Details over financiële instellingen

Crelan

Over Crelan

Crelan is een 100% coöperatieve bank ontstaan op 1 april 2013 uit een fusie tussen Landbouwkrediet en Centea, maar de geschiedenis gaat terug tot 1937. De bank biedt producten aan voor particulieren, ondernemingen, zelfstandigen of KMO’s en aan de land-en tuinbouwsector. Tot het aanbod behoren spaar-, beleggings- en verzekeringsproducten maar ook leningen en woonkredieten.

Woonkredieten bij Crelan

Een hypothecaire lening behoort dus ook tot het gamma van Crelan. De bank past de lening aan de wensen en persoonlijke situatie van de klant aan. Voorwaarden voor het verstrekken van een lening is dat je meerderjarig bent, in België een adres hebt en dat je het krediet voor privégebruik aanvraagt. Je kunt overigens een aanvraag voor een woonkrediet doen om een woning, bouwgrond of tweede woning mee te financieren.

Er zijn verschillende formules mogelijk. Zo is het mogelijk om een woonkrediet af te sluiten met een vaste rente, waarbij je meer zekerheid geniet. Je weet namelijk vanaf het eerste moment wat je terug moet betalen. Ook kan je kiezen voor een variabele rente, waarbij de rente op van tevoren afgesproken momenten wordt herzien en hierdoor kan fluctueren.

Daarnaast kan je als klant van Crelan ook uit diverse terugbetalingswijzen kiezen. Een vast bedrag per maand terugbetalen zo lang de lening loopt, is de meest gebruikelijke manier. Maar, je kunt ook kiezen voor een degressief systeem met vaste kapitaalaflossingen of zelfs voor een eenmalige terugbetaling op de dag dat de lening ten einde loopt. De maximale looptijd van een woonkrediet is afhankelijk van welke formule je kiest, maar over het algemeen is het beperkt tot vijfentwintig of dertig jaar. Het krediet moet in principe terugbetaald zijn voor je de pensioenleeftijd hebt bereikt. De minimale looptijd van deze lening is drie jaar.

Woonkrediet heropnemen

Wanneer je van plan bent om een grote verbouwing aan je woning te doen, en je al een woonkrediet bij Crelan hebt lopen, kan je aanspraak maken op een bijkomende lening. Hiervoor is geen tussenkomst van de notaris vereist. Als waarborg voor je lening geldt immers je al lopende hypotheek. Er zijn twee opties: geld heropnemen, dit gaat om het bedrag dat je al terug hebt betaald, of een bijkomend voorschot. Dat is een bijkomende lening voor de financiering van werken aan de woning. Het gaat hierbij om twintig procent van de hypotheek, met een maximum van 50.000 euro. De looptijd van deze extra lening mag de overgebleven termijn van de hypotheek niet overschrijden. Als je woonkrediet dus nog niet tien jaar loopt, mag het terugbetalen van de bijkomende lening niet vijftien jaar duren.

provider-mg.spinner.text

Vergelijk nu alle beschikbare hypothecaire leningen die het best aansluiten bij je situatie
Welke type lening wil je vergelijken?