Details over financiële instellingen

Triodos Bank

Over Triodos Bank

Triodos Bank is een van oorsprong Nederlandse bank, die sinds 1993 ook gevestigd is in België en die zich richt op ‘duurzaam bankieren’. In 2018 had de bank in België 78.000 klanten.

Woonkredieten bij Triodos Bank

Voor particulieren biedt Triodos Bank, naast spaar- en beleggingsopties, ook woonkredieten aan. Voordat een hypothecaire lening wordt verstrekt, wordt eerst gekeken naar hoe duurzaam uw huis is, want; des te energiezuiniger uw woning, des te voordeliger de rente die bovenop deze lening komt, uitpakt. De bank raad zelf aan eerst alle aspecten van haar woonkredieten te vergelijken. Het gaat daarbij niet alleen om rentetarieven, maar ook om de looptijd, het bedrag dat u maandelijks terug moet betalen en eventueel andere producten die u af moet nemen.

De looptijd van een woonkrediet bij Triodos Bank ligt altijd tussen de 10 en 25 jaar. Het bedrag dat de bank aan u leent, wordt bepaald aan de hand van het project dat u voor ogen heeft. Met ‘project’ wordt het type huis bedoeld dat u wilt kopen. Hier is een onderscheid te maken tussen twee categorieën woningen, namelijk die een milieu-impact of een sociale impact hebben. Huizen die een een milieu-impact hebben, zijn een passiefhuis (wat aan de meest strikte regels qua energieverbruik en duurzaamheid voldoet) en een lage-energiewoning, maar ook ecologische verbouwingen worden hiertoe gerekend.

Gemeenschappelijke woonprojecten en kangoeroewoningen (twee zelfstandige woningen of wooneenheden onder hetzelfde dak) worden gerekend tot de projecten die een sociale impact hebben. Aan elk type woning zijn criteria verbonden waarmee bepaald wordt of, en voor welk percentage, korting u in aanmerking komt.

Ecorenovaties

Triodos Bank financiert ook ecorenovaties. Voor de aankoop, renovatie of bouw van een onroerend goed dat niet direct onder een van de eerdere categorieën valt, maar wel voldoet aan drie van de volgende criteria: zonnecelpanelen, thermische zonnepanelen, installatie van een warmtepomp, gebruik van ecologische bouwmaterialen, installatie van een systeem voor het hergebruik van regenwater, verbetering van de voorwaarden of mogelijkheden voor duurzame mobiliteit, aanleg van een groentetuin of een boomgaard, verwarming met huisbrandolie met Optimaz-label, gasverwarming met HR+- of HR top-label of houtverwarming die voldoet aan de Europese norm EN12809.

Groei in woonkredieten bij Triodos Bank

In 2018 groeide de woonkredieten voor energiezuinig bouwen en verbouwen van Triodos Bank met twintig procent. Daarmee vertegenwoordigen ze vijftien procent van de kredietportefeuille van de bank. Het tarief wordt dus gunstiger, als het project ook energiezuiniger is. Hetzelfde geldt voor cohousingprojecten, oftewel gezamenlijke woningen. In 2018 financierde Triodos Bank meer dan 25 van dit soort projecten in België.

provider-mg.spinner.text

Vergelijk nu alle beschikbare hypothecaire leningen die het best aansluiten bij je situatie
Welke type lening wil je vergelijken?