Details over financiële instellingen

Bank Van Breda

De hypothecaire leningen van Bank J. Van Breda & Co

Bank J. Van Breda & Co biedt hypothecaire leningen mete verschillende renteformules voor als u wilt kopen, bouwen of verbouwen. Dit zijn grote investeringen waar u van tevoren altijd goed over na moet denken, zodat u de juiste keuze maakt. Met Bank J. Van Breda & Co kunt u beginnen aan uw zoektocht naar de meest geschikte kredietformule, aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Bank J. Van Breda & Co biedt hypothecaire kredieten aan met verschillende renteformules. Zo kunt u kiezen voor een hypothecair krediet met een vaste rentevoet. Gedurende de gehele looptijd van uw krediet verandert de rentevoet niet, dit blijft dus hetzelfde percentage als wat u vooraf heeft afgesproken. Daarnaast bestaan verschillende hypothecaire kredieten met een variabele rentevoet. Een variabele rentevoet kan na een aantal jaren aangepast worden in functie van de gekozen rentevoet. Bank J. Van Breda & Co biedt verschillende variabele renteformules aan:

  • Jaarlijkse variabiliteit: bij deze formule wordt de rente elk jaar aangepast, na het tweede jaar mag de aanpassing naar boven niet meer dan 1% bedragen volgens de wet. Na het derde jaar mag het niet hoger dan 2% ten opzichte van het oorspronkelijke rentevoet zijn.
  • Driejaarlijkse variabiliteit: hierbij kan de rentevoet jaarlijks aangepast worden.
  • Vijfjaarlijkse variabiliteit: hierbij kan de rentevoet elke drie jaar aangepast worden.
  • Variabiliteit 10/5/5: hierbij kan de rentevoet voor het eerst pas na tien jaar aangepast worden en daarna om de vijf jaar.
  • Variabiliteit 15/5/5: hierbij kan de rentevoet voor het eerst pas na vijftien jaar aangepast worden en vervolgens om de vijf jaar.
  • variabiliteit 20/5/5: hierbij kan de rentevoet voor het eerst pas na twintig jaar aangepast worden en vervolgens om de vijf jaar.

Bank J. Van Breda & Co biedt verschillende manieren van terugbetaling van uw hypotheek aan, namelijk: terugbetalingen met vaste termijnbedragen en terugbetaling met variabele termijnbedragen. Bij beiden kunt u kiezen tussen maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse kapitaalaflossingen.

De bank biedt ook een bulletkrediet aan. Deze formule laat u toe het opgenomen kredietbedrag op een door u gekozen einddatum in één keer terug te betalen. U kunt hierbij kiezen om de rente maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks terug te betalen. De minimale looptijd van deze formule is één jaar en twee maanden. Hiernaast biedt Bank J. Van Breda & Co een overbruggingskrediet met een maximum looptijd van twee jaar aan. Ook is een uitstel van kapitaalaflossingen en een heropname van het krediet mogelijk.

provider-mg.spinner.text

Vergelijk nu alle beschikbare hypothecaire leningen die het best aansluiten bij je situatie
Welke type lening wil je vergelijken?