Menu

Vind een hypothecaire lening voor je woning in Wallonië

Lees meer over wonen en hypothecaire leningen in Wallonië. Vergelijk en vind de goedkoopste hypothecaire lening voor je woning in Wallonië.

Hypothecaire lening in België

Als je wilt wonen in Wallonië klinkt het waarschijnlijk als muziek in de oren dat het Waals Gewest het goedkoopste gewest is. Toch zitten ook in dat deel van België de huizenprijzen in de lift door onder andere de COVID-19-pandemie en de lage rentes. Statbel vergeleek de huizenprijzen van het derde kwartaal in 2019 met die van het derde kwartaal in 2020. Voor een gesloten of halfopen bebouwing zien we dan een mediaanprijs van € 155.500, wat een prijsstijging is van 3,7%. Open bebouwingen kenden een mediaanprijs van € 251.000, wat eigenlijk maar een kleine toename van 0,4% betekent. Ook appartementen werden duurder met een mediaanprijs van € 155.000 en dus een stijging van 3,3%. Stijgende woningprijzen betekenen wel nog altijd lage rentevoeten voor je hypothecaire lening in Wallonië.

Bovenop de aankoopprijs van een huis in Wallonië, moet je natuurlijk ook alle andere kosten tellen die gepaard gaan met het kopen van onroerend goed. Als je de totale aankoopprijs wilt berekenen, mag je dus zeker o.a. de notariskosten, registratierechten of btw, administratiekosten en de kosten voor je woonlening niet vergeten. De meeste banken lenen daarbij niet meer dan 90% van het volledige aankoopbedrag, wat betekent dat je zelf minstens 10% van je woning moet financieren (bovenop de notariskosten).

Als je een hypothecaire lening in Wallonië wilt afsluiten, moet de bouwgrond, nieuwbouw of bestaande woning die je op het oog hebt, natuurlijk in het Waals Gewest liggen. Een kredietgever kan je dan geld lenen voor de aankoop ervan en neemt in ruil een hypotheek op je onroerend goed.

Om een hypothecaire lening in Wallonië af te kunnen sluiten, moet je ook de volgende voorwaarden kunnen afvinken. Je moet minstens achttien jaar zijn, stabiele inkomsten en uitgaven hebben, over voldoende eigen inbreng beschikken en weinig tot geen andere schulden hebben. Je moet ook enkele documenten voorleggen, waaronder de verkoopovereenkomst van je woning in Wallonië.

Vervolgens kan je een woonlening afsluiten bij een bank en zelfs bij sommige verzekeringsmaatschappijen. Vergelijk hypothecaire leningen voor je een contract afsluit want bij elke kredietgever gelden er andere rentevoeten en voorwaarden. Mensen met een beperkter inkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een sociale lening bij de Société Wallonne du Logement (SWL) en het Waalse woningfonds (FLFNW).

Als je onroerende goederen in Wallonië aankoopt, betaal je daar zoals overal in België registratierechten op. Het is een soort belasting die verschilt per regio en in Wallonië 12,5% bedraagt. In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden er andere voorwaarden en tarieven. Maar net zoals in deze twee regio’s, kan je ook in Wallonië genieten van een korting op de registratierechten.

 • Enige woning. Wanneer het je enige woning betreft, betaal je geen registratierechten over de eerste € 20.000 van het aankoopbedrag. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
  • Je moet de aankoop als privépersoon doen, niet als bedrijf.
  • Het kan gaan om zowel een woning, bouwgrond of woningen in aanbouw, zolang de grond maar de bestemming ‘bewoning’ heeft.
  • Je mag geen tweede huis bezitten.
  • Binnen drie jaar na aankoop moet je het pand betrekken.
  • Het pand moet minstens drie jaar je eigendom zijn.

 • Een beperkter inkomen. Voor huishoudens met een lager inkomen worden de registratierechten verlaagd tot 6% op de eerste € 171.000,61 (geïndexeerd bedrag, 2020) voor panden in een druk bebouw gebied, en op de eerste € 163.125,56 (geïndexeerd bedrag, 2020) voor panden buiten druk bebouwde zones. Om hiervoor in aanmerking te komen mag het kadastraal inkomen maximaal € 745 bedragen. Wanneer je de financiering via een sociaal krediet hebt aangevraagd, wordt dit nog eens verlaagd tot 5%.

 • Verkoop op lijfrente. Wanneer je de woning koopt op lijfrente, geldt een tarief van 6% registratierechten in plaats van 12,5%. De woning moet wel minstens vijf jaar de de hoofdverblijfplaats van de verkoper zijn geweest. Door middel van deze constructie betaal je als koper voor een bepaalde periode in vastgestelde termijnen een vastgelegd bedrag aan de verkoper. Wanneer de verkoper overlijdt, is de koper volledig eigenaar van het pand.

Net zoals in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft een particulier die een nieuwe woning verkoopt de keuze om te verkopen met registratierechten of btw. Het btw-tarief is 21%. Ook in Wallonië wordt een woning als nieuw beschouwd tot twee jaar na de eerste ingebruikname. Voor een bouwgrond in Wallonië betaal je btw als het toegelaten is om op de grond te bouwen en het pand erop verkocht wordt met btw. Daarnaast betaal je ook btw als het pand en de grond door dezelfde persoon verkocht worden en als de bouwgrond en het gebouw samen worden overgedragen. Als je alleen een bouwgrond koopt of niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, betaal je registratierechten.

Wanneer je in Wallonië een eigen en enige woning koopt, kom je in aanmerking voor de Waalse wooncheque of ‘Chèque Habitat’. Dit geldt sinds januari 2016 voor hypothecaire leningen in Wallonië met een looptijd van minstens tien jaar. Het wordt berekend op het netto belastbaar inkomen en niet op de aflossingen of intresten. De Waalse wooncheque wordt ook berekend per persoon. Als je minder dan € 22.380 per jaar (bedrag voor inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021) verdient, heb je recht op het maximale voordeel van € 1.520. Personen die meer dan € 86.322 verdienen, hebben geen recht op dit belastingvoordeel. Voor de bedragen tussen die twee grenzen gebruikt de fiscus een speciale formule om te bepalen hoe groot het voordeel is. Voor elk kind is er ook een toeslag van € 125.

Laatst herzien: 25 maart 2021
Auteur: Sien Droeshout

Elke dag opnieuw verdiep ik mij in de allerlaatste nieuwtjes van de financiële wereld. Alleen zo kan ik mensen op een duidelijke manier informeren over financiële producten, én hen helpen de beste keuzes te maken.