds 1 januari 2017 is de eerste schijf van € 175.000 van het onroerend goed vrijgesteld van registratierechten, wat betekent dat je geen belastingen daarop betaalt. Na een eenvoudige rekensom (€ 175.000 x 12,5%) weet je dat je als koper zo tot € 21.875 kan besparen.

Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om hiervan gebruik te mogen maken:

 • De totaalprijs (prijs + bijhorende kosten) van het onroerend goed mag niet hoger zijn dan € 500.000.
 • De woning moet zich bevinden in één van de negentien Brusselse gemeenten.
 • Het moet om een aankoop gaan door een privépersoon. Bedrijven komen niet in aanmerking.
 • Alleen woningen komen in aanmerking. Woningen in aanbouw of op plan kunnen ook in komen aanmerking als ze onder het stelsel van registratierechten vallen (en dus niet aan het btw-stelsel).
 • Je moet de volledige woning kopen, niet slechts één of enkele delen ervan.
 • Het moet om een ‘zuivere’ aankoop gaan en dus niet om een ruilconstructie of iets dergelijks.
 • Je mag op het moment van de aankoop van de woning geen ander pand volledig in eigen bezit hebben. Dit geldt ook wanneer er meerdere kopers zijn; ze mogen ook niet gezamenlijk eigenaar zijn van een ander pand.
 • Binnen twee jaar na de aankoop moet het jouw hoofdverblijfplaats zijn. Deze periode kan echter met één jaar verlengd worden wanneer het om een woning in aanbouw of op plan gaat. Uiteindelijk moet je er als koper vijf jaar onafgebroken wonen.
 • Je mag niet gelijktijdig een belastingvoordeel ontvangen voor een woning elders in België, zoals de Vlaamse woonbonus.

Ook voor de aankoop van een bouwgrond in Brussel geldt het abattement. De korting op registratierechten is geldig op de eerste € 87.500, wat een besparing tot € 10.937,50 (€ 87.500 x 12,5%) kan opleveren voor de kopers.

Om van dit abattement te genieten, moet je aan dezelfde bovenstaande voorwaarden voldoen, mits twee verschillen:

 • Het bedrag waarop de registratierechten berekend worden, mag niet hoger zijn dan € 250.000.
 • Binnen drie jaar na de aankoop van de bouwgrond moet het jouw hoofdverblijfplaats zijn.

Als een particulier in Brussel een nieuwbouwwoning verkoopt, heeft hij net zoals in de andere regio’s van België de keuze om te verkopen met registratierechten of btw (21%). Ook hier wordt een woning als nieuw beschouwd tot twee jaar na het voor het eerst bewoond werd. Voor een bouwgrond betaal je btw in plaats van registratierechten als er toelating is om op de grond te bouwen en er een pand gebouwd wordt dat verkocht wordt met btw. Je betaalt ook btw als de grond en het pand door dezelfde persoon verkocht worden en als de bouwgrond samen met het gebouw wordt overgedragen. Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan of als je alleen een bouwgrond koopt, betaal je registratierechten.

Sinds 1 januari 2017 is de woonbonus in Brussel afgeschaft en vervangen door een hoger abattement en dus een hogere vrijstelling op de registratierechten. Inwoners van Brussel konden dankzij die woonbonus genieten van een belastingvoordeel bij de aankoop, bouw of renovatie van een enige en eigen woning waarvoor ze een hypothecaire lening hadden afgesloten. Deze voordelen blijven bestaan voor contracten die voor deze datum werden afgesloten.

De afschaffing van de woonbonus in Brussel werd gecompenseerd met de verhoging van het abattement van € 60.000 tot € 175.000.

Laatst herzien: 25 maart 2021
Auteur: Sien Droeshout

Elke dag opnieuw verdiep ik mij in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.